Nyhetsbrev

Broccoligroddar är bra för tarmhälsan och minskar inflammation

5 november 2023 Medical News Today, Redox Biology
6 november 2023
  • Det gamla rådet att ”ät dina grönsaker” eftersom de är bra för dig stöds av de allt mer växande vetenskapliga bevisen att gröna grönsaker kan gynna vår hälsa.
  • Gröna grönsaker innehåller mycket fibrer, vilket skyddar matsmältningens hälsa, och de innehåller olika antioxidanter – kemiska föreningar som hjälper till att förhindra cellskador.
  • Dessa antioxidanter inkluderar polysulfider, föreningar som har anticancer och hjärtskyddande effekter.
  • En ny studie fann att unga broccoligroddar kan erbjuda många hälsofördelar, eftersom de har en betydligt högre koncentration av polysulfider än mogen broccoli.

Broccoli, grönkål, kål, brysselkål och Kai choi är korsblommiga grönsaker tillhörande kålsläktet som vi har fått höra är bra för oss.

Vetenskapliga studier, som stöder det gamla rådet att äta dina gröna ökar och visar att kål kan:

  • förebygga vissa cancerformer
  • förbättra kardiovaskulär hälsa
  • reglera blodsockret
  • minska inflammation

Dessutom tyder nya bevis på att dessa hälsofördelar kan bli ännu bättre om kål, särskilt broccoli, äts som unga groddar precis när dom har börjat gro.

En studie från Osaka University, publicerad i Redox Biology, fann att broccolibroddar har en betydligt högre koncentration av polysulfider än mogen broccoli, fem dagar efter att den börjat gro.

Varför är mikrogrönt så hälsosamt?

Hälsoeffekterna av kålgrönsaker tillskrivs i allmänhet deras organiska svavelföreningar, som ger dem dess starka lukt och smak. Dessa inkluderar glukosinolater, isotiocyanater och polysulfider.

I denna studie undersökte forskare koncentrationen av polysulfider i broccoligroddar under grodd. Studien byggde på deras tidigare arbete med polysulfidkoncentrationer i 22 grönsaker, inklusive lök, vitlök och broccoli.

De grodde och odlade fröna i ultrarent vatten – vattenrenat för att säkerställa att det bara innehöll vattenmolekyler – vid cirka 25 grader Celsius. De skördade några var 24:e timme, pulveriserade dem sedan i flytande kväve och lagrade pulvret vid -80 grader Celsius.

De använde sedan kemisk analys för att bestämma koncentrationen av polysulfider i varje steg av grodd och tillväxt.

Under de fem dagar som de växte till, även om den totala svavelhalten i växterna var oförändrad, ökade andelen polysulfid dramatiskt. Från mindre än 1% polysulfid i fröet, hade skotten 15,5% polysulfid dag 5, en cirka 20-faldig ökning.

Kelsey Costa, dietist och näringskonsult för National Coalition on Healthcare, som inte var involverad i studien, berättar:

”Forskningen tyder på att hälsofördelarna med broccoligroddar delvis kan tillskrivas den rikliga mängd polysulfider som finns i dem. Groddarna är koncentrerade miniatyrversionerna av växterna de kommer att utvecklas till. De erbjuder ett näringsrikt, kostnadseffektivt, snabbväxande alternativ för alla som vill odla sin egen mat på ett litet utrymme.”

Costa sa att hon inte var förvånad över resultaten, men noterade: ”Ytterligare forskning behövs för att till fullo förstå mekanismen för polysulfidproduktion och dess roll i fröns grodd och tillväxt.”

Varför har broccoligroddar mer hälsofördelar? Broccoligroddar är bra för tarmhälsan

På frågan varför broccoligroddar innehåller mer polysulfider, förklarade Dr Lauren Blekkenhorst, doktor vid Nutrition and Health Innovation Research Institute vid Edith Cowan University, Australien:

”Broccoligroddar är unga i sin tillväxtfas och därför mer sårbara för miljöpåverkan. Som ett resultat har broccoligroddar sannolikt högre koncentration av polysulfidföreningar för att skydda växten från skador.”

”När broccoliväxten mognar och blir mindre känslig för miljöpåfrestningar, minskar nivåerna av dessa föreningar men är fortfarande närvarande eftersom växten fortfarande behöver skyddas från miljöpåverkan men i mindre grad”, tillade hon.

Förutom att identifiera den kraftigt ökade koncentrationen av kända polysulfider, fann forskarna flera okända.

Författarna säger att dessa föreningar, för vilka de molekylära strukturerna ännu inte har fastställts, kan leda till fler framsteg genom att studera hur växtnäringsämnen kan gynna människors hälsa.

Medical News Today

Redox Biology

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Skärmtid vid 1 års ålder och försenat tal och problemlösning vid 2 och 4 år

Next Story

Nykter fakta om alkohol och cancer

Latest from Kost

Växtbaserad kost minskar återfall av prostatacancer

I denna studien fann man att en växtbaserad kost minskar återfall av prostatacancer. Män som till övervägande del konsumerade en växtbaserad kost drabbades hälften så ofta av återfall som män som inte följde denna kost.…

Xylitol kopplas till hjärtinfarkt, stroke

Xylitol kopplas till hjärtinfarkt, stroke enligt en ny studie publicerad i European Heart Journal. Man följde personer under 3 år och de med högst nivåer av xylitol i blodet hade störst risk för att drabbas.…

Äta fort och sent på kvällen kan påverka hälsan

Du är vad du äter, lyder ordspråket. Men en växande mängd bevis pekar på att det inte bara är vad och hur mycket du äter som påverkar din hälsa, utan när och hur snabbt du äter spelar också roll. Äta…

2 läsk per vecka kan skada hjärtat

2 läsk per vecka kan skada hjärtat. För dom som drack läsk dagligen var risken ännu högre. Intressant nog vägde träning INTE upp för läskens skadliga effekter.…