Nyhetsbrev

Fetma

Recept mot barnfetma: Mer rörelse, mindre skärmtid

19 februari 2023
Forskning pekar på att både ökad fysisk aktivitet och mindre skärmtid är viktigt för att förebygga övervikt och barnfetma. Men om skärmtiden är mer än 8 timmar om dagen riskerar barnen övervikt oavsett om de är fysiskt aktiva.…