övrigt

Bieffekter av covid-19 vacciner

Analys av biverkningar efter covid-19 vacciner

I denna studie var det sällsynt med allvarliga biverkningar efter covid-19 vaccination, men man identifierade att 2 vaccinationsdoser, typ av vaccin, ung ålder, kvinnligt kön samt att ha haft covid-19 före vaccination ökade risken för negativa effekter.

Läs mer
1 2 3 7