Nyhetsbrev

Alarmerande ökning av typ 2-diabetes bland yngre

1 november 2022 Medscape
2 november 2022

Många under 40 år är omedvetna om symtomen på typ 2-diabetes och antalet fall i åldersgruppen ökar i en alarmerande takt, varnar en ledande diabetesorganisation.

Eftersom ”chockerande” nya siffror avslöjade en ”alarmerande acceleration” av diagnoser i yngre åldersgrupper över hela Storbritannien, har Diabetes UK uppmanat fler människor att kontrollera sin risk för typ 2-diabetes med hjälp av verktyget ”Know Your Risk”.

Diabetes UK, University of Leicester och University Hospital of Leicester NHS Trust, har utvecklat det kostnadsfria onlineverktyget designat för personer utan en aktuell diabetesdiagnos och är avsett att belysa en persons risk att utveckla typ 2-diabetes under de kommande 10 åren. Organisationen påpekade att verktyget inte är ett diagnostiskt verktyg, att resultaten inte är medicinska råd, och om någon är i riskzonen eller är orolig för diabetes bör de söka medicinsk rådgivning.

Snabbt ökande trend oroar – ökning av typ 2-diabetes bland yngre

En ny analys av NHS-data utförd av Diabetes UK, i samarbete med Tesco, har visat att fall av typ 2-diabetes – som författarna uttrycker var ”historiskt förknippad med äldre personer” – nu ökar i snabbare takt bland de under 40 år än hos de är över 40. 

”Det finns nu 148 000 personer under 40 registrerade med typ 2-diabetes i Storbritannien, och denna siffra har ökat med 23% på 5 år, jämfört med en 17% ökning av alla registreringar av typ 2-diabetes”, betonade organisationen. Om de lämnas oadresserade, förutspådde man att antalet personer i Storbritannien i åldern 18-39 som lever med typ 2-diabetes kan uppgå till 200 000 år 2027.

Chris Askew OBE, VD Diabetes UK, varnar: ”Denna trend med snabbt ökande tidig debut av typ 2-diabetes är oerhört oroande. Det markerar en förändring från vad vi har sett historiskt och bör tas som en allvarlig varning till beslutsfattare och till NHS.”

Typ 2-diabetes har tills nyligen varit ganska sällsynt hos personer under 40 år, så många människor – inklusive sjukvårdspersonal – känner inte alltid igen symtomen, betonade studieförfattarna. Samtidigt som andelen personer under 40 år med typ 2-diabetes förblev liten av de totala antalet fall, är typ 2-diabetes känt för att ha mer allvarliga och akuta konsekvenser hos personer under 40, påpekade man.

För den nya forskningen samlades data från hela Storbritannien, från 2137 personer i åldern 18-39 år, exklusive de som för närvarande har någon typ av diabetes.

Forskarna fann att cirka 2 av 3 (68%) inte visste hur de skulle kontrollera om de löpte risk att utveckla typ 2-diabetes, medan två tredjedelar (65%) antingen inte visste eller var osäkra på symtomen på typ 2-diabetes.

Endast 1 av 3 (35%) var medvetna om att amputation var en möjlig komplikation vid typ 2-diabetes, och endast 30% och 26% av de tillfrågade var medvetna om komplikationer som stroke respektive depression.

Inverkan på levnadskostnaderna

Forskningen belyser också effekterna av krisen med levnadskostnader. Mer än hälften av människorna (57%) sa att de hade ”nedprioriterat” sin hälsa som ett direkt resultat av den nuvarande krisen, och nästan en fjärdedel (23%) sa att de hade ”undvikit eller skjutit upp” medicinska kontroller.

”Social förlust är också ett problem”, säger Diabetes UK. Den lyfte fram hur faktorer som inkomst, utbildning, bostad, tillgång till hälsosam mat, samt sämre tillgång till sjukvård, har visat sig vara starkt kopplade till en ökad risk att utveckla fetma och typ 2-diabetes. ”Som ett resultat är människor som löper ökad risk för typ 2-diabetes alltför ofta mindre benägna att kunna dra nytta av stöd för att hantera det”, förklarade man.

Inför Världsdiabetesdagen den 14 november har Diabetes UK och Tesco lanserat en kampanj för att få en miljon människor att bättre förstå sin individuella risk för typ 2-diabetes genom att använda verktyget ”Know Your Risk” eller genom att besöka deras lokala Tesco-apotek. Alla som genomför en bedömning med hjälp av verktyget kommer att hänvisas till kostnadsfri rådgivning och information om hjälp och stöd som finns för att hantera sin risk.

”Om du är under 40 år är du inte immun mot typ 2-diabetes”, säger Chris Askew. ”Det är viktigt att du kontrollerar din risk nu och att individer, oavsett ålder eller bakgrund, ges möjlighet att få stöd för att minska risken att utveckla typ 2-diabetes.”

Medscape

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Växtbaserad kost minskar värmevallningar med 78%

Next Story

Kraftig ökning av stroke bland unga

Latest from Övervikt

Barn ärver sina föräldrars fetma

Oddset för barn att ha fetma i medelåldern är sex gånger högre om båda föräldrarna hade fetma när de var i medelåldern. Resultaten är hämtade från Tromsö-studien som är en pågående norsk befolkningsbaserad hälsostudie.…

Bättre tarmhälsa kan leda till viktminskning

Injicerbara läkemedel för viktminskning som Wegovy, Saxenda och Zepbound har fått mycket uppmärksamhet på sistone. Men ett alternativ till att medicinera för viktnedgång kan vara att förbättra tarmhälsan och boosta mikrobiotan.…