Ät dina ärtor: Växtbaserad kost är hälsosam för barn

2 maj 2022 Medscape, Pediatrics

Då alltfler familjer sätter sina barn på vegetarisk kost, är resultatet från denna kanadensisk studie betryggande: Den fann inga kliniskt betydande skillnader när det kom till längd, tillväxt eller näringsresultat hos små barn som fick vegetariska och icke-vegetariska dieter.

Medan z-poängen (standardavvikelsen över eller under medelvärdet) var likartade i båda dietgrupperna, fanns det ett svagt samband mellan vegetarisk kost och lägre genomsnittlig längd, samt något högre odds för undervikt.

Inga signifikanta samband identifierades mellan vegetarisk och icke-vegetarisk kost för barn BMI, järn, D-vitamin och blodfetter, enligt Jonathon L. Maguire, MD. MSc, vid St. Michael’s Hospital Pediatric Clinic i Toronto, Kanada.

Dessutom var omfattningen av sambandet mellan längd och vegetarisk kost bara 0,3 cm för ett 3-årigt barn och det är osannolikt att det har någon klinisk betydelse, skrev Maguire och kollegor i Pediatrics.

I ett sekundärt studieresultat var konsumtion av komjölk associerad med högre nivåer av blodfetter för båda dieterna. Blodfetter var liknande för de som åt eller inte åt en vegetarisk kost och som drack de rekommenderade 2 glasen komjölk per dag.

”De allra flesta barn med vegetarisk kost har liknande tillväxt och näring som barn utan vegetarisk kost”, säger Maguire, som också är professor i pediatrik och näringsvetenskap vid University of Toronto, i en intervju. ”Men jag tror att vi bör vara uppmärksamma på att noggrant planera vegetariska dieter för barn [som är] underviktiga.”

Studien bygger på 8 907 barn, i åldern 6 månader till 8 år, inklusive 248 vegetariska och 25 veganbarn, vid studiestart. De var en del av TARGET Kids! i Toronto.

Medelåldern för barnen vid studiestart var 2,2 år, 52,4% var pojkar och man följde barnen i genomsnitt 2,8 år.

De med vegetarisk kost hade längre amningstid: 12,6 månader mot 10,0 månader. Annars var barn med och utan vegetarisk kost lika vid studiestart.

I studieresultaten hade vegetariska barn högre odds för undervikt: BMI z-poäng mindre än –2 (P = 0,007), medan inget samband med vegetarisk kost och övervikt eller fetma hittades.

I ett sekundärt resultat var konsumtion av komjölk associerad med högre nivåer av non-HDL kolesterol (P = 0,03), totalkolesterol (P = 0,04) och LDL kolesterol (P = 0,02) hos små barn på vegetarisk kost. Nivåerna var liknande hos barn med och utan vegetarisk kost och som drack de rekommenderade 2 glasen komjölk per dag.

Tidigare studier har funnit att barn som äter vegetariska kost har normal tillväxt och utveckling men tenderar att vara smalare än sina allätande kompisar.

När det gäller att följa en helt vegansk diet och näringsresultat, säger Maguire, ”Tyvärr fanns det inte tillräckligt många barn med vegansk kost för att kunna dra några meningsfulla slutsatser.”

Skulle resultaten kunna vara liknande för äldre barn som är mer självständiga och engagerar sig mer tillsammans med sina kamrater? ”Jag vet inte, men vi kommer att följa dessa barn i många år framöver genom forskningsnätverket TARGet Kids!, säger Maguire.

Studier som denna kommer lägligt eftersom växtbaserad mat blir mer utbredd i USA. 2007-2010 National Health and Nutrition Examination Survey fann att 2,1% av vuxna i USA följde en vegetarisk kost, och den siffran verkar ha ökat då 5% av amerikanska vuxna identifierade sig som vegetarianer i en Gallup-undersökning 2019.

Växtbaserad kost är hälsosam för barn

Stephanie Di Figlia-Peck, dietist inom avdelningen för ungdomsmedicin vid Cohen Children’s Medical Center i New Hyde Park, New York, ger sin syn på den kanadensiska studien men var själv inte involverad i den, höll med om att resultaten indikerar att ”en vegetarisk kost inte är en negativ kost för tillväxt och utveckling.” Hon noterade dock att studien endast tittade på mycket små barn.

Hon betonade att vegetariska dieter kräver familjeengagemang och behov av planering. ”För att dessa dieter ska fungera måste en hel del planeras. Om det görs noggrant så finns det tillräckligt med protein och mikro- och makronäringsämnen och det finns en icke-negativ effekt på tillväxt och utveckling.”

Studieresultaten speglar vad hon ser i klinisk praxis, med vegetariska barn som tenderar att väga mindre. ”Vissa barn med fetma och överviktig kommer att börja med vegetariska dieter för att gå ner i vikt,” sa Di Figlia-Peck.

Och uthållighet ger belöning. ”När människor följer en vegetarisk kost tenderar de att ha lägre blodtryck och kolesterol. En växtbaserad kost kan positivt påverka sjukdomar under en hel livstid.”

Medscape

Pediatrics