Nyhetsbrev

Ultraprocessade livsmedel kopplas till många sjukdomar

1 mars 2024 Medical News Today, BMJ
2 april 2024

Sammanfattning

Forskare visar nu att ett högt intag av ultraprocessade livsmedel kopplas till mer än 30 olika sjukdomar.

Rapporten kom fram till att dieter med högt innehåll av ultraprocessade livsmedel ökade risken för allvarliga hjärt- och lungsjukdomar, cancer, psykiska störningar och andra negativa hälsoresultat, inklusive för tidig död.

Man fann ett samband mellan ultraprocessade livsmedel och bröstcancer, kolorektal cancer, pankreascancer, sömnrubbningar, ångest, astma, högt blodtryck, Crohns sjukdom, ulcerös kolit, fetma, metabolt syndrom, fettleversjukdom, hyperglykemi, och för att dö.

Ultraprocessade produkter genomgår ofta flera industriella processer och kan innehålla kemiskt modifierade ämnen och tillsatser för att förbättra utseende, konsistens, smak, hållbarhet, samt innehålla färgämnen, smakförstärkare och emulgeringsmedel. Exempel på produkter är snabbnudlar, kycklingnuggets, varmkorv, färdigmat, söta flingor, förpackade bakverk, snacks och läsk. 

Ofta har ultraprocessade livsmedel ett högt innehåll av salt, socker och fett, och ett lågt innehåll av vitaminer, fibrer och innehåller ingen ursprunglig produkt. Ett ultraprocessat livsmedel har mer eller mindre rensats på sitt näringsvärde.

”Tyvärr är ultraprocessade livsmedel billiga att köpa men kostsamma när det gäller hälsan”. 

Artikeln i sin helhet

  • Ultraprocessade livsmedel genomgår många industriella processer och inkluderar livsmedel som snabbnudlar, färdigmat och varmkorv.
  • Forskare visar att ett högt intag av ultraprocessade livsmedel kan kopplas till över 30 olika sjukdomar.
  • Experter noterar att ultraprocessade livsmedel är en vanlig del av kosten i USA och många människor är omedvetna om hälsoriskerna som är förknippade med dem.

Rapporten är publicerad i BMJ och kom fram till att dieter med högt innehåll av ultraprocessade livsmedel ökade risken för allvarliga hjärt- och lungsjukdomar, cancer, psykiska störningar och andra negativa hälsoresultat, inklusive för tidig död.

”Högre intag av ultraprocessad mat var associerad med en högre risk för negativa hälsoresultat, särskilt kardio-metaboliska sjukdomar, psykiska störningar och en ökad risk för att dö”, skriver studieförfattarna.

Ultraprocessade livsmedel kopplas till många sjukdomar

Forskarna genomförde en granskning av 45 metaanalyser från totalt 14 artiklar som visade ett samband mellan ultraprocessade livsmedel och negativa hälsoresultat. Studierna involverade nästan 10 miljoner deltagare.

Frågeformulär med matfrekvens, kosthistoria och 24-timmars dietbedömning användes för att mäta intag av ultraprocessade livsmedel.

Forskarna rapporterade att ett högt intag av ultraprocessade livsmedel var förknippat med en ökad risk för över 30 negativa hälsoresultat.

Man fann ett samband mellan ultraprocessade livsmedel och ökad risk för att dö, bröstcancer, kolorektal cancer, pankreascancer, sömnrubbningar, ångest, astma, högt blodtryck, Crohns sjukdom, ulcerös kolit, fetma, metabolt syndrom, fettleversjukdom och hyperglykemi, bland andra sjukdomar och tillstånd.

Resultaten tyder på att ultraprocessade livsmedel kan vara skadligt för oss på många olika sätt, vilket belyser behovet av brådskande åtgärder för att minska exponeringen för ultraprocessade livsmedel.

Vad du ska känna till om ultraprocessade livsmedel

Ultraprocessade livsmedel inkluderar produkter som snabbnudlar, kycklingnuggets, varmkorv, färdigmat, söta flingor, förpackade bakverk, snacks och läsk.

Dessa produkter genomgår ofta flera industriella processer och kan innehålla kemiskt modifierade ämnen som utvinns från livsmedel. Tillsatser används för att förbättra utseendet, konsistensen, smaken eller hållbarheten hos produkterna, tillsammans med tillsatta färger, smaker och emulgeringsmedel.

Ofta har ultraprocessade livsmedel ett högt innehåll av salt, socker och fett, och ett lågt innehåll av vitaminer och fibrer, och består av minimalt eller ingen ursprunglig oförädlad mat.

”En ultraprocessad produkt är ett livsmedel som är förändrat och inte liknar sitt ursprung gällande beståndsdelar/ingredienser. Ett ultraprocessat livsmedel har mer eller mindre rensats på sitt näringsvärde. Den innehåller också många ingredienser, inklusive livsmedelstillsatser (som hydrerade fetter, modifierad stärkelse) som inte används i matlagning i hemmen. Dessa livsmedel är huvudsakligen av industriellt ursprung och kan lagras länge, säger Dana Hunnes, PhD, dietist vid UCLA Medical Center, som inte var involverad i studien.

”Tyvärr är ultraprocessade livsmedel billiga att köpa men kostsamma när det gäller hälsan”, tillade hon. ”Man måste rannsaka sin kost och göra stegvisa förändringar. Våra hjärnor blir beroende av dessa väldigt smakrika produkter, och precis som med droger måste vi avvänja oss från ultraprocessade produkter och byta ut dem mot hälsosammare, oförädlade och naturliga livsmedel.”

Cirka 73% av livsmedelsförsörjningen i USA består av ultraprocessade livsmedel.

Rapporter tyder på att mer än 60% av det dagliga energiintaget i USA kommer från ultraprocessade livsmedel.

Varför vi väljer ultraprocessade produkter

Experter säger att en del av attraktionen av ultraprocessade livsmedel är att de ofta är billiga och lättillgängliga. ”Det finns en uppsjö av livsmedel som vi äter och som inte är särskilt näringsrika. Varför väljer vi dem? Därför att de är lättillgängliga, de är välsmakande, de kostar inte särskilt mycket, de är tillgängliga dygnet runt, säger Christopher Gardner, PhD, näringsforskare vid Stanford University i Kalifornien, som inte var involverad i forskningen.

”Ultraprocessade livsmedel har blivit en stapelvara i den amerikanska kosten och många känner inte till vilken potentiell hälsorisk de utgör. Människor väljer ofta ultraprocessade livsmedel på grund av tidsbrist, men den bekvämlighet kan vara väldigt ohälsosam, säger Lauri Wright, PhD, ordförande för Academy of Nutrition and Dietetics som inte var involverad i forskningen.

Medical News Today

BMJ

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

För mycket protein är dåligt för hjärtat

Next Story

Tarmfloran och atopiskt eksem

Latest from Kost

Växtbaserad kost minskar återfall av prostatacancer

I denna studien fann man att en växtbaserad kost minskar återfall av prostatacancer. Män som till övervägande del konsumerade en växtbaserad kost drabbades hälften så ofta av återfall som män som inte följde denna kost.…

Xylitol kopplas till hjärtinfarkt, stroke

Xylitol kopplas till hjärtinfarkt, stroke enligt en ny studie publicerad i European Heart Journal. Man följde personer under 3 år och de med högst nivåer av xylitol i blodet hade störst risk för att drabbas.…

Äta fort och sent på kvällen kan påverka hälsan

Du är vad du äter, lyder ordspråket. Men en växande mängd bevis pekar på att det inte bara är vad och hur mycket du äter som påverkar din hälsa, utan när och hur snabbt du äter spelar också roll. Äta…

2 läsk per vecka kan skada hjärtat

2 läsk per vecka kan skada hjärtat. För dom som drack läsk dagligen var risken ännu högre. Intressant nog vägde träning INTE upp för läskens skadliga effekter.…