Nyhetsbrev

Skärmtid vid 1 års ålder och försenat tal och problemlösning vid 2 och 4 år

21 augusti 2023 JAMA
5 november 2023

Finns det ett dos-responssamband mellan skärmtid för barn i åldern 1 år och funktionell utveckling vid åldrarna 2 och 4 år?

Frågeställning

Huruvida vissa områden för barns utveckling är specifikt associerade med mängden skärmtid och om det sambandet fortsätter upp i åldern är fortfarande okänt.

Målsättning

Att undersöka sambandet mellan exponering för skärmtid bland barn i åldern 1 år och 5 områden av utvecklingsförsening (kommunikation, grovmotorik, finmotorik, problemlösning och personliga och sociala färdigheter) vid 2 och 4 års ålder.

Exponering

Barns skärmtid vid 1 års ålder bedömdes med hjälp av ett frågeformulär där deltagarna tillfrågades följande: ”Under en vanlig dag, hur många timmar tillåter du dina barn att titta på TV, DVD, videospel, internetspel (inklusive mobiltelefoner och paddor), etc?” 

Det fanns 5 svarskategorier: ingen eller mindre än 1 timme, 1 till 2 timmar, 2 till 4 timmar eller fler än 4 timmar per dag. Man slog samman ”ingen och mindre än 1 timme”.

Utvecklingsförseningar för dessa 5 områden utvärderades för barn i åldrarna 2 och 4 år. Varje område bedömdes från 0 till 60 poäng. Utvecklingsfördröjning definierades om den totala poängen för varje område avvek med ett visst antal poäng lägre än medelpoängen.

Resultat

7 097 barn ingick i studien, varav 3 674 var pojkar (51,8%) och 3 423 flickor (48,2%). 

När det gäller skärmtidsexponering per dag hade 3 440 barn (48,5%) mindre än 1 timme, 2 095 (29,5%) 1 till 2 timmar, 1 272 (17,9%) 2 till 4 timmar och 290 ( 4,1 %) hade 4 timmar eller längre. 

Skärmtiden var kopplad till en ökad risk för utvecklingsförsening vid 2 års ålder för ”kommunikation” och ”problemlösning” och ju längre skärmtid desto högre risk. När det gäller risken för utvecklingsförsening vid 4 års ålder identifierades ett liknande samband för samma områden.

Slutsatser – Skärmtid vid 1 års ålder och försenat tal och problemlösning

I denna studie var längre skärmtid för barn i 1 års åldern associerad med utvecklingsförseningar av både kommunikation och problemlösning vid 2 och 4 år. Resultaten visar att man bör diskutera barns skärmtid och konsekvenserna på deras mentala utveckling.

JAMA

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

25 minuters daglig träning minskar hälsorisken vid stillasittande

Next Story

Broccoligroddar är bra för tarmhälsan och minskar inflammation

Latest from Livsstil

En hälsosam livsstil kan förebygga demens

En hälsosam livsstil kan förebygga demens och är det bästa sättet att främja kognitiv hälsa på lång sikt, enligt en ny studie. Experter förklarar att hjärnans hälsa är nära relaterad till hjärtats hälsa, eftersom ministrokes ofta är orsakerna till icke-Alzheimers…

Varför får man huvudvärk av rödvin?

Enligt en ny studie påverkar ett ämne i vinet hur kroppen bryter ned alkohol, vilket kan leda till att man får huvudvärk av rödvin. Rött vin är mer benäget att orsaka huvudvärk än vitt vin på grund av den högre…

5 tips för en frisk mage

Vi är vad vi äter, eller? De flesta av våra immunsystemsceller finns i mag-tarmkanalen, upp till 70–80%. Vår tarm spelar en viktig roll i den övergripande hälsan för vårt immunsystem och för oss själva. Att minimera stress, motionera mera och…

Nykter fakta om alkohol och cancer

Fakta om alkohol och cancer visar att Globalt uppgår mängden alkohol vi dricker i genomsnitt till cirka 6 liter ren etanol per år och per person, eller cirka en vinflaska per vecka. Ju mer man dricker desto högre är risken…