Nyhetsbrev

Både intermittent fasta och färre kalorier gynnar mikrobiotan

26 augusti 2023 Medical News Today, Nutrients
4 september 2023
  • Intermittent fasta och färre kalorier är båda gynnsamma för mångfalden av mikroorganismer i mikrobiomet.
  • Tarmbakterier i mikrobiomet är viktiga för en rad hälsorelaterade processer i kroppen, och bristen på mångfald är kopplad till flera sjukdomar.
  • Det finns flera så kallade blå zoner i världen, områden med extremt hög andel människor som blir över 100 år.

Intermittent fasta och reducering av antalet kalorier är båda effektiva metoder för att gynna den så viktiga mikrobiommångfalden (många olika goda bakterier). En ny studie från University of Colorados belyser hur förändringar i tarmmikrobiomet (tarmfloran), som åstadkoms genom kostinterventioner, kan påverka reglering av gener och generell hälsa.

Både intermittent fasta och reducering av kalorier påverkar mikrobiomet positivt, genom hela matsmältningssystemet.

Deltagarna i studien, som alla var överviktiga eller hade fetma, skulle antingen fasta i 3 dagar i följd varje vecka under ett år, eller minska sitt normala dagliga kaloriintag med cirka en tredjedel under samma period.

En tidig analys visade att mångfalden av tarmbakterier i personernas mikrobiom förbättrades avsevärt redan efter 3 månader i den 1-åriga studien. Förbättringar sågs både hos de som fastade och de som minskade sitt dagliga kaloriintag.

Analysen visar att en person kan förbättra mångfalden av sitt mikrobiom och potentiellt sin generella hälsa genom att använda en av dessa metoder för att gå ned i vikt. 

Studien visar att förändringar i mikrobiomet inträffar under viktminskning. Forskarna observerade flera samband mellan mångfalden av mikrober associerade med metabolism och fetma och DNA-metylering, en process genom vilken genreglering förändras, vilket potentiellt påverkar vår hälsa.

Studien publicerades i Nutrients.

Varför mikrobiell mångfald är viktigt för hälsan

I vår kropp finns ungefär 100 biljoner symbiotiska mikrobiella celler. De flesta av dessa är bakterier, och de flesta lever i övre och nedre tarmen. Vår förståelse för dessa små organismer är fortfarande något i sin linda. Det är dock tydligt att de är inflytelserika aktörer för vår hälsa.

Gastroenterolog Dr Rudolph Bedford, som inte var involverad i studien, förklarar: ”Tarmmikrobiomet förmedlar så många olika saker. Det förmedlar alla typer av inflammatoriska processer som pågår i din kropp.”

Inflammation i kroppen har varit inblandad i många medicinska problem, från cancer till diabetes, demens och hjärtsjukdomar.

Dessutom påverkar mikroberna i mikrobiomet även andra processer, inklusive aptit och fetma.

Dr Bedford säger: ”Du ska sträva efter en mycket mångsidig mikrobiom eftersom ju större mångfald du har, desto bättre varierade funktioner för olika aspekter av din kropp kommer du att ha. Du vill ha ett mycket varierat mikrobiom för att minska och reglera alla mekanismer i din kropp.”

Forskning visar värdet av en mångfaldig mikrobiom. Dietist Kristin Kirkpatrick, inte heller inblandad i studien, tillägger att ”mikrobiell mångfald har associerats med en bättre mikrobiom.”

”Studier har visat att friska individer ofta har en mer varierad tarmmikrobiota. Vi ser också i data att ju fler nyttiga mikrober, desto mer fördelaktiga resultat för hälsan, säger hon.

Varför fasta och kaloriminskning förbättrar mikrobiell mångfald

I sin tidiga analys, hade forskarna kommenterat att mekanismen kunde bero på fördelarna med förändringarna i metabolism, viktminskning, kardiometabola faktorer eller till förbättringar kopplade till förändringar med de båda dieterna.

Dr. Bedford har en enklare förklaring. ”Mikrobiomet arbetar heltid”, säger han. ”Så när du fastar eller äter mindre, vilar du mikrobiomet så att det kan fyllas på igen, precis som när du sover. Det är definitivt en av teorierna om varför du förbättrar mångfalden av mikrobiomet med intermittent fasta.”

Ändå varnade Kirkpatrick för att ”det inte finns någon ”one size fits all” diet, så varje enskild diet måste utvärderas av en näringsexpert.”

Dessutom rådde hon att ”gravida kvinnor, och de som ammar eller har en kronisk sjukdom bör tala med sin läkare eller dietist innan de ändrar sitt kostmönster.”

Kirkpatrick uttryckte också oro för att fasta och kalorireduktion kan innebära problem för de som har en historia av ätstörningar.

Både intermittent fasta och färre kalorier gynnar mikrobiotan

Fasta kan utföras på flera olika sätt. Medan deltagarna i studien fastade 3 dagar i veckan, kan fastan också göras under några timmar, eller flera dagar i rad.

Dr. Bedford noterade att ”problemet med att fasta är att många tyvärr, fastar i 12 till 16 timmar, för att sedan äta för mycket.”

Han varnade för att fasta inte är en bra idé för personer med diabetes, eftersom den långvariga bristen på mat orsakar fluktuationer i blodsocker- och insulinnivåer.

Risker med extrem kaloriminskning

Tidigare forskning har funnit att kalorireduktion, om den är för extrem, kan orsaka en ökning av patogena (sjukdomsframkallande) bakterier i tarmen, och kan leda till obalans i mikrobiomet.

Dr. Bedford ifrågasatte inte resultaten av denna forskning. Men han tror inte att avancerad kaloriminskning är en sannolik metod att använda för majoriteten av människor.

”Jag tror att det är mer av en teoretiskt strategi: du säger åt en person att svälta sig. Det krävs en enorm disciplin för att göra det. Så om du inte är kapabel att ”hungerstrejka” tror jag att det kan bli problem.

Problem för mikrobiomets mångfald

”I ett industrialiserat samhälle,” säger Dr. Bedford, ”är det förmodligen inte fler än fem, sex olika djur som vi äter. Och när det gäller växter, så konsumerar vi också ett begränsat antal växtprodukter.”

”Dessutom får djuren vi konsumerar antibiotika och växterna vi äter är besprutade med bekämpningsmedel. Detta tenderar att begränsa mångfalden av vårt mikrobiom eftersom du är vad du äter och det gäller även för bakterierna i mikrobiomet, fortsatte han.

”Som gastroenterolog ser vi allt yngre personer med tjocktarmscancer, och faktum är att det börjar bli ett problem av epidemiska proportioner i många länder”, fortsatte Dr. Bedford.

Han nämner även förekomsten av så kallade blå zoner, områden i världen där människor lever exceptionellt länge.

Det finns en anledning till varför människor lever längre i dessa områden: ”Det är för att de mestadels äter en växtbaserad kost, och en mångfald av växtbaserade livsmedel. Och det förändrar mikrobiomet till det bättre och leder till färre sjukdom.”

Medical News Today

Nutrients

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Den bästa fermenterade maten

Next Story

Ultraprocessad mat ökar risken för depression

Latest from Övrigt

Bättre hjärthälsa med Selen och Q10 

Bättre hjärthälsa med Selen och Q10 och även positiva effekter på sköldkörtelhormoner och livskvalitet hos personer med otillräcklig sköldkörtelfunktion på grund av selenbrist.…

Mikrobiotan kan påverka ålder och hjärthälsa

Forskare har identifierat att mikrobiotan kan påverka ålder och hjärthälsa. Man utvecklade en mikrobiell ”signatur” och visade hur ålder och ämnesomsättning kan identifieras i mikrobiomet (tarmfloran).…

Vilka är hälsoriskerna med mikroplaster?

Den årliga globala produktionen av plast har ökat exponentiellt från cirka 2 miljoner ton 1950 till 460 miljoner ton 2019, och nuvarande nivåer förväntas tredubblas till 2060. Men vilka är hälsoriskerna med mikroplaster? Plast innehåller mer än 10 000 kemikalier,…

Negativa hälsoeffekter av trafikbuller

Forskning från Tyskland visar på negativa hälsoeffekter av trafikbuller och att det har skadliga effekter på hjärtat och blodkärlen. Och att det både orsakar sjukdom och leder till sämre läkningsprocess. Men också att det leder till psykiska besvär.…