Nyhetsbrev

Ökad intensitet vid fysisk aktivitet kan minska risken för att dö

23 november 2020 Journal of the American Medical Association
2 december 2020

Abstrakt

Av vikt

Om man ersätter en måttlig fysisk aktivitet med en mer kraftfull träning, kan man då minska risken ytterligare för att dö?

Målsättning

Att undersöka om en större andel kraftfull fysisk aktivitet (VPA*) av den totala fysiska aktiviteten (definierad som måttlig till kraftfull fysisk aktivitet, MVPA*) påverkar risken för död oavsett orsak, för dödlighet i hjärt-kärlsjukdom och för att dö i cancer.

Resultat

Bland de 403.681 deltagarna i studien (51,7% kvinnor, medelålder 42,8 år), vilka följdes upp i median 10,1 år, inträffade det 6.861 dödsfall. 

En måttlig fysisk aktivitet, MPA* (150-299 minuter per vecka jmf med 0 minuter) och kraftfull fysisk aktivitet, VPA (≥75-149 min jmf med 0 minuter per vecka) visade motsvarande utfall för död oavsett orsak och död i hjärt-kärlsjukdom. 

På samma sätt visade kraftfull fysisk aktivitet, VPA, en mindre risk för cancerdödlighet jämfört med måttlig fysisk aktivitet, MPA. 

Hos deltagarna som utförde en större andel kraftfull fysisk träning av sin totala träningsmängd, jämfört med en måttlig till kraftfull träning, såg man en lägre dödlighet oavsett orsak men inte till hjärt-kärlsjukdom och cancerdödlighet. 

De deltagare som utförde en kraftfull fysisk träning motsvarande 50 – 75% av sitt totala motionerande jämfört med de med 0%, hade en 17% lägre dödlighet oavsett orsak, oberoende av den totala måttliga träningsmängden. Och det sambandet observerades oavsett sociodemografiska egenskaper, riskfaktorer för livsstil och kronisk sjukdom vid studiestart.

Slutsats och relevans – fysisk aktivitet kan minska risken för att dö

Denna studie antyder att om en större andel av den totala fysiska aktiviteten utgörs av mer kraftfull träning kan det leda till lägre dödlighet oavsett orsak. Läkare och hälsorådgivare bör rekommendera 150 minuter eller mer per vecka av måttlig till kraftfull träning, men också informera om de möjliga fördelarna av mer kraftfull träning för att maximera folkhälsan.

* Exempel på aktivitet med måttlig intensitet:

snabb promenad, trädgårdsarbete, tennis – dubbelspel, cykla långsamt tempo

Exempel på aktivitet med intensiv aktivitet:

vandring i kuperad terräng eller med en tung ryggsäck, löpning, simning, tungt trädgårdsarbete, tennis – singelspel, cykla i högt tempo, hoppa hopprep

Journal of the American Medical Association

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Koppling mellan rökning och Alzheimers sjukdom

Next Story

Livsmedel som orsakar inflammation i kroppen ökar risken för hjärt-kärlsjukdom

Latest from Motion

Hur mycket bör du motionera för ett långt, friskt liv?

En ny studie från universitetet i Jyväskylä i Finland konstaterar att även om motion är viktigt för att leva ett långt, friskt liv, så såg man att följsamhet till andra hälsosamma livsstilsvanor hade ännu bättre effekt.…