Nyhetsbrev

Friterad mat kopplad till ökad risk för ångest och depression

27 april 2023 Medical News Today, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)
11 maj 2023
  • Forskare undersökte vilka effekter friterad mat har på depression och ångest.
  • De fann att regelbunden konsumtion av friterad mat är kopplat till högre nivåer av depression och ångest hos människor.
  • Ytterligare studier behövs för att förstå de underliggande mekanismerna för dessa effekter.

Ångest och depression är de vanligaste psykiska störningarna i världen.

Friterad mat är en stor del av den västerländska kosten och ökar över hela världen. Tidigare studier har visat att konsumtion av friterad eller processad mat, sockerhaltiga produkter är kopplat till en högre risk för depression och ångest.

Forskning visar också att friteringsprocessen kan förändra näringssammansättningen i livsmedel och producera skadliga kemikalier. Att fritera kolhydrater som till exempel potatis producerar akrylamid, som har kopplats till fetma, metabolt syndrom och neurologiska störningar.

Hittills har få studier undersökt hur akrylamid kan påverka ångest och depression. Ytterligare undersökning av denna koppling skulle kunna ge värdefull information till folkhälsan och till kostrekommendationer vid psykiska tillstånd.

Studien publicerades i tidskriften PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences ).

Analysera effekten av friterad mat

Till att börja med analyserade forskarna data från 140 728 personer från den brittiska biobanken. Data inkluderade konsumtion av friterad mat och förekomst av ångest och depression under en genomsnittlig uppföljningsperiod på 11,3 år.

Vid slutet av studieperioden identifierade forskarna 8 294 fall av ångest och 12 735 fall av depression.

Sammantaget fann de att de som konsumerade mer än en portion friterad mat per dag hade 12% högre risk för ångest och 7% högre risk för depression än icke-konsumenter.

Frekventa konsumenter av friterad mat var mest sannolikt män, yngre och aktiva rökare.

Därefter undersökte forskarna möjliga mekanismer för kopplingen mellan friterad mat och depression och ångest.

För att göra det observerade de hur kronisk exponering för akrylamid påverkade zebrafiskar över tid. De fann att exponering för låga koncentrationer av akrylamid inducerade ångestliknande och depressionsliknande beteende hos fisken.

Vid ytterligare tester fann forskarna att akrylamid minskade lipidmetabolismen, inducerade neuroinflammation och försämrade permeabiliteten (genomsläppligheten) av blod-hjärnbarriären.

Hur friterad mat länkar till depression och ångest

Dr. Michael J. McGrath, psykiater och medicinsk chef för Ohana Luxury Alcohol Rehab, Kalifornien, USA, som inte var involverad i studien, noterade att andra faktorer utöver akrylamid kan förklara effekterna av friterad mat på mental hälsa.

Han konstaterar till exempel att eftersom studien inte hittade ett orsakssamband kan det vara som så att de som äter mer friterad mat har en högre risk för depression och ångest eller att de med tillstånden är mer benägna att äta friterad mat. 

Janet Lydecker, Ph.D., biträdande professor i psykiatri vid Yale School of Medicine, Connecticut, USA, som inte heller var involverad i studien, säger att det fortfarande är okänt om konsumtion av friterad mat kan vara en del av ett större sammanhang, dvs huruvida om folk åt sockerhaltiga såser med friterad mat eller åt mer friterad mat medan de utförde vissa aktiviteter som kan ha utövat andra effekter på hjärnan.

Begränsningar med studien

På frågan om studiens begränsningar berättade Dr. Felix Spiegel, överviktskirurg vid Memorial Hermann i Houston, USA, som inte var involverad i studien:

”Begränsningen med denna studie är att den är retrospektiv (”tillbakatittande”) och tar inte hänsyn till så många variabler. Med andra ord, många människor tillfrågades om deras intag av friterad mat. De med högre intag tenderade att ha fler ångest- och depressionssymtom”.

”Men de var också i högre utsträckning lägre utbildade, hade fetma och medicinska problem och lägre inkomster. Dessa andra skillnader kan orsaka högre nivåer av depression och ångest och inte enbart kopplat till friterat matintag, förklarade Dr Spiegel.

”För att verkligen bevisa orsakssamband, skulle du behöva ta en stor grupp människor som är lika. Ge hälften av gruppen mycket friterad mat och hälften lite. Om mer ångest och depression uppstår i gruppen som äter mycket friterat, då har du ditt bevis så att säga,” konstaterade han.

Mat för bättre mental hälsa

Dr. Kelly Johnson-Arbor, medicinsk toxikolog, medicinsk chef och direktör vid National Capital Poison Center, Washington DC, USA, som inte var involverad i studien, kommenterar om huruvida det finns några livsmedel som kan gynna eller förhindra depression och ångest.

”Det finns inga specifika livsmedel som har visat sig behandla eller förebygga depression eller ångest”, säger Dr. Johnson-Arbor. ”Men medelhavsdieten, som inkluderar konsumtion av grönsaker, frukt, bönor och fullkorn, är associerad med lägre nivåer av C-reaktivt protein (CRP) jämfört med den ”västerländska” kosten.”

”Eftersom CRP är förknippat med inflammation, kan lägre nivåer av CRP ha en gynnsam inverkan på utvecklingen av depression, ångest och andra tillstånd som påverkas av inflammation,” tillade hon.

Kontenta friterad mat kopplad till ökad risk för ångest och depression

Dr Spiegel om innebörden av studien:

”Kontentan av denna studie är att högre nivåer av intag av friterad mat, särskilt potatis (pommes frites), orsakar ökade nivåer av akrylamider i blodet. De högre nivåerna av detta toxin orsakar skillnader i nervcellsfunktion i hjärnan och kan orsaka depression och ångest. Resultaten är mer uttalade hos yngre personer.”

”Budskapet att ta med sig är att intag av friterad mat som pommes frites, hash browns (friterad råraka), bacon och liknande, bör begränsas till sällsynta tillfällen. Jag skulle rekommendera inte mer än en portion per månad. Regelbunden konsumtion kan leda till ökad ångest och depression och många andra hälsoproblem”, avslutade han.

Medical News Today

Proceedings of the National Academy of Sciences(PNAS)

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Måltidens längd påverkar barns intag av frukt och grönt

Next Story

Slagsmål  och utvisningsminuter kopplad till för tidig död bland NHL spelare

Latest from Kost

Äta fort och sent på kvällen kan påverka hälsan

Du är vad du äter, lyder ordspråket. Men en växande mängd bevis pekar på att det inte bara är vad och hur mycket du äter som påverkar din hälsa, utan när och hur snabbt du äter spelar också roll. Äta…

2 läsk per vecka kan skada hjärtat

2 läsk per vecka kan skada hjärtat. För dom som drack läsk dagligen var risken ännu högre. Intressant nog vägde träning INTE upp för läskens skadliga effekter.…

För mycket protein är dåligt för hjärtat

En studie från Nature Metabolism rapporterar att för mycket protein är dåligt för hjärtat. Om det totala dagliga kaloriintaget består av mer än 22% protein så kan det öka risken för åderförkalkning.…

Emulgeringsmedel och cancerrisk

Emulgeringsmedel är bland de mest använda tillsatserna i livsmedel. En stor studie visade på ett samband mellan konsumtion av vissa emulgeringsmedel och en ökad risk för vissa cancerformer, särskilt bröst- och prostatacancer.…