Nyhetsbrev

Fetma är en risk – även för personer med hälsosamma vanor

31 maj 2023 Medscape, JAMA
15 juni 2023

En hälsosam livsstil minskar, men eliminerar inte, risker för sjukdomar förknippade med fetma, enligt en ny studie.

Forskare säger att det inte har varit känt om en hälsosam livsstil kunde kompensera riskerna med fetma. Särskilt var det oklart i vilken utsträckning specifika kombinationer av hälsosamma livsstilsfaktorer var associerade med en minskad risk för fetmarelaterade sjukdomar, utöver hjärt- och kärlsjukdomar.

Studien, som publicerades i JAMA Network Open, hade målsättningen att uppskatta sambandet mellan fyra livsstilsfaktorer: rökning, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och kost, med förekomsten av allvarliga fetmarelaterade sjukdomar hos vuxna med fetma jämfört med de som hade en hälsosam vikt.

Man tittade på data från 438 583 brittiska biobanksdeltagare med en medelålder på 56,5 år (40-73 år), 55,1 % kvinnor och inga hade några allvarliga fetmarelaterade sjukdomar vid studiestart (2006 till 2010). Deltagarna fick poäng för var och en av de fyra livsstilsfaktorerna – 1 poäng om de uppfyllde kriteriet för en hälsosam livsstil eller 0 om de inte gjorde det.

De följdes sedan prospektivt under i snitt 12,8 år, och datan analyserades mellan 1 december 2021 och 31 oktober 2022.

Vid studiestart var 107 041 av deltagarna (24,4%) överviktiga. Under uppföljningen utvecklade 150 454 (34,3%) minst en av de undersökta sjukdomarna.

”Blygsamma” riskminskningar för fetmarelaterade sjukdomar

Analyser visade att följsamhet till en hälsosam livsstil var förknippad med en minskad risk för ett brett spektrum av fetmarelaterade sjukdomar, rapporterade forskarna, även om kopplingen var ”blygsam”.

Jämfört med vuxna med hälsosam vikt noterade man att de med fetma och följsamhet till alla fyra hälsosamma livsstilsfaktorer löpte högre risk för flera sjukdomar oavsett de livsstilspoäng de nådde.

Jämfört med överviktiga vuxna som inte hade några hälsosamma livsstilsfaktorer hade individer med fetma som uppfyllde alla fyra hälsosamma livsstilsfaktorerna lägre risk för:

  • Hypertoni
  • Ischemisk hjärtsjukdom
  • Arytmier
  • Hjärtsvikt
  • Åderförkalkning
  • Njursvikt
  • Gikt
  • Sömnstörningar
  • Humörsvängningar

Resultaten bekräftade en lägre risk för hjärt-kärlsjukdom och dödlighet hos vuxna med fetma som uppfyller de fyra hälsosamma livsstilsfaktorerna, samt även för njursvikt, gikt, sömnstörningar och humörsvängningar, enligt författarna. Sambandet mellan en hälsosam livsstil och sjukdomar var oberoende av andra potentiella inverkande faktorer, såsom ålder, kön och socioekonomisk status.

Forskarna drog slutsatsen: ”Fynden tyder på att även om en hälsosam livsstil verkar vara fördelaktig, så kompenserar den inte helt för hälsoriskerna i samband med fetma.”

Fetmans samsjuklighet ”häpnadsväckande”

Enligt Royal Society for Public Health, UK, så kostar fetma NHS (National Health Service = Storbritanniens Folhälsomyndighet) 4,2 miljarder pund (ca 57 miljarder SEK) per år. Man uttryckte också att utan brådskande och radikala åtgärder kommer kostnaderna stiga till 10 miljarder pund (ca 136 miljarder SEK) per år 2050.

”Fetma är det vanligaste kroniska tillståndet i världen”, säger författarna, och beskrev de högre frekvenserna av fetma-associerad dödlighet och samsjukligheter, såsom diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, kroniska njursjukdomar och flera typer av cancer, som ”häpnadsväckande”.

”En ohälsosam livsstil är en viktig preventiv orsak till fetma och dess associerade sjukdomar”, betonade de. ”Och att förändra livsstilen är en möjlighet för att optimera hanteringen av fetma.”

Trots att fetma är en stark riskfaktor för sjukdom, kanske en hälsosam livsstil inte är tillräcklig för att minska risken. Däremot har studier visat de potentiella fördelarna med viktminskning för att förebygga sjukdom hos vuxna med fetma.

”Så att stötta människor till viktnedgång förutom att främja ett hälsosamt beteende kan ge ytterligare fördelar för att minska risken för att utveckla sjukdomar och för att förlänga den sjukdomsfria livslängden vid fetma”, säger författarna.

Fetma är en risk – livsstilsförändringar ”inte tillräckligt”

Katharine Jenner, chef för Obesity Health Alliance, UK, kommenterar: ”Denna studie tyder på att livsstilsförändringar ensamt – även om de är effektiva – inte kommer att räcka för att förhindra de många typer av sjukdomar som är kopplade till övervikt”.

”Fetma är en risk då det är ett tillstånd kopplat till upprepade återfall och med många orsakssamband. Det är viktigt att vi tar itu med grundorsakerna, såsom ohälsosam mat och dryck som marknadsförs aggressivt”.

”Regeringen kan vända utvecklingen av fetma, men som en lösning på problemet kan de inte förlita sig på att människor ändrar sin livsstil. De måste göra det enklare, billigare och mer tilltalande att köpa hälsosammare mat och dryck, och därmed förhindra att människor går upp i vikt.”

Medscape

JAMA

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

WHO – undvik sötningsmedel för viktkontroll

Next Story

Hur påverkar stress vår hjärna till att tröstäta?

Latest from Övervikt

Barn ärver sina föräldrars fetma

Oddset för barn att ha fetma i medelåldern är sex gånger högre om båda föräldrarna hade fetma när de var i medelåldern. Resultaten är hämtade från Tromsö-studien som är en pågående norsk befolkningsbaserad hälsostudie.…

Bättre tarmhälsa kan leda till viktminskning

Injicerbara läkemedel för viktminskning som Wegovy, Saxenda och Zepbound har fått mycket uppmärksamhet på sistone. Men ett alternativ till att medicinera för viktnedgång kan vara att förbättra tarmhälsan och boosta mikrobiotan.…