Nyhetsbrev

Slagsmål  och utvisningsminuter kopplad till för tidig död bland NHL spelare

10 maj 2023 JAMA
18 maj 2023
  • Är risken högre för NHL (National Hockey League) spelare som deltagit i många slagsmål eller har fler utvisningsminuter att dö i förtid eller skiljer sig dödsorsakerna åt, jämfört med en kontrollgrupp av NHL-spelare (matchade till ålder men som inte varit inblandade i slagsmål eller hade många utvisningsminuter)?
  • Denna studie på 6.039 NHL-spelare från 1967 till 2022 bekräftade att NHL spelare som var inblandade i slagsmål dog ungefär 10 år tidigare jämfört med en kontrollgrupp. Dödsorsakerna hos de 21 slagkämparna var neurodegenerativa störningar, överdosering av droger, självmord och fordonsolyckor, medan endast 1 av de 24 matchade kontrollerna dog av någon av dessa orsaker (fordonsolycka).
  • Dessa fynd tyder på att NHL slagskämpar med 50 eller fler slagsmål eller 3 eller fler utvisningsminuter per match dog 10 år tidigare och oftare av drogöverdos och självmord jämfört med matchade NHL kontroller.

Abstrakt

NHL spelare (National Hockey League) utsätts för frekventa huvudtrauman. De långsiktiga konsekvenserna av upprepad hjärnskada, särskilt för spelare som ofta deltar i slagsmål, är fortfarande okända.

I denna studien undersökte man dödligheten och dödsorsakerna hos NHL spelare som varit inblandade i fler slagsmål och hade fler utvisningsminuter och jämförde med åldersmatchade NHL spelare som inte hade samma våldsamma bakgrund (kontrollgrupp).

Man undersökte 6.039 NHL-spelare som deltog i minst 1 match under säsongerna mellan 11 oktober 1967 och 29 april 2022, med hjälp av officiella NHL data. Grupperna som utsetts till slagskämpar och utvisade spelare identifierades. Slagskämparna bestod av spelare som deltog i 50 eller fler slagsmål (n = 331). Utvisningsgruppen inkluderade spelare med 3 eller fler utvisningsminuter per match (n = 183). Kontrollmatchade NHL-spelare identifierades för varje slagskämpe (n = 331) och varje utvisningsspelare (n = 183).

Slagsmål  och utvisningsminuter användes båda som indikator för exponering för huvudtrauma. Spelare med signifikant ökad exponering för slagsmål och utvisning jämfördes med NHL-spelare med mindre frekvent exponering för huvudtrauma.

Frekvensen dödsfall och ålder vid dödsfall för slagskämparna, de utvisade och kontrollgrupperna, och respektive persons dödsorsak togs fram med hjälp av data från allmänt tillgängliga källor som online och nationella nyhetskällor, inklusive NHL.com.

Resultat

Bland de 6.039 NHL spelare som identifierats (medelålder 47,1  år), var det genomsnittliga antalet slagsmål 9,7. Dödligheten för slagskämpar och jämförande kontrollspelare var 13 (3,9 %) mot 14 (4,2 %) eller utvisade spelare och kontrollspelare 13 (7.1.%) jämfört med 10 (5.5%), vilket inte skiljde sig signifikant åt mellan grupperna.

Medelåldern vid dödsfallet var 10 år tidigare för slagskämpar 47,5 år och utvisade spelare 45,2  år jämfört med kontrollspelare för slagskämpar 57,5  år och kontrollspelare för utvisade 55,4 år.

Det fanns skillnader i dödsorsaker mellan kontrollgrupperna och de våldsamma spelarna (slagskämparna och de utvisade spelarna) – 2 neurodegenerativa störningar, 2 läkemedelsöverdoser, 3 självmord och 4 fordonsolyckor bland de våldsamma spelarna jämfört med 1 fordonsolycka bland kontrollerna (P = 0.03), och att slagkämpar dog i högre frekvens av överdosering 2 av 21 (9,5 %) mot 0 av 24 och självmord 3 av 21 (14,3 %) mot 0 av 24) (P = 0,02).

Slutsatser och relevans 

Resultaten av denna matchade studie indikerar att det inte finns någon skillnad i total dödlighet mellan NHL slagskämpar och kontrollspelare. Men att vara slagskämpe var förknippad med att dö cirka 10 år tidigare och oftare av självmord och drogöverdos.

JAMA

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Friterad mat kopplad till ökad risk för ångest och depression

Next Story

Vilka dieter är bäst baserat på evidens?

Latest from Övrigt

Vilka är hälsoriskerna med mikroplaster?

Den årliga globala produktionen av plast har ökat exponentiellt från cirka 2 miljoner ton 1950 till 460 miljoner ton 2019, och nuvarande nivåer förväntas tredubblas till 2060. Men vilka är hälsoriskerna med mikroplaster? Plast innehåller mer än 10 000 kemikalier,…

Negativa hälsoeffekter av trafikbuller

Forskning från Tyskland visar på negativa hälsoeffekter av trafikbuller och att det har skadliga effekter på hjärtat och blodkärlen. Och att det både orsakar sjukdom och leder till sämre läkningsprocess. Men också att det leder till psykiska besvär.…

Kolorektal cancer ökar hos unga

De allra flesta som drabbas av kolorektal cancer (tjocktarmscancer) är över 50 år, men en ny studie visar att kolorektal cancer ökar hos unga och den ökningen ses redan bland 10-åringar. Det finns saker vi kan göra och saker att…