Nyhetsbrev

Proteinintag kopplat till hälsosamt åldrande

19 januari 2024 Tufts Now, The American Journal of Clinical Nutrition
30 januari 2024

Enligt en ny studie utvecklade kvinnor som åt mer växtbaserat protein i medelåldern, färre kroniska sjukdomar och var generellt friskare när de blev äldre.

Kvinnor som konsumerade högre mängd protein, och särskilt växtbaserat protein, utvecklade färre kroniska sjukdomar och var mer benägna att vara friska högre upp i åldern, enligt en studie i The American Journal of Clinical Nutrition.

Genom att analysera självrapporterade data från mer än 48 000 kvinnor, såg man avsevärt mindre hjärtsjukdomar, cancer och diabetes, och även mindre försämring av kognitiv och mental hälsa, hos dem som inkluderade mer protein i sin kost från källor som frukt, grönsaker, bröd, bönor, baljväxter och pasta, jämfört med de som åt mindre.

”Att konsumera protein i medelåldern är kopplat till en god hälsa i ålderdomen”, säger Andres Ardisson Korat, forskare vid Human Nutrition Research Center on Aging (HNRCA) at Tufts University, Massachusetts och huvudförfattare till studien. ”Vi fann också att proteinkällan spelar roll. Att konsumera majoriteten av ditt protein från växtkällor när du är i medelåldern, plus en liten mängd animaliskt protein verkar bidra till god hälsa och god överlevnad när du blir äldre.”

Resultaten kom från data från Harvard-baserade Nurses’ Health Study, som följde kvinnlig vårdpersonal från 1984 till 2016. Kvinnorna var mellan 38 och 59 år 1984 och ansågs ha god fysisk och psykisk hälsa vid starten av studien.

Ardisson Korat och andra forskare, inklusive Qi Sun vid Harvard T.H. Chan School of Public Health, undersökte tusentals frågeformulär som samlades in vart fjärde år från 1984 till 2016 om hur ofta människor åt vissa livsmedel, för att fastställa kostprotein och dess effekter på hälsosamt åldrande. De beräknade proteinintaget genom att multiplicera antalet gånger varje matvara konsumerades med dess proteininnehåll och sedan, med hjälp av Harvard University Food Composition Database, summera mängden protein över alla livsmedel.

Proteinintag kopplat till hälsosamt åldrande

Forskarna jämförde sedan dieter för kvinnor som inte utvecklade 11 kroniska sjukdomar eller förlorade mycket av sin fysiska funktion eller mentala hälsa, med dieter som personer som drabbades av dessa sjukdomar eller tappade fysisk funktion och mental hälsa åt. Kvinnor som åt mer växtbaserat protein, vilket 1984 definierades som protein från bröd, grönsaker, frukt, pizza, flingor, bakverk, potatismos, nötter, bönor, jordnötssmör och pasta, var 46 procent mer benägna att vara friska senare i livet. De som konsumerade mer animaliskt protein som nötkött, kyckling, mjölk, fisk/skaldjur och ost var 6 procent mindre benägna att vara friska när de blev äldre.

”De som konsumerade större mängder animaliskt protein tenderade att ha mer kronisk sjukdom och lyckades inte få en bättre fysiska funktion som vi normalt förknippar med att konsumera protein”, säger Ardisson Korat.

Animaliskt protein kunder svagt kopplas till färre fysiska begränsningar i högre ålder, men växtprotein hade en starkare, mer konsekvent korrelation över alla observerade modeller och hade en mer positiv koppling till en sund mental hälsa senare i livet. För hjärtsjukdomar i synnerhet, kopplades högre konsumtion av växtprotein med lägre nivåer av LDL-kolesterol (”onda” kolesterol), blodtryck och insulinkänslighet, medan högre animaliskt proteinintag var kopplat till högre nivåer av komplikationerna, tillsammans med ökad nivå av Insulin-like growth factor 1 (IGF-1), en markör som har kopplats till flera cancerformer.

Enbart mejeriprotein (främst mjölk, ost, pizza, yoghurt och glass) var inte signifikant associerat med bättre hälsotillstånd i ålderdomen.

Teamet erkände att fördelarna med växtprotein kan härröra från komponenter i växtbaserad mat, snarare än proteinet – jämfört med animaliska livsmedel innehåller växter en högre andel kostfibrer, mikronäringsämnen och nyttiga föreningar som kallas polyfenoler som finns i växter snarare än uteslutande protein.

Ardisson Korat sa också att data från andra grupper behövs, eftersom Nurses’ Health Study undersökte främst vita kvinnor som arbetar inom hälso- och sjukvården. ”Data från studien tenderade att vara mycket homogen när det gäller demografisk och socioekonomisk sammansättning, så det kommer att vara värdefullt att följa upp en studie i grupper som är mer mångfaldiga.

Men teamets resultat hittills stödjer rekommendationen att kvinnor äter det mesta av sitt protein i form av frukt, grönsaker, nötter och frön, även om de också bör konsumera lite fisk och animaliskt protein för sitt järn- och vitamin B12-innehåll.

”Proteinintag i kosten, särskilt växtprotein, i mitten av livet spelar en viktig roll för att främja hälsosamt åldrande och för att upprätthålla en positiv hälsostatus i äldre åldrar,” sa Ardisson Korat.

Tufts Now

The American Journal of Clinical Nutrition

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Är telomerer nyckeln till lång livslängd?

Next Story

Stillasittande ökar risken för hjärtsjukdom, men rörelsepauser kan hjälpa

Latest from Kost

Äta fort och sent på kvällen kan påverka hälsan

Du är vad du äter, lyder ordspråket. Men en växande mängd bevis pekar på att det inte bara är vad och hur mycket du äter som påverkar din hälsa, utan när och hur snabbt du äter spelar också roll. Äta…

2 läsk per vecka kan skada hjärtat

2 läsk per vecka kan skada hjärtat. För dom som drack läsk dagligen var risken ännu högre. Intressant nog vägde träning INTE upp för läskens skadliga effekter.…

För mycket protein är dåligt för hjärtat

En studie från Nature Metabolism rapporterar att för mycket protein är dåligt för hjärtat. Om det totala dagliga kaloriintaget består av mer än 22% protein så kan det öka risken för åderförkalkning.…

Emulgeringsmedel och cancerrisk

Emulgeringsmedel är bland de mest använda tillsatserna i livsmedel. En stor studie visade på ett samband mellan konsumtion av vissa emulgeringsmedel och en ökad risk för vissa cancerformer, särskilt bröst- och prostatacancer.…