Alkohol

Varför får man huvudvärk av rödvin?

Varför får man huvudvärk av rödvin?

 • Enligt en ny studie påverkar ett ämne i rödvinet hur kroppen bryter ned alkohol, vilket kan orsaka huvudvärk.
 • Rött vin är mer benäget att orsaka huvudvärk än vitt vin på grund av den högre mängden histaminer, tanniner och quercetin (ett naturligt gult färgämne som förekommer i många växter, till exempel i kapris, libbsticka och äpple, men det förekommer även i vindruvor, och då är halten högst i skalet).
 • För att minimera huvudvärk av vin rekommenderar experter att du dricker vitt vin, att du även dricker vatten och undviker alkohol på fastande mage.

Under semestern tenderar vi att dricka mer vin. Tyvärr, för vissa människor, kan även en liten mängd vin – i synnerhet rött – orsaka huvudvärk.

En ny studie, publicerad i tidskriften Scientific Reports, undersökte anledningen till varför rött vin orsakar huvudvärk jämfört med andra alkoholhaltiga drycker som inte har samma effekt. Forskare upptäckte att det höga innehållet av flavonoid och särskilt quercetin, i rött vin kan påverkar hur kroppen metaboliserar alkohol, vilket kan resultera i huvudvärk.

Intressant nog är quercetin en antioxidant som finns i frukter som vindruvor, och i grönsaker. Men i kombination med alkohol kan det få negativa bieffekter.

”Den mest intressanta aspekten i detta är att effekten inte är direkt,” sa vinkemisten och en av författarna till studien, Dr Andrew Waterhouse, professor emeritus vid UC Davis Department of Viticulture and Enology. ”Vi fann att quercetin glukuronid är ”boven”, men om du konsumerar det i ett annat livsmedel, får du inte huvudvärk.”

”Enligt vår hypotes kommer huvudvärk bara att uppstå när quercetin och alkohol konsumeras samtidigt. Det är antagligen därför det har tagit så lång tid att reda ut det här, säger Dr. Waterhouse.

Vad i rödvinet orsakar huvudvärk?

”Rött vin innehåller mer tanniner och histaminer jämfört med vitt vin, vilka är bidragande faktorer till huvudvärk”, säger Dr MaryAnn Mays, neurolog vid Cleveland Clinic. ”Quercetin en ny potentiell faktor, en annan boven till varför människor upplever rödvinshuvudvärk.”

Specifikt ändrar quercetin form när det metaboliseras med alkohol.

”Problem uppstår när quercetin interagerar med alkohol under metabolism eftersom det omvandlas till en annan form – quercetin glukuronid”, säger Carolyn Stolte, sjuksköterska vid Mercy Personal Physicians i Baltimore, Maryland.

”Forskare fann att denna metabolism resulterar i ackumulering av acetaldehyd – vilket är ett etablerat toxin. Detta orsakar de klassiska symtomen rodnad, huvudvärk och illamående som vanligtvis är förknippade med rött vin”, förklarade hon.

Historiskt har man trott att rött vin också innehåller högre nivåer av histaminer och tanniner jämfört med vitt vin, som vissa människor kan vara känsliga för, säger Stolte. Individer som är predisponerade för huvudvärk kan känna att även små mängder vin utlöser huvudvärk på grund av quercetin.

Dessutom påverkas quercetinnivåerna av druvodling, och ju mer exponering av solljus under tillväxten desto högre quercetininnehåll.

”När vi konsumerar alkohol går våra kroppar snabbt i arbete för att bryta ner det till andra föreningar som är lättare att bli av med”, säger Dr. Nate Wood, vid sektionen för allmän internmedicin vid Yale School of Medicine.

”En av dessa föreningar kallas acetaldehyd. Acetaldehyd är känt för att orsaka många av de otäcka symtomen på baksmälla som de flesta av oss är bekanta med, inklusive huvudvärk. Tack och lov producerar våra kroppar ett enzym för att bryta ner acetaldehyd också. Det kallas aldehyd-dehydrogenas, fortsatte han.

”Du känner förmodligen någon som reagerar starkt på alkohol. Dom blir röda i ansiktet när dom dricker. De verkar inte heller klara av att dricka särskilt mycket, och de kan få värre huvudvärk när de dricker. Hos vissa beror detta på en genetisk variation som gör att aldehyd-dehydrogenas fungerar mindre effektivt. Som ett resultat byggs acetaldehyd snabbare upp i deras kroppar, och de upplever en kraftigare baksmälla”, säger Dr. Nate Wood.

Ett derivat av quercetin som finns i rött vin, kallat quercetin-3-glukuronid, kan ha en liknande effekt. Ny forskning visar att funktionen faktiskt är att blockera aldehyd-dehydrogenas, tillade Dr Wood.

Precis som hos de som har den genetiska varianten fungerar aldehyd-dehydrogenas inte särskilt bra, acetaldehyd byggs upp och huvudvärk uppstår. Eftersom rött vin har visat sig innehålla mer av detta quercetinderivat än vitt vin, kan det förklara varför rött vin orsakar mer huvudvärk än vitt vin.

Varför vissa människor är mer mottagliga för att få huvudvärk av vin än andra

För det första är det viktigt att förstå att ”det finns två stadier av metabolism (nedbrytning) av alkohol: alkoholdehydrogenas och acetaldehyd-dehydrogenas,” sade Mays. ”Quercetin kan blockera metabolismen, så att man får en ansamling av acetaldehyd.”

Det kan också finnas en genetisk komponent att ta hänsyn till.

”Vissa individer kan sakna enzymet som metaboliserar alkohol, vilket involverar nedbrytning av histaminer”, säger Mays. ”Dessa individer är mer mottagliga för att få huvudvärk”.

Östasiaters gener och alkohol

Cirka 40% av den östasiatiska befolkningen upplever biverkningar av att dricka alkohol, inklusive rodnad i ansiktet och huvudvärk. Specifikt har de en dysfunktionell form av aldehyd-dehydrogenas.

”När vissa östasiater dricker, kommer nivåerna av acetaldehyd att vara högre i blodet och orsaka fler av de negativa biverkningarna av alkohol: rodnad i ansiktet, huvudvärk, snabb hjärtfrekvens och illamående,” sa Dr Wood.

”Dom negativa effekterna dom får av rödvin kommer dom sannolikt även uppleva när dom dricker andra typer av alkohol. Quercetinderivatet har inte möjlighet att utöva någon blockerande effekt på deras aldehyd-dehydrogenasenzym, eftersom enzymet inte fungerar”, förklarade han.

Dom som har en fungerande form av aldehyd-dehydrogenas kan dock märka värre huvudvärk med rött vin jämfört med andra typer av alkohol. Detta beror på att quercetinderivatet blockerar kroppens funktionella aldehyd-dehydrogenas, noterade Dr Wood.

”Vår förståelse av varför vissa individer är mer mottagliga för vin-inducerad huvudvärk ökar,” sa Stolte.

”Ny forskning tyder på att det kan finnas en genetisk komponent som påverkar känsligheten för vin. Sättet som människor metaboliserar ämnen som histaminer, tanniner och quercetin varierar, och detta kan vara kopplat till deras individuella genetiska sammansättning, tillade han.

Det är också viktigt att ta hänsyn till individens allmänna hälsa och medicinska tillstånd, tillade Stolte.

”Till exempel är personer med migrän mer benägna att uppleva vin-inducerad huvudvärk jämfört med den allmänna befolkningen. Detta är något som forskarna vid University of California vill forska mer på i framtiden”, sa hon.

Kvinnor kan vara mer benägna att få huvudvärk

”Kvinnor har mer kroppsfett än män, vilket lagrar alkohol,” förklarade Dolores Woods, dietist vid UTHealth Houston School of Public Health. ”Kvinnor har lägre alkoholdehydrogenas (enzymet som metaboliserar alkohol) i blodet, så det tar längre tid för kvinnor att metabolisera alkohol än män.”

Hur man minimerar huvudvärk när man dricker vin

Mays föreslår att vi anammar följande riktlinjer:

 • Undvik rött vin, drick vitt vin (drick små kvantiteter).
 • Välj lättare rödvin istället för kraftigare viner. Viner av lägre kvalitet kan ha högre sockerhalt.
 • Undvik att dricka på fastande mage.
 • Tänk på 1 till 1-regeln (varannan klunk av vin respektive vatten).

Det är också viktigt att notera att vissa röda viner är bättre än andra. Mays rekommenderar pinot noir. ”Pinot noir är ett bättre val jämfört med fylligare viner som cabernet. Detta kan bero på att den har en lägre mängd tanniner. Det kan också vara vissa druvor eller regioner som också spelar en roll.”

Det behövs dock mer forskning när det kommer till specifika typer av rött vin.

När det gäller rekommendationer för vitt vin, ”Sauvignon blanc, chardonnay eller mousserande viner har lägre halter av histaminer,” sa Woods.

”Vita viner har lägre halter av tanniner,” förklarade Woods. ”Om du misstänker att sulfiter orsakar din huvudvärk, prova vin utan tillsatta sulfiter.”

Sammanfattning – Varför får man huvudvärk av rödvin?

Ny forskning visar att ämnet quercetin som finns i rött vin påverkar hur kroppen metaboliserar alkohol, vilket kan resultera i huvudvärk.

Rött vin har en högre risk för att orsaka huvudvärk på grund av den högre mängden tanniner, quercetin och histaminer.

För att minska risken för huvudvärk föreslår experter att man istället dricker vitt vin, dricker mycket vatten och undviker att dricka på fastande mage.

Medical News Today

Scientific Reports

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Fakta om alkohol och cancer

Nykter fakta om alkohol och cancer

Det finns ett akut behov av att öka den globala medvetenheten om det direkta sambandet mellan alkoholkonsumtion och risken för cancer.

Det budskapet levererades av Isabelle Soerjomataram, PhD, vid International Agency for Research on Cancer (IARC), Lyon, Frankrike, vid en föreläsning om alkohol och cancer vid European Society for Medical Oncology (ESMO) 2023.

”Den globala medvetenheten om sambandet mellan alkohol och cancer är fortsatt mycket låg”, sa Soerjomataram. ”Sjukvårdspersonal – onkologer, sjuksköterskor, läkare, allmänläkare – har en viktig roll i att öka medvetenheten och föra ut denna kunskap till patienter, vilket kan leda till minskad konsumtion.”

Gilberto Morgan, onkolog, Skånes universitetssjukhus, Lund, Sverige, höll med. Morgan betonade att vårdpersonal tenderar att tona ned sitt inflytande över patienternas dryckesvanor och tar ofta inte upp alkoholkonsumtion till diskussion.

Det måste ändras

”Vi har absolut inga problem att fråga patienter om de tar kosttillskott eller vitaminer eller om de äter hälsosamt,” sa Morgan. ”Så, vad är skillnaden? Varför inte rekommendera att de minskar sitt alkoholintag och sedan låter var och en besluta om att göra det eller inte?”

Under kongressen lyfte Soerjomataram fram den globala statistiken över alkoholanvändning. IARC-data visar till exempel att nästan hälften (46 %) av världens befolkning konsumerar alkohol, med fler män (54 %) än kvinnor (38 %).

Hur mycket dricker vi?

Globalt sett uppgår mängden vi dricker i genomsnitt till cirka 6 liter ren etanol per år och per person, eller cirka en vinflaska per vecka. Konsumtionsmönstren varierar dock kraftigt från land till land. I Frankrike konsumerar man cirka 12 liter per år eller cirka två vinflaskor per vecka.

Soerjomataram betonade sambandet mellan alkoholkonsumtion och cancer.

Enligt data från IARC (International Agency for Research on Cancer är WHO:s och FN:s samarbetsorganisation som utför och samordnar epidemiologisk forskning för att internationellt bekämpa cancer) står kraftigt drickande – definierat som mer än 60 g/dag eller cirka 6 dagliga drinkar – för 47% av de alkoholrelaterade cancersjukdomarna. Riskfyllt drickande – mellan 20 och 60 g/dag – står för 29%, medan måttligt drickande – mindre än 20 g/dag eller cirka 2 dagliga drinkar – står för ungefär 14% av den alkoholrelaterade cancern.

Globalt stod alkoholen för 4% av alla cancersjukdomar som diagnostiserades 2020, enligt en analys av IARC.

Fakta om alkohol och cancer

Bara i Storbritannien orsakade alkoholdrickande nästan 17 000 fall av cancer 2020, sa Soerjomataram, och bröstcancer utgjorde nästan en fjärdedel av dessa fall.

Förutom bröstcancer kan 6 andra cancertyper kopplas till alkoholkonsumtion – munhåla, svalg, struphuvud, matstrupe, kolorektal och levercancer, och nya bevis tyder på att ventrikelcancer och bukspottkörtelcancer också kan göra det.

De goda nyheterna, sa Soerjomataram, är att långsiktiga trender visar nedgångar i alkoholdrickande i många länder, inklusive de högvinproducerande länderna Frankrike och Italien, där en kraftig minskning av konsumtionen har noterats sedan toppen på 1920-talet .

”Om det är möjligt i dom länderna bör det även är möjligt i andra länder”, avslutade Soerjomataram.

Medscape

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Kvinna som joggar

Livsstilsförändring kan minska risken för koloncancer

Livsstilsförändring när det gäller rökning, alkohol, kroppsvikt och fysisk aktivitet kan påverka risken för koloncancer, visar resultaten från en stor europeisk studie.

”Detta är ett tydligt budskap som läkare och gastroenterologer kan ge till sina patienter för att minska risken för koloncancer”, säger Edoardo Botteri, PhD, Cancer Registry of Norway, Oslo, i en artikel publicerad i The American Journal av gastroenterologi.

Tidigare studier har visat på ett samband mellan cancer i allmänhet och ohälsosamma livsstilsfaktorer. Det finns också visat på ett samband mellan viktökning och en ökad risk för kolorektalcancer, och en minskad risk vid rökstopp. Men Botteri och kollegor kunde inte hitta någon publicerad forskning om sambandet mellan andra livsstilsfaktorer och risken för kolorektalcancer, skriver de.

I studien följde de 295 865 personer från European Prospective Investigation into Cancer (EPIC) under knappt 8 år. Deltagarna var i åldern 35 till 70 år och kom från Danmark, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Nederländerna, Norge, Spanien, Sverige och Storbritannien.

Livsstilsförändring kan minska risken för koloncancer

Forskarna beräknade ett hälsosamt livsstilsindex (HLI) på basis av rökstatus, alkoholkonsumtion, BMI och fysisk aktivitet. Mediantiden mellan studiestart till enkäten för uppföljningen var 5,7 år.

Män hade mer gynnsam prognos än kvinnor.

En ökning med 1 enhet i HLI-poäng var associerat med en 3% lägre risk för kolorektalcancer.

 • När HLI-poängen räknades ihop, kopplades förbättringar från en ”ogynnsam livsstil” (0–9 poäng) till en ”gynnsam livsstil” (12–16 poäng) med en 23% lägre risk för kolorektalcancer (jämfört med ingen förändring). Likaså var en tillbakagång från en ”gynnsam livsstil” till en ”ogynnsam livsstil” kopplad med en 34% högre risk.
 • Förändringar i ökning av BMI (övervikt) visade mot ett samband för kolorektalcancer.
 • Minskad alkoholkonsumtion var signifikant associerad med en minskning av risken för kolorektalcancer hos personer i åldern 55 år eller yngre.
 • Ökning av fysisk aktivitet var signifikant associerad med en lägre risk för koloncancer, särskilt hos yngre personer.

Å andra sidan var rökminskning eller rökstopp associerat med en ökning i risk för koloncancer. Denna korrelation kan vara resultatet av ”omvänt orsakssamband”, det vill säga människor kan ha slutat röka för att de upplevde tidiga symtom på koloncancer. Rökning hade endast en marginell inverkan på beräkningarna av ett hälsosamt livsstilsindex (HLI) i denna studie eftersom endast en liten del av deltagarna ändrade sin rökning.

Information om kost samlades endast in vid studiestart, så vilken påverkan förändringar av kosten hade kunde inte mätas. Forskarna justerade sin analys för kost vid studiestart, men de erkänner att inte ha beräknat kost i HLI-poängen var en begränsning av studien.

Ändå, om resultaten av denna observationsstudie bekräftas av annan forskning, kan dessa fynd hjälpa till att utforma studier för att förhindra att man drabbas av koloncancer, avslutar forskarna.

Medscape

The American Journal of Gastroenterology