Nyhetsbrev

Hur mycket bör du motionera för ett långt, friskt liv?

17 december 2023 Medical News Today, MedRxiv
20 december 2023
  • Det finns många faktorer som är viktiga för att leva ett långt och friskt liv (longevity).
  • Vissa faktorer kan inte ändras, medan andra absolut kan påverkas. 
  • En ny studie från universitetet i Jyväskylä i Finland konstaterar att även om motion är viktigt för att leva ett friskt, långt liv, så såg man att följsamhet till andra hälsosamma livsstilsvanor hade ännu bättre effekt.

Många faktorer spelar in men hur mycket bör du motionera för ett långt, friskt liv?

Vissa faktorer som genetik och kön kan inte ändras. Men många andra vanor som nutrition, fysisk aktivitet, minskad stress, att inte röka och ordentlig med sömn, kan däremot påverkas.

En ny studie (som för närvarande granskas av experter för publicering i en medicinsk tidskrift) från universitetet i Jyväskylä i Finland har funnit att även om motion är viktigt för att leva ett långt liv, kan det ha en ännu större effekt att följa andra hälsosamma livsstilsvanor.

Longevity: Motion ensamt är inte lösningen 

Anna Kankaanpää, forskare vid Gerontologiskt forskningscentrum vid idrotts- och hälsovetenskap, universitet i Jyväskylä, Finland och huvudförfattare till studien, berättar att hon ville undersöka sambandet mellan fysisk aktivitet och risk för att dö eftersom en tidigare studie antydde att ett sådant samband kan bero på genetisk påverkan.

”Fynden motsäger resultaten från en studie som involverade svenska tvillingar, som fann ett sådant samband oberoende av genetiska faktorer,” fortsatte hon. ”Jag ville försöka hitta orsaken till denna avvikelse.”

Man ville också utmana resultat från tidigare forskning (bl.a en studie från 2021) som visat på ett samband mellan motion och en lägre risk för dödlighet oavsett orsak och i insjuknande i hjärt- och kärlsjukdomar, som visade att motion inte minskar dödligheten och incidenter i hjärt-kärlsjukdomar hos äldre vuxna eller hos personer med kroniska tillstånd.

Därför kan det finns andra bakomliggande faktorer än bara motion som påverkar hur länge en person lever.

Fysiskt aktiv livsstil kopplad till lägre dödlighetsrisk

För denna studie använde forskargruppen data från mer än 11 000 vuxna tvillingar från den finska tvillinggruppen.

Mängden fysisk aktivitet för deltagarna bedömdes genom frågeformulär som besvarades 1975, 1981 och 1990. Deltagarna placerades i fyra grupper: stillasittande, måttligt aktiva, aktiva och mycket aktiva. Och deltagarnas dödlighet övervakades under 45 år fram till 2020.

I slutet fann man att över en tredjedel – nästan 40% – av deltagarna från den stillasittande gruppen hade dött under uppföljningen fram till 2020, vilket var högst av de fyra grupperna.

Deltagarna i de aktiva grupperna hade mellan 15% och 23% lägre risk för att dö jämfört med den stillasittande gruppen.

”Jag blev inte förvånad av dessa resultaten eftersom många observationsstudier konsekvent indikerar på detta samband,” kommenterade Kankaanpää.

Hur påverkar andra livsstilsfaktorer risken för att dö?

Forskarna tog sedan hänsyn till andra livsstilsfaktorer, inklusive BMI (Body Mass Index), hälsostatus, alkoholanvändning och rökstatus.

När dessa faktorer inkluderas sjönk dödligheten för deltagarna i den stillasittande gruppen till ca 7% (dvs de andra faktorerna bidrar starkt till en ökad dödlighet och minskar stillasittandet som en enskilt avgörande faktor för att dö).

Forskarna fann också att deltagare i de stillasittande och mycket aktiva grupperna båda upplevde ett accelererat biologiskt åldrande jämfört med de måttligt aktiva och aktiva grupperna.

Forskarna tror att det fördelaktiga sambandet av långvarig motion med minskad dödsrisk inte bara kan förklaras av motion utan även av andra hälsorelaterade faktorer.

Istället för att regelbunden fysisk aktivitet är orsaken till en lägre dödsrisk, kan det istället vara en indikator på en allmänt hälsosam livsstil, vilket bidrar till att förlänga en persons liv.

”Det skulle vara intressant att studera om detsamma gäller för orsaksspecifik dödlighet, som risken för att dö i hjärt- och kärlsjukdom,” sa Kankaanpää när hon tillfrågades om hur dom vill gå vidare i forskningen. ”Dessutom skulle jag vilja undersöka orsakerna bakom det accelererade biologiska åldrandet som observerats hos mycket aktiva deltagare.”

EN hälsosam vana räddar inte upp en ohälsosam livsstil

Efter att ha granskat studien säger Dr. David Cutler, primärvårdsläkare vid Providence Saint John’s Health Center i Santa Monica, Kalifornien, att studiens slutsats med hälsofördelar av att vara fysiskt aktiv sannolikt återspeglar ett generellt hälsosamt beteende, snarare än att enbart motion är anledningen till en minskad dödlighet, låter vettigt.

”Det stämmer överens med min egen observation att många personer tränar för att få hälsofördelar, samtidigt som dom förväntar sig att det ska väga upp ett ohälsosamt beteenden, vilket det inte gör,” förklarade Dr Cutler. ”Denna föreställning om ”kompenserande övertygelse” stöddes av resultaten i studien”.

”Kompenserande övertygelse innebär att om du gör något hälsosamt kan det motverka något ohälsosamt,” fortsatte han. ”Om du till exempel motionerar kommer det att eliminera de negativa effekterna av rökning. Och faktiskt, vad studien fann var att dödligheten i den stillasittande gruppen minskade om du inte var överviktig / hade fetma eller rökte”.

Dr. Cutler sa också att det är viktigt att komma ihåg att fysisk aktivitet inte uppväger en ohälsosam kost, rökning, alkohol- och droganvändning eller andra ohälsosamma aktiviteter eller att ignorera högt blodtryck, högt kolesterol eller diabetes.

”Betydande förbättringar av hälsan har identifierats genom fem enkla åtgärder: att inte vara överviktig eller ha fetma, ha ett normalt blodtryck, att inte röka, kontrollera diabetes och behandla högt kolesterol”, tillade han. ”Regelbunden motion kan addera fördelar, men det kommer inte att rädda dig om du struntar i att åtgärda dessa fem faktorer”.

Hur mycket bör du motionera för ett långt, friskt liv? 

Dr. Cheng-Han Chen, kardiolog och medicinsk chef för Structural Heart Program vid MemorialCare Heart & Vascular Institute, Saddleback Medical Center i Laguna Hills, Kalifornien, kommenterar studien: ”Resultaten visar tydligt att att viss motion är förknippad med minskad dödlighet jämfört med att enbart vara stillasittande och att viss motion är bättre än ingen motion”.

”Det har gjorts andra studier under de senaste åren som visat att det finns en typ av utjämning av fördelarna med motion”, förklarade han. ”En studie om hur många steg man bör gå dagligen konstaterade att efter 7 000 – 8 000 steg så planade fördelarna ut. Så om du går 20 000 steg om dagen jämfört med 7 000 steg så ökar inte fördelarna”.

”Denna studie stödjer resultaten från andra studier att måttlig motion är bra,” säger Dr Chen. ”Och att det inte är nödvändigt med en hög nivå av motion för att få hälsofördelar”.

Medical News Today

MedRxiv

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Hur påverkar den västerländska kosten hälsan?

Next Story

Nu vet vi hur en frisk tarm bekämpar infektioner

Latest from Motion