Nyhetsbrev

Växtbaserad kost minskar värmevallningar med 78%

27 oktober 2022 Medscape, Menopause
1 november 2022

Kvinnor som åt en vegansk kost med reducerad fetthalt i kombination med en daglig portion av sojabönor upplevde en 78% minskning av frekvensen av klimakteriets värmevallningar under 12 veckor, i en liten, icke-blind, randomiserad kontrollerad studie.

”Vi förstår ännu inte helt varför den här kombinationen fungerar, men det verkar som om dessa tre faktorer är nyckeln: att undvika animaliska produkter, minska fettet och lägga till en portion sojabönor”, förklarade forskaren bakom studien Neal Barnard, MD. ”Dessa nya resultat tyder på att förändring av dieten bör betraktas som en förstahandsbehandling för besvärande vasomotoriska symtom, inklusive nattliga svettningar och värmevallningar,” tillade Barnard, som är ordförande för Läkarkommittén för ansvarsfull medicin och adjungerad professor vid George Washington University, Washington, USA.

Men även om fynden från denna lilla studie kompletterar allt vi vet om fördelarna med en utmärkt diet och hälsofördelarna med soja” bör de tolkas med viss försiktighet, kommenterade Susan Reed, MD, president of the North American Menopause Society och biträdande programchef för kvinnors reproduktiva forskningsprogram vid University of Washington, Seattle.

Till studien, kallad WAVS (Women’s Study for the Alleviation of Vasomotor Symptoms), randomiserade forskarna 84 postmenopausala kvinnor med minst två måttliga till svåra värmevallningar dagligen, till antingen växtbaserad diet (inklusive sojabönor) eller vanlig diet, med totalt 71 försökspersoner som slutförde de 12 -vecka studie, publicerad i Menopause. Kriterier för uteslutning för deltagande inkluderade alla andra orsaker till vasomotoriska symtom utöver naturlig klimakterie, nuvarande kost bestående av vegansk kost med låg fetthalt som inkluderar dagliga sojaprodukter, sojaallergi och ett BMI < 18,5 kg/m2.

Deltagarna i interventionsgruppen ombads att undvika animaliska livsmedel, minimera användningen av oljor och fet mat som nötter och avokado, och inkludera en halv kopp (86 g) kokta sojabönor dagligen i sin diet. De erbjöds också 1-timmes videomöte varje vecka, där en dietist eller forskarpersonal gav information om matlagning och hantering av vanliga kostutmaningar.

Deltagarna i kontrollgruppen fick fortsätta med sina vanliga dieter och delta i fyra 1-timmes gruppsessioner.

Vid studiestart och sedan efter den 12 veckor långa studieperioden registrerades kostintaget under 2 vardagar och 1 helgdag, värmevallning och svårighetsgrad registrerades under 1 vecka med hjälp av en mobilapp, och effekten av klimakteriebesvär på livskvaliteten mättes med hjälp av de vasomotoriska, psykosociala, fysiska och sexuella delarna i enkäten Menopause-Specific Quality of Life (MENQOL).

Equol* produktionen utvärderades också i en undergrupp av 15 interventions- och 12 kontrolldeltagare som fick isoflavonkoncentrationer i urinen mätta efter att ha ätit en halv kopp (86 g) sojabönor två gånger dagligen under 3 dagar. Detta baserades på teorin att dieter, som vegandieten i denna studie ”tycks främja tillväxt av tarmbakterier som kan omvandla daidzein till equol”, noterade författarna. Förmågan att producera equol ses oftare hos individer som följer vegetarisk kost än hos allätare och har föreslagits som en faktor i sojans uppenbara hälsofördelar.”

Växtbaserad kost minskar värmevallningar

Studien fann att den totala frekvensen av värmevallningar minskade med 78% i interventionsgruppen (P < 0,001) och 39% (P < 0,001) i kontrollgruppen (mellan grupperna P = 0,003) och måttlig till svår vallning minskade med 88% respektive 34% (från 5,0 till 0,6 per dag, P < 0,001 mot från 4,4 till 2,9 per dag, P < 0,001; P < 0,001 mellan grupperna). Bland deltagarna med minst sju måttliga till svåra värmevallningar per dag vid studiestart, minskade måttliga till svåra värmevallningar med 93% (från 10,6 till 0,7 per dag) i interventionsgruppen (P < 0,001) och 36% (från 9,0 till 5,8 per dag) i kontrollgruppen (P = 0,01, mellan grupperna P < 0,001). Förändringarna i värmevallningar var jämförbara med förändringar i MENQOL-fynden, med signifikanta skillnader mellan grupper i de vasomotoriska (P = 0,004), fysiska (P = 0,01) och sexuella (P = 0,03) områdena.

Förändringar i frekvensen av allvarliga värmevallningar korrelerade direkt med förändringar i fettintag, och omvänt med förändringar i kolhydrat- och fiberintag, så att ”ju större minskningen av fettintaget och ju större ökningen av kolhydrat- och fiberkonsumtionen är, desto större minskning i svåra värmevallningar”, konstaterade forskarna. Medelkroppsvikten minskade också med 3,6 kg i interventionsgruppen och 0,2 kg i kontrollgruppen (P < 0,001). ”Equol-produktion status hade ingen uppenbar effekt på värmevallningar,” tillade de.

Studien är den andra fasen av WAVS, som består av två delar, varav den första visade liknande resultat, men genomfördes under hösten, vilket väckte frågor om huruvida svalare temperaturer delvis var ansvarigt för resultaten. Fas 2 av WAVS registrerade deltagare under våren ”utesluter effekten av utomhustemperatur”, noterade författarna.

”Att äta en hälsosam kost i mitten av livet är så viktigt för långsiktig hälsa och en känsla av välbefinnande för peri- och postmenopausala kvinnor”, säger Dr Reed, men hon manade till försiktighet vid tolkningen av resultaten. ”Detta var en oblindad studie”, säger hon. ”Kvinnor rekryterades till den här studien och förutsåg att de skulle delta i en studie baserad på en sojadiet. Individer som anmäler sig till en studie hoppas på att få nytta av interventionen. Kontrollerna som inte får sojadieten är ofta besvikna, så det finns ingen fördel med en icke-blind kontrollgrupp för deras värmevallningar. Och det är precis vad vi såg här. Blindade studier kan dölja vad du får för behandling eller kost, så att alla i studien (intervention och kontroller) har samma förväntade fördel. Men du kan inte ”blinda” en sojadiet.”

Reed noterade också att även om den biologiska mekanismen borde vara equolproduktion, visades detta inte – med tanke på att både equolproducenter och icke-producenter i sojainterventionen rapporterade markant symtomminskning.

”Endast tidigare studier med östrogeninterventioner har observerat minskningar av värmevallningar av den mängd som rapporteras här,” avslutade hon. ”Förhoppningsvis kommer framtida stora studier att klargöra vilken roll sojadieten har för att minska värmevallningar.”

* Equol är ett isoflavandiolöstrogen som metaboliseras från daidzein, en typ av isoflavon som finns i sojabönor och andra växtkällor, av bakteriefloran i tarmarna. Medan endogena östrogena hormoner såsom östradiol är steroider, är equol ett icke-steroidalt östrogen.

Medscape

Menopause

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Mejeriprodukter och hjärt-kärlsjukdom

Next Story

Alarmerande ökning av typ 2-diabetes bland yngre

Latest from Kost

Växtbaserad kost minskar återfall av prostatacancer

I denna studien fann man att en växtbaserad kost minskar återfall av prostatacancer. Män som till övervägande del konsumerade en växtbaserad kost drabbades hälften så ofta av återfall som män som inte följde denna kost.…

Xylitol kopplas till hjärtinfarkt, stroke

Xylitol kopplas till hjärtinfarkt, stroke enligt en ny studie publicerad i European Heart Journal. Man följde personer under 3 år och de med högst nivåer av xylitol i blodet hade störst risk för att drabbas.…

Äta fort och sent på kvällen kan påverka hälsan

Du är vad du äter, lyder ordspråket. Men en växande mängd bevis pekar på att det inte bara är vad och hur mycket du äter som påverkar din hälsa, utan när och hur snabbt du äter spelar också roll. Äta…

2 läsk per vecka kan skada hjärtat

2 läsk per vecka kan skada hjärtat. För dom som drack läsk dagligen var risken ännu högre. Intressant nog vägde träning INTE upp för läskens skadliga effekter.…