Fisk och hjärtsjukdom

Att äta fisk har associerats med en lägre risk för hjärt-kärlsjukdom. Aktuella rekommendationer är att man äter minst 1–2 fiskportioner per vecka för att förebygga hjärt-kärlsjukdom. Men i denna studien var 1,5 portioner fisk eller mer per vecka inte associerat med lägre risk för hjärt-kärlsjukdom.

Läs mer

3 faktorer som bidrar till viktökning

Den främsta orsaken till fetma är långvarig obalans i energiintaget - att konsumera fler kalorier än vad kroppen gör av med. Forskare har konstaterat att måltider som äts snabbt, som innehåller hög energitäthet, och livsmedel som är extra välsmakande, är kopplade till ett högre kaloriintag och viktökning. 

Läs mer