Nyhetsbrev

Vilka dieter är bäst baserat på evidens?

5 maj 2023 Medscape
23 maj 2023

Primärvården har ett brett utbud av dieter att välja på för att ge patienter evidensbaserade råd om hur man kan gå ner i vikt, förhindra diabetes och uppnå andra hälsomål. Om det pratade Michelle Hauser, docent vid Stanford University, Kalifornien, USA, vid sin föreläsning vid American College of Physicians årliga möte.

”Bevis från studier kan hjälpa läkare och deras patienter att utveckla en framgångsrik kostplan och uppnå optimal hälsa”, säger Michelle. Hon diskuterade också evidensbaserade tekniker för att stödja patienter i att upprätthålla kostförändringar.

Övervägande växtbaserad kost

Populära och till övervägande del växtbaserade dieter inkluderar medelhavsdiet, hälsosam vegetarisk kost, fullvärdig växtbaserad diet (WFPB) och en kostmetod för att stoppa högt blodtryck (DASH).

DASH-dieten designades ursprungligen för att hjälpa patienter att hantera sitt blodtryck, men bevis tyder på att det också kan hjälpa vuxna med fetma att gå ner i vikt. Till skillnad från DASH-dieten är medelhavsdieten inte fettsnål och inte särskilt restriktiv. Ändå tyder bevisen på att medelhavsdieten inte bara är till hjälp för att gå ner i vikt utan också kan minska risken för olika kroniska sjukdomar, inklusive fetma, typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom och cancer, sa dr Hauser. Dessutom tyder data på att medelhavsdieten kan minska risken för dödlighet och sänka nivåerna av kolesterol.

”Jag gillar att lyfta fram alla dessa skyddande effekter för mina patienter, för även om deras mål är att gå ner i vikt, kan vetskapen om att hårt arbete lönar sig på flera olika sätt hålla dem motiverade,” beskrev hon.

En hälsosam vegetarisk kost och en fullvärdig växtbaserad diet (WFPB) liknar varandra, och båda är till hjälp för viktminskning och för kontroll av totalkolesterol och LDL nivåer. Dessutom kan hälsosam vegetarisk kost och WFPB-dieter minska risken för typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom och vissa cancerformer. Data tyder på att allt fler vegetariska dieter även är associerade med lägre BMI.

”Min tolkning av dessa data är att kost som till övervägande del är rik på fullvärdig växtbaserade livsmedel är hälsosam och kan tillredas på ett sätt som även på sikt är hållbart för de flesta”, säger hon. Men detta kräver i allmänhet mycket stöd från början för att åtgärda luckor i kunskap, färdighet och andra potentiella hinder.

Tidsbegränsat ätande

Det finns många varianter av tidsbegränsat ätande, vanligen kallad intermittent fasta, men principerna är likartade – att begränsa matintaget till ett visst tidsfönster varje dag eller vecka.

Även om vissa studier har visat att tidsbegränsade måltider kan hjälpa patienter att minska fetthalten och förbättra blodfettsmarkörer, har de flesta studier som jämför tidsbegränsat matintag med en kaloribegränsad diet visat liten eller ingen skillnad i viktrelaterade resultat, säger hon.

Dessa data tyder på att tidsbegränsat matintag kan hjälpa patienter med viktminskning endast om tidsbegränsningar hjälper dem att minska kaloriintaget. Hon varnade också för att tidsbegränsat matintag kan orsaka hungersug (cravings) sent på natten och kanske inte är till hjälp för individer som är benägna att få hungersug.

Lågkolhydratkost och ketogen kost

Att förlora muskelmassa kan hindra vissa människor från att gå ned i vikt, men bevis tyder på att en diet med hög fetthalt och mycket låg kolhydrat – även kallad en ketogen diet – kan hjälpa patienter att minska i vikt och i fettmassa samtidigt som den bevarar fettfri massa, sa Michelle.

Bevisen angående användbarheten av en diet med låg kolhydrat (icke-keto) är mindre tydlig eftersom de flesta studier jämförde den med en diet med låg fetthalt, och dessa två dieter kan leda till en liknande grad av viktminskning.

Bedömning av de vetenskapliga bevisen bakom olika dieter

Nutritionsstudier ger inte samma bevisnivå som läkemedelsstudier, beskrev Michelle, eftersom det är lättare att genomföra en randomiserad kontrollerad studie av ett läkemedel som jämförs med placebo. Dieter har många fler variabler, och det tar också mycket längre tid att observera de flesta utfallen av en kostförändring.

Dessutom är kliniska studier av kostinterventioner vanligtvis korta och fokuserar på sjukdomsmarkörer som blodfetter och hemoglobin A1c-nivåer (HbA1c, ett prov för att identifiera diabetes). För att få tillförlitlig information om användbarheten av en diet behöver forskare samla in detaljerade hälso- och livsstilsinformation från hundratusentals människor under flera decennier, vilket inte alltid är genomförbart. ”Detta är anledningen till att metaanalyser av poolade (sammanslagna individuella data) koststudiedata är mer benägna att ge pålitliga resultat,” noterade hon.

Att lära känna patienterna är viktigt för att hjälpa dem att upprätthålla kostförändringen

När man utvecklar en dietplan för en patient är det viktigt att överväga hållbarheten i ett kostmönster. ”Fördelarna med alla hälsosamma kostförändringar existerar bara så länge personen bibehåller kosten”, säger Michelle. ”Att ge råd till någon om att välja ett lämpligt långsiktigt kostmönster kräver att man lär känna personen – smakpreferenser, mattraditioner, barriärer, omgivning, tillgång till mat och tids- och kostnadsbegränsningar.”

På frågan om hennes strategi för att stödja patienter på lång sikt svarade Michelle att hon rekommenderar gradvisa förändringar. Hon tillade att hon föreslår att hennes patienter prioriterar kostförändringar som de är övertygade om att de kan bibehålla över tid.

Medscape

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Slagsmål  och utvisningsminuter kopplad till för tidig död bland NHL spelare

Next Story

Vad är tarmens mikrobiota och mikrobiom?

Latest from Kost

Växtbaserad kost minskar återfall av prostatacancer

I denna studien fann man att en växtbaserad kost minskar återfall av prostatacancer. Män som till övervägande del konsumerade en växtbaserad kost drabbades hälften så ofta av återfall som män som inte följde denna kost.…

Xylitol kopplas till hjärtinfarkt, stroke

Xylitol kopplas till hjärtinfarkt, stroke enligt en ny studie publicerad i European Heart Journal. Man följde personer under 3 år och de med högst nivåer av xylitol i blodet hade störst risk för att drabbas.…

Äta fort och sent på kvällen kan påverka hälsan

Du är vad du äter, lyder ordspråket. Men en växande mängd bevis pekar på att det inte bara är vad och hur mycket du äter som påverkar din hälsa, utan när och hur snabbt du äter spelar också roll. Äta…

2 läsk per vecka kan skada hjärtat

2 läsk per vecka kan skada hjärtat. För dom som drack läsk dagligen var risken ännu högre. Intressant nog vägde träning INTE upp för läskens skadliga effekter.…