Nyhetsbrev

Alla typer av hormonella preventivmedel kan öka risken för bröstcancer

23 mars 2023 Medical News Today
28 mars 2023
  • P-piller som endast innehåller gestagen är en vanlig form av hormonella preventivmedel, men kunskapen om deras samband med risk för bröstcancer är begränsad. I en ny studie undersökte forskare sambandet mellan användning av hormonella preventivmedel och risk för bröstcancer.
  • De fann att användning av preventivmedel endast med gestagen ökar risken för bröstcancer på samma sätt som preventivmedel som kombinationspreparat.
  • Läkare bör informera patienter om fördelarna och riskerna med användning av hormonella preventivmedel. Experter säger att fynden om riskerna är välkända, och totalt sett ganska låga.

Mellan 2017 och 2019 använde cirka 65 % av kvinnorna i åldrarna 15-49 någon form av preventivmedel, och 14 % av dem använde p-piller. P-piller finns i två former: de som endast innehåller gestagen och kombinationspiller som innehåller både gestagen och östrogen.

Progestin, eller gestagen, är en syntetisk version av progesteron, ett naturligt förekommande hormon.

En metaanalys från 1996 fann att personer som tar kombinerade preventivmedel har en något ökad risk för bröstcancer inom 10 år efter att de börjat använda preparatet.

Under de senaste åren har preventivmetoder som endast innehåller gestagen – p-piller, injektion, implantat och intrauterina enheter (IUD) – blivit mer populära.

Hittills har det dock funnits begränsad forskning om effekten av preventivmedel som endast innehåller gestagen och risken för bröstcancer.

Nyligen undersökte man sambandet mellan användning av hormonella preventivmedel och risken för cancer.

Precis som med kombinerade piller fann man att preventivmedel som endast innehåller gestagen ökar risken för bröstcancer något.

Studien publicerades i PLOS Medicine.

Bröstcancer och hormonella preventivmedel

Forskarna analyserade hälsojournaler från en brittisk primärvårdsdatabas. De inkluderade data från 9 498 kvinnor under 50 år med bröstcancer och 18 171 kvinnor utan bröstcancer.

Sammanlagt hade 44 % av kvinnorna med bröstcancer och 39 % utan bröstcancer recept på hormonella preventivmedel. Ungefär hälften av dessa var för preparat med endast gestagen.

Forskarna fann att p-piller som kombinationspreparat ökade risken för bröstcancer med 23 %.

P-piller med enbart gestagen ökade risken för bröstcancer med 29 %.

Andra preparat som endast innehåller gestagen, inklusive injektioner, implantat och intrauterina anordningar (IUD), ökade risken för bröstcancer med 18 %, 28 % respektive 21 %.

Forskarna noterade att fem års användning av p-piller var kopplat till incidens bröstcancer hos 8 av 100 000 användare i åldern 16 till 20 år och en incidens på 265 per 100 000 användare i åldern 35-39 år.

Den ökade risken för cancer är relativt liten

Dr. Irene M. Kang, medicinsk chef för onkologi för kvinnors hälsa, City of Hope Orange County, som inte var involverad i studien, säger:

”Alla mediciner har risker och fördelar, varför det är viktigt att diskutera detta med förskrivaren. Komplikationer av p-piller inkluderar stroke, hjärtinfarkt och blodproppar. Forskning har visat att p-piller kan påverka en individs risk för vissa typer av cancer – i vissa fall en ökad risk, och i vissa fall, såsom äggstockscancer och endometriecancer, en lägre risk – genom att ändra nivåerna av östrogen och progesteron. Andra fördelar är familjeplanering och mer reglerade menstruationscykler.”

Dr. Lilian Harris, onkolog vid Novant Health Cancer Institute, som inte heller deltog i studien, höll med om att hormonella preventivmedel både har risker och fördelar:

”De kan till exempel skydda mot bäckeninflammatorisk sjukdom och hjälpa mot mensvärk, myom, endometrios och akne. De har också visat sig minska risken för livmodercancer. Omvänt finns det också potentiella risker som med vilken medicin som helst. För p-piller kan dessa risker variera från illamående, huvudvärk och ömhet i brösten till ökad risk för bröstcancer.

Forskarna drog slutsatsen att nuvarande eller nyare preventivmedel som endast innehåller gestagen är kopplade till en liten ökad risk för bröstcancer.

De säger att sådana risker måste vägas mot fördelarna med preventivmedel.

Begränsningar med studien

På frågan om studiens begränsningar noterade Dr. Kang att på grund av studiens design förklarar den bara kortsiktiga riskassociationer och inte långsiktig risk.

Dr Kristina Shaffer, bröstkirurgisk onkolog vid Novant Health Cancer Institute, som inte var delaktig i studien, säger:
”Dessutom inkluderade studien premenopausala kvinnor, en åldersgrupp där incidensen av bröstcancer är lägre, vilket innebär att andra faktorer kan ha drivit på den något högre risken som visades i studien. Exempelvis, medan studien tog hänsyn till några av de faktorer som är kända för att vara kopplade till ökad risk för bröstcancer, tog den inte hänsyn till familjehistoria, genetisk predisposition eller historia av atypiska bröstceller som är väldokumenterade för att påverka bröstcancerrisken.”

Konsekvenser av preventivmedelsanvändning

Dr. Parvin Peddi, medicinsk onkolog och chef för Breast Medical Oncology, Margie Petersen Breast Center vid Providence Saint John’s Health Center och docent i medicinsk onkologi vid Saint John’s Cancer Institute i Santa Monica, CA, men som inte deltog i studien, säger: 

”Det är viktigt att notera att den ökade risken för bröstcancer från någon av dessa p-piller är ganska låg och denna studie bör inte avskräcka kvinnor från att använda hormonella preventivmedel,” förklarade Dr. Peddie. ”Risk för bröstcancer sågs hos mindre än 0,5 % av kvinnorna i åldern 35-39 år på grund av användningen av dessa mediciner och hos ännu färre kvinnor som använde dessa mediciner i yngre ålder.”

Dr Schaffer höll med om att även om riskökningen på 20-30 % kan låta hög, är den relativt liten.

”Till exempel, om risken för en 30-årig kvinna att utveckla bröstcancer är 5 %, då skulle en relativ riskökning på 20% öka hennes risk till 6 %. Och det är därför som studien drar slutsatsen att det finns en liten ökning av risken för bröstcancer”, förklarade hon.

Dr. Kang noterade också:
”Som med alla cancerformer ökar din bröstcancerrisk med åldern, och i det här fallet även med hur lång tid som hormonella preventivmedel används. Om du löper en högre risk för bröstcancer, kan byte till ett hormonfritt preventivmedel vara ett mer fördelaktigt alternativ för dig”.

”Att hitta bröstcancer tidigt är en av de viktigaste faktorerna för framgångsrik behandling av denna sjukdom – och det är därför självundersökningar och screeningar är så viktiga”, avslutade Dr. Kang.

Medical News Today

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Mammor för vidare övervikt till döttrar

Next Story

CRP säkrare än LDL för att förutse hjärtincidenter

Latest from Övrigt

Bättre hjärthälsa med Selen och Q10 

Bättre hjärthälsa med Selen och Q10 och även positiva effekter på sköldkörtelhormoner och livskvalitet hos personer med otillräcklig sköldkörtelfunktion på grund av selenbrist.…

Mikrobiotan kan påverka ålder och hjärthälsa

Forskare har identifierat att mikrobiotan kan påverka ålder och hjärthälsa. Man utvecklade en mikrobiell ”signatur” och visade hur ålder och ämnesomsättning kan identifieras i mikrobiomet (tarmfloran).…

Vilka är hälsoriskerna med mikroplaster?

Den årliga globala produktionen av plast har ökat exponentiellt från cirka 2 miljoner ton 1950 till 460 miljoner ton 2019, och nuvarande nivåer förväntas tredubblas till 2060. Men vilka är hälsoriskerna med mikroplaster? Plast innehåller mer än 10 000 kemikalier,…

Negativa hälsoeffekter av trafikbuller

Forskning från Tyskland visar på negativa hälsoeffekter av trafikbuller och att det har skadliga effekter på hjärtat och blodkärlen. Och att det både orsakar sjukdom och leder till sämre läkningsprocess. Men också att det leder till psykiska besvär.…