Nyhetsbrev

Ultraprocessad mat ökar risken för depression

29 augusti 2023 Medical News Today, Journal of Affective Disorders
7 september 2023
  • Ju mer ultraprocessade livsmedel en person äter per dag, desto större sannolikhet är det att de drabbas av depression, visar en ny studie.
  • Man såg ett samband mellan ultraprocessade livsmedel och depression oavsett kön, BMI, ålder, civilstånd, social livssituation eller nivå av fysisk aktivitet.
  • Kosten för Australiensare består till stor del av ultraprocessade livsmedel. Men invånarna i USA och Storbritannien äter ännu mer.

Enligt en ny studie från Australien, publicerad i Journal of Affective Disorders, är personer som äter en diet med hög mängd ultraprocessade livsmedel mer benägna att drabbas av depression även på lång sikt.

Att involvera kost som en källa till depression, ett av västvärldens vanligaste psykiska hälsotillstånd, tyder på att en förändring av kosten kan vara en potentiell väg till bättre mental hälsa, även om ytterligare forskning behövs.

Australien tillhör de länder som konsumerar mest ultraprocessade livsmedel och invånarna får i genomsnitt över 40 % av sina dagliga kalorier härifrån.

Ultraprocessade livsmedel är livsmedel som vanligtvis innehåller fem eller fler ingredienser. De är optimerade för smak och förlängd hållbarhet snarare än för näring. Som ett resultat innehåller de ofta sötningsmedel, konserveringsmedel, emulgeringsmedel, konstgjorda färgämnen och konstgjorda smakämnen.

Ultraprocessad mat ökar risken för depression – så långt som 10 år senare

Forskarna som genomförde den senaste studien analyserade data från 23 299 personer mellan 27 och 76 år som deltog i Melbourne Collaborative Cohort Study.

Man följde upp deltagarna i 13 till 17 år, då deras känslomässiga hälsa mättes med hjälp av Kessler Psychological Distress Scale tio punkter.

För att få en bredare syn på konsumtionen av ultraprocessad mat för att bättre kunna bedöma alla (negativa) effekter, inkluderade forskarna personer som immigrerat från Sydeuropa till Australien. Sydeuropa är ett område där ultraprocessade livsmedel konsumeras i betydligt mindre mängd.

Forskarna fann att ungdomar som konsumerade ultraprocessade livsmedel regelbundet var mer benägna att få depression ett decennium senare än motsvarande personer som följde hälsosammare dieter.

Sambandet mellan ultraprocessade livsmedel och efterföljande depression påverkades inte av kön, ålder eller BMI. Sambandet kvarstod även oavsett civilstånd, antalet personer i hushållet eller deras fysiska aktivitetsnivå.

Linjärt samband mellan kost och risk för depression

”Medan australiensare äter mycket ultraprocessad mat, har sambandet med depression aldrig utvärderats”, säger författaren till studien Dr. Melissa Lane. ”Fynden kopplade hög konsumtion av ultraprocessade livsmedel med en förhöjd risk för depression.”

Sambandet mellan ultraprocessade livsmedel och mental hälsa verkar vara linjärt.

”Vi märkte att när människor åt mer ultraprocessad mat, ökade deras risk att bli deprimerade”, säger Dr Lane.

”Denna risk blev högre när ultraprocessade livsmedel utgjorde cirka 30 % av deras kost.”

Var kan man hitta orsaken?

En observationsstudie som denna kan inte säkert fastställa orsakssamband. En fråga som måste besvaras är: Leder ultraprocessad mat till depression, eller leder depression människor att äta mer ultraprocessad mat?

Studien kan ge ledtrådar, men inga definitiva svar.

André de Oliveira Werneck, doktorandforskare vid institutionen för nutrition vid University of São Paulo, Brasilien, som inte var involverad i studien, noterade att ”i studien uteslöt man deltagare som fick depressionsbehandling vid studiestart, vilket minskar risken för omvänt orsakssamband.”

”Men,” tillade han, ”det bör noteras att Kessler-skalan inte användes vid studiens start utan endast vid uppföljning, vilket är en begränsning när man vill fastställa orsakssamband.”

Ändå refererade Werneck till annan forskning som antyder att ultraprocessade livsmedel kan vara orsaken till detta förhållande.

Vad ligger bakom sambandet?

Ett samband mellan ultraprocessad mat och psykisk ångest har ännu inte fastställts. Men, säger Dr Lane: ”Ultraprocessade livsmedel tenderar att sakna viktiga näringsämnen som protein och fibrer, samtidigt som de innehåller för stora mängder kolhydrater, mättat fett och energi. Dessa faktorer har associerats med tarmproblem och inflammation, som är kopplade till depression.”

Även om forskning främst har fokuserat på djur och därför måste verifieras i studie på människor, säger Dr Lane, att vissa tillsatser och föreningar som bildas under intensiv livsmedelsbearbetning, eller att de finns i förpackningar, också kan påverka mentalt välbefinnande genom negativ inverkan på tarmen och på immunförsvaret.

Att få en betydande del av sina kalorier (energi) från ultraprocessade livsmedel är vanligare i vissa delar av världen än i andra.

Det finns bevis”, tillade Werneck, ”att försäljningen av ultraprocessade produkter är högre i nordamerika och Oceanien (Australien, Nya Zeeland, Nya Guinea samt öar och ögrupper i Stilla havet), såväl som i västeuropeiska länder.”

Han noterade att de flesta undersökningar i USA och Storbritannien som har dokumenterat människors livsmedelskonsumtion visar att ultraprocessade livsmedel står för över 50 % av det totala energiintaget, medan konsumtionen i länder som Brasilien är mindre än 25 %.”

Ändra kosten för att förbättra mental hälsa

Även om ingen kan ”backa bandet” och ändra sina tidigare matvanor, kan det vara så att om man slutar äta ultraprocessade produkter idag så kan det gynna den mentala hälsan framöver.

”Det finns en studie utförd av Dr Lane och kollegor, som undersökte effekten av kostförändringar på depressiva symtom hos individer med depression (SMILES Trial)”, rapporterade Werneck.

”Resultaten, som nyligen publicerats i ett förtryck och för närvarande (september 2023) är under granskning inför publikation, verkar vara extremt lovande”, säger Werneck. ”Genom att ändra kost och minska intaget av ultraprocessade produkter minskade de depressiva symtomen.”

Medical News Today

Journal of Affective Disorders

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Både intermittent fasta och färre kalorier gynnar mikrobiotan

Next Story

Protein från växtbaserad kost

Latest from Kost

Äta fort och sent på kvällen kan påverka hälsan

Du är vad du äter, lyder ordspråket. Men en växande mängd bevis pekar på att det inte bara är vad och hur mycket du äter som påverkar din hälsa, utan när och hur snabbt du äter spelar också roll. Äta…

2 läsk per vecka kan skada hjärtat

2 läsk per vecka kan skada hjärtat. För dom som drack läsk dagligen var risken ännu högre. Intressant nog vägde träning INTE upp för läskens skadliga effekter.…

För mycket protein är dåligt för hjärtat

En studie från Nature Metabolism rapporterar att för mycket protein är dåligt för hjärtat. Om det totala dagliga kaloriintaget består av mer än 22% protein så kan det öka risken för åderförkalkning.…

Emulgeringsmedel och cancerrisk

Emulgeringsmedel är bland de mest använda tillsatserna i livsmedel. En stor studie visade på ett samband mellan konsumtion av vissa emulgeringsmedel och en ökad risk för vissa cancerformer, särskilt bröst- och prostatacancer.…