Nyhetsbrev

Emulgeringsmedel och cancerrisk

23 februari 2024 Medscape
11 mars 2024

Sammanfattning

Emulgeringsmedel är bland de mest använda tillsatserna i livsmedel. En stor studie visade på ett samband mellan konsumtion av vissa emulgeringsmedel och en ökad risk för vissa cancerformer, särskilt bröst- och prostatacancer.

Ultraprocessade livsmedel utgör en betydande del av vår kost. Sedan tidigare vet vi att dieter rika på ultraprocessade produkter ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, fetma. Möjliga förklaringar till detta kan bero på innehåll av tillsatser, särskilt emulgeringsmedel. Dessa tillsatser är avsedda att förbättra konsistensen och hållbarheten för livsmedel.

Experimentella studier har visat att emulgeringsmedel förändrar tarmens mikrobiota (tarmflora) och kan leda till en låggradig inflammation. Dysbios (en obalans i tarmfloran) och kronisk inflammation ökar inte bara risken för inflammatoriska tarmsjukdomar utan även för flera andra kroniska sjukdomar och vissa cancerformer.

Vid analys av franska NutriNet-Santé-studien och 92 000 deltagare (78,8% kvinnor) konstaterades följande samband mellan olika emulgeringsmedel och risk för cancer;  högt intag av Mono- och diglycerider av fettsyror (E471) var associerad med en 15% ökning av risken för alla typer av cancer, en 24% ökning av risken för bröstcancer och en 46% ökning av risken för prostatacancer . Hög konsumtionen av karragenaner (E407) var associerad med en 28% ökning av risken för bröstcancer.

I en analys av postmenopausala kvinnor var risken för bröstcancer vid hög konsumtion av difosfater (E450; 45% ökning), pektiner (E440; 55% ökning) och natriumbikarbonat (E500; 48% ökning). Inget samband hittades mellan konsumtion av emulgeringsmedel och risk för kolorektal cancer.

Artikeln

Emulgeringsmedel är bland de mest använda tillsatserna i livsmedel. En stor studie visade på ett samband mellan konsumtion av vissa emulgeringsmedel och en ökad risk för vissa cancerformer, särskilt bröst- och prostatacancer.

Ultraprocessade livsmedel utgör en betydande del av vår kost och representerar cirka 30% av energiintaget i Frankrike. Enligt Livsmedelsverket så ligger Sverige högt i intag av ultraprocessade livsmedel och bl.a framkom det i en undersökning (Riksmaten ungdom 2016-2017) att ungdomar får 20% av sitt energiintag från ultraprocessade produkter.

Stora epidemiologiska studier har redan kopplat dieter rika på ultraprocessade produkter till en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, fetma och att dö. Möjliga förklaringar till detta samband inkluderar innehåll av tillsatser, särskilt emulgeringsmedel. Dessa tillsatser är avsedda att förbättra konsistensen och hållbarheten för livsmedel.

Nyligen genomförda experimentella studier har visat att emulgeringsmedel förändrar tarmens mikrobiota och kan leda till en låggradig inflammation. Dysbios (en obalans i tarmfloran) och kronisk inflammation ökar inte bara risken för inflammatoriska tarmsjukdomar utan är också inblandade i uppkomsten av flera andra kroniska sjukdomar och vissa cancerformer.

NutriNet-Santé-studien gav omfattande information om kostvanorna hos mer än 100 000 fransmän. Vid en andra analys av studien undersöktes möjliga samband mellan förekomsten av emulgeringsmedel i kosten och cancerförekomst. Data från 92 000 deltagare (78,8% kvinnor) användes. Vid en genomsnittlig uppföljning på 6,7 år, diagnostiserades 2604 cancerfall, varav 750 bröstcancer, 322 prostatacancer och 207 kolorektal cancer.

I denna grupp patienter såg man en ökad risk för cancer vid högre innehåll av vissa emulgeringsmedel som ofta används i industriella livsmedel i Europa: karragenaner (E407), mono- och diglycerider av fettsyror (E471), pektiner (E440), och natriumkarbonat (E500).

Emulgeringsmedel och cancerrisk

Den högsta konsumtionen av mono- och diglycerider av fettsyror (E471) var associerad med en 15% ökning av risken för alla typer av cancer, en 24% ökning av risken för bröstcancer och en 46% ökning av risken för prostatacancer . Den högsta konsumtionen av karragenaner (E407) var associerad med en 28% ökning av risken för bröstcancer.

I en analys av postmenopausala kvinnor var risken för bröstcancer vid hög konsumtion av difosfater (E450; 45% ökning), pektiner (E440; 55% ökning) och natriumbikarbonat (E500; 48% ökning). Inget samband hittades mellan konsumtion av emulgeringsmedel och risk för kolorektal cancer.

The European Food Safety Agency (Europeiska byrån för livsmedelssäkerhet) utvärderade nyligen riskerna med emulgeringsmedel och fann inga säkerhetsproblem eller behov av att begränsa daglig konsumtion av flera av dem, särskilt E471.

Det är fastställt att cancer är multifaktoriellt, och att en enda faktor (här exponering för emulgeringsmedel) inte kommer att öka risken nämnvärt. Men även om det inte är en livsnödvändig produkt för människors livsmedelsintag, så är emulgeringsmedel vanligt förekommande på den globala marknaden. Och om samband fastställs, kan den ökade risken innebära att ett betydande antal cancerfall skulle kunna förebyggas. Bekräftelse av orsakssamband kommer att behövas genom studier bland annat epidemiologiska studier.

Medscape

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Bättre tarmhälsa kan leda till viktminskning

Next Story

Mikroplast i halskärlen ökar risk för hjärtinfarkt och stroke

Latest from Kost

För mycket protein är dåligt för hjärtat

En studie från Nature Metabolism rapporterar att för mycket protein är dåligt för hjärtat. Om det totala dagliga kaloriintaget består av mer än 22% protein så kan det öka risken för åderförkalkning.…

Fermenterad mat kan förbättra mental hälsa

Fermenterad mat kan förbättra mental hälsa genom mikrobiotans tarm-hjärn axel, enligt en reviewartikel. Förbindelsen mellan tarm och hjärna är kopplad till många hjärnfunktioner som minne, kognition, ångest, depression och allmän hälsa.…

Proteinintag kopplat till hälsosamt åldrande

Enligt en ny studie utvecklade kvinnor som åt mer växtbaserat protein i medelåldern, färre kroniska sjukdomar och var generellt friskare när de blev äldre. Bland annat såg man att dessa kvinnor hade lägre nivåer av LDL-kolesterol, blodtryck och insulinkänslighet.…

Vilka är de nyttigaste grönsakerna?

Att äta grönsaker varje dag är viktigt för hälsan då du får i dig viktiga vitaminer, mineraler, antioxidanter och fibrer. Forskning har visat att de som äter grönsaker dagligen minskar risken för att drabbas av cancer och hjärtsjukdomar. Här går…