Nyhetsbrev

Ultraprocessade livsmedel ökar risken för bröstcancer och äggstockscancer

6 februari 2023 Medical News Today, eClinical Medicine (The Lancet)
15 februari 2023
 • Under många år har forskare kopplat en hälsosam kost till en minskad risk för vissa sjukdomar.
 • Forskare från Imperial College London fann att ultraprocessad mat ökar risken för att utveckla all cancer, och särskilt äggstockscancer och hjärntumör.
 • Forskare fann också att ultraprocessade livsmedel ökar risken för att dö i äggstockscancer och bröstcancer.

Man har sedan en tid tillbaka känt till att det vi äter har en direkt effekt på vår hälsa. Nu har man kopplat att ultraprocessade livsmedel ökar risken för bröstcancer och äggstockscancer.

Kroppen behöver specifika näringsämnen för att utföra sina rutinuppgifter. Och en hälsosam kost är kopplad till att sänka en persons risk för vissa sjukdomar, inklusive hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och cancer, samt främja bättre mental hälsa.

Nu säger forskare från Imperial College London, England att ultraprocessad mat ökar risken för att utveckla all cancer, särskilt äggstockscancer och hjärntumör. Och dessa livsmedel ökar också risken för att dö i cancer, särskilt äggstockscancer och bröstcancer.

Studien publicerades nyligen i tidskriften eClinical Medicine (The Lancet).

Vad är ultraprocessade livsmedel?

Ultraprocessade livsmedel utgör den fjärde kategorin i NOVAs klassificeringssystem för livsmedel.

Enligt detta klassificeringssystem anses ett livsmedel vara ultraprocessat om det är:

 • industritillverkad mat med fem eller fler ingredienser.
 • tillverkad helt eller till största delen av ämnen utvunna ur livsmedel, som oljor, fetter, sockerarter och stärkelse.
 • inkluderar ämnen som normalt inte finns i livsmedel, som hydrerade oljor och modifierad stärkelse.
 • innehåller tillsatser vars huvudsakliga syfte är att imitera ingredienser av naturliga livsmedel som smaker, färger och emulgeringsmedel.

Exempel på ultraprocessade livsmedel är:

 • läsk, energidrycker och sportdrycker
 • industritillverkade kakor
 • godis
 • färdiglagad pizza och förpackat kött
 • sötad och smaksatt yoghurt
 • snabbsoppor och andra blandningar
 • sötade juicer
 • bakverk gjorda med hydrerat vegetabiliskt fett, emulgeringsmedel och andra tillsatser

Tidigare forskning har visat att äta ultraprocessad mat ökar risken för fetma och kan påskynda en persons biologiska åldrande.

Dessutom har konsumtion av ultraprocessade livsmedel kopplats till en högre risk för hjärt-kärlsjukdomar, kolorektal cancer, demens och engenerellt ökad risk för att dö.

Ultraprocessade livsmedel och generell cancerrisk

Ultraprocessade livsmedel och generell cancerrisk

I den här studien använde forskare Storbritanniens Biobanksregister för att analysera kosten hos 200 000 medelålders vuxna. Man granskade deltagarnas hälsa under en tidsperiod på 10 år, för att specifikt titta på om de utvecklade 34 olika typer av cancer.

Vid genomgången fann man att personer som konsumerade stora mängder av ultraprocessade livsmedel hade en högre risk att utveckla cancer generellt.

För varje 10% ökning av ultraprocessad mat i en persons kost, ökade risken för att utveckla cancer med 2%.

Dessutom fann man för varje 10%-ig ökning av intaget av ultraprocessad mat ökade den generella risken för att dö i cancer med 6%.

”Fynden i denna studie om cancerrisk är i linje med vad vi vet om hur viktig en hälsosam kost är för att minska cancerrisken,” säger Dr. Eszter Vamos, School of Public Health vid Imperial College London, England och huvudförfattare till studien.

”Det finns många potentiella vägar som ultraprocessade livsmedel ökar cancerrisken, och vi behöver ytterligare forskning för att bättre förstå dessa”, fortsatte hon.

”Ultraprocessade livsmedel har dålig näringskvalitet, innehåller ofta höga halter av salt, socker och ohälsosamma fetter och låga nivåer av fiber, och främjar fetma – vilket i sig är en riskfaktor för många typer av cancer. Ultraprocessade livsmedel kan också innehålla potentiellt cancerframkallande ämnen som vissa kontroversiella livsmedelstillsatser, kemikalier som genereras under livsmedelstillverkningen och kemikalier från förpackningar”, säger Eszter Vamos.

Kopplingen till äggstockscancer

Förutom den generella cancerrisken, konstaterade man också att för varje ytterligare 10% av ultraprocessade livsmedel i kosten, så ökade risken för äggstockscancer med 19% och att dö av den med 30%.

”Detta är den första studien för att bedöma sambanden mellan ultraprocessade mat med flera olika cancertyper, inklusive äggstockscancer,” förklarade Dr. Vamos och tillade: ”Vi behöver ytterligare studier från andra populationer för att bekräfta dessa fynd.”

”Men tidigare studier tyder på att dieter med mycket ohälsosamma fetter och litet intag av grönsaker kan öka risken för äggstockscancer”, säger hon.

”Ultraprocessade livsmedel kan också främja inflammation som kan bidra till utveckling av cancer. Dessutom har vissa potentiellt cancerframkallande medel som akrylamid, som kan genereras under tillverkningen, varit inblandade”, säger Eszter Vamos.

Ökad risk för att dö i bröstcancer

Man fann också att för varje 10%-ig ökning av ultraprocessade livsmedel i kosten ökade risken för att dö i bröstcancer med 16%.

Dr Parvin Peddi, onkolog och chef för Breast Medical Oncology, Margie Petersen Breast Center, Providence Saint John’s Health Center, Kalifornien, USA, som inte var involverad i studien, konstaterar att bröstcancer har en välkänd koppling hos överviktiga eftersom de kan ha högre nivåer av östrogen, vilket ökar risken för bröstcancer.

”Vi vet att personer som har ”ohälsosamma kostvanor”, äter mer fett eller är överviktiga, och äter ultraprocessade livsmedel, också har en ökad risk för bröstcancer”, säger Parvin Peddi.

En länk till epigenetik

Dr. Steve Vasilev, gynekologisk onkolog och chef för Integrative Gynecologic Oncology, Providence Saint John’s Health Center och professor vid Saint John’s Cancer Institute i Santa Monica, Kalifornien, USA, kommenterar kring hur ultraprocessade livsmedel kan öka cancerrisken. Han säger att den ”gamla skolans idé” var att olika gifter från livsmedelstillverkningen, såväl som tillsatta konserveringsmedel, leder till genetiska mutationer som orsakar cancer.

”Det stämmer nog till viss del. Men vi vet nu sedan Human Genome Project att det finns något som kallas epigenetik, vilket i grunden undersöker hur gener slås på och av. Till exempel, om tumörsuppressorgener* stängs av, kommer det att leda till sjukdomar som cancer,” förklarade Dr. Vasilev.

Och han säger att även om en person föds med genen BRCA1 som ökar risken för att utveckla bröst- och äggstockscancer, betyder det inte nödvändigtvis att personen kommer att få någon av dessa sjukdomar. Epigenetiken, förklarade han, leder till att den genen slås på eller av i kroppen.

”Så du har en möjlighet att påverka vilka gener som slås på och av i din kropp. Och det som påverkar dem är bokstavligen gifter som ackumuleras från konserveringsmedlen och andra tillsatser i ultraprocessade livsmedel,” säger Steve Vasilev.

Minska cancerrisken genom kosten

Så hur kan människor förbättra sin kost och därmed minska risken för cancer?

Kate Cohen, dietist vid Ellison Institute for Transformative Medicine vid Providence Saint John’s Health Center i Santa Monica, Kalifornien, USA, säger att även om korrelation inte har ett orsakssamband vet medicinska experter att cirka 50% av cancerfallen kan förebyggas genom diet och livsstilsförändringar.

”Därför är (ohälsosam) kost en kontrollerbar riskfaktor som var och en av oss kan och bör ta ansvar för. Du kan inte kontrollera fysiologin för hur din kropp reagerar på mat, men du kan kontrollera vilken mat du stoppar i din kropp”. Vi har inte botat cancer, men vi kan bota dåliga dieter.

Cohen, som inte var involverad i studien, säger också att denna studie ger läkare mer ammunition för att förklara, uppmuntra, instruera och informera patienter om att en hälsosam kost har en direkt effekt på väldigt många olika hälsotillstånd.

* En tumör suppressor-gen (TSG), eller anti-cancergen, är en gen som reglerar en cell under celldelning och replikering. Om cellen växer okontrollerat kommer det att resultera i cancer. När en tumör suppressor-gen muterar, resulterar det i en förlust eller minskning av dess funktion. I kombination med andra genetiska mutationer kan detta göra att cellen växer onormalt. Förlusten av funktion för dessa gener kan vara ännu mer signifikant i utvecklingen av mänskliga cancerformer, jämfört med aktiveringen av cancergener.

Medical News Today

eClinical Medicine (The Lancet)

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

3 faktorer som bidrar till viktökning

Next Story

Recept mot barnfetma: Mer rörelse, mindre skärmtid

Latest from Kost

Äta fort och sent på kvällen kan påverka hälsan

Du är vad du äter, lyder ordspråket. Men en växande mängd bevis pekar på att det inte bara är vad och hur mycket du äter som påverkar din hälsa, utan när och hur snabbt du äter spelar också roll. Äta…

2 läsk per vecka kan skada hjärtat

2 läsk per vecka kan skada hjärtat. För dom som drack läsk dagligen var risken ännu högre. Intressant nog vägde träning INTE upp för läskens skadliga effekter.…

För mycket protein är dåligt för hjärtat

En studie från Nature Metabolism rapporterar att för mycket protein är dåligt för hjärtat. Om det totala dagliga kaloriintaget består av mer än 22% protein så kan det öka risken för åderförkalkning.…

Emulgeringsmedel och cancerrisk

Emulgeringsmedel är bland de mest använda tillsatserna i livsmedel. En stor studie visade på ett samband mellan konsumtion av vissa emulgeringsmedel och en ökad risk för vissa cancerformer, särskilt bröst- och prostatacancer.…