Mikrobiota

Tarmmikrobiomet och koloncancer

Tarmmikrobiomet och koloncancer

Personer med precancerösa kolonförändringar visar signifikanta skillnader i sitt tarmmikrobiom (jämfört med befolkningen), upp till 5 år innan förändringarna utvecklas till cancer, enligt en analys (över 22 år) av studien the Dutch Microbiome Project.

Fynden tyder på en möjlig roll för tarmmikrobiotan för utvecklingen av kolorektala förändringar och cancer, säger forskaren Ranko Gacesa, PhD, Institutionen för gastroenterologi, University of Groningen, Nederländerna, som presenterade resultaten vid United European Gastroenterology Week (UEG) 2023.

”Det betyder också att tarmbakterier kan bidra till en förbättring av dagens fekala tester för att upptäcka kolorektala polyper, och till och med att behandlingar bestående av mikrobiommodulering kan spela en roll för att förebygga kolorektal cancer”, säger Gacesa, som vann pris för studien.

Tarmmikrobiomet är känt för att vara kopplat till kolorektal cancer; i synnerhet har bakterierna Bacteroides fragilis och Alistipes finegoldii visat sig orsaka kolorektal cancer i musmodeller, förklarade Gacesa.

I den aktuella studien tittade man på vilken potential tarmmikrobiomet hos människor kan ha för upptäckten av precancerösa kolonförändringar. Det invasiva Fekala Immunokemiska Testet (FIT), har visat sig resultera i ett stort antal falskt positiva resultat, vilket leder till många onödiga koloskopier.

”Det har beräknats att vid användning av en fekal mikrobiotaanalys (analys av tarmbakterier i avföringen) i kombination med FIT i det tidiga skedet för att förutspå kolorektal cancer, resulterar i en hög frekvens sant-positiva resultat och lägre antal falskt-positiva”, säger Gacesa. ”På detta sätt kan vi minska andelen falskt positiva med cirka 50%.”

”Vi vill helst inte upptäcka cancern när den redan är utvecklad och svår att behandla. Vi strävar efter att upptäcka den så tidigt som möjligt”, säger han.

Analys med hjälp av holländska databaser

För att bestämma förhållandet mellan kolorektal cancer och tarmmikrobiomet, genomförde de holländska forskarna en analys från år 2000 till 2022, och tittade på om cancern förändrar tarmmikrobiomet, samt om förändringar i mikrobiomet bidrar till utvecklingen av precancerösa förändringar och kolorektal cancer.

De använde data från det holländska screeningprogrammet för kolorektal cancer, som omfattar FIT-resultat hos personer i åldern 55 år och äldre, och koloskopi om det genomfördes. Kolonbiopsier registrerades. Dessa kopplades sedan till Dutch microbiome project med data baserade på fekala prover från 8208 personer tagna mellan 2012 och 2015.

”Detta gjorde det möjligt för oss att koppla sammansättning av tarmmikrobiom och funktioner, till en detaljerad histologisk information om precancerösa förändringar och kolorektal cancer, inklusive när lesioner upptäcktes i förhållande till fekal provtagning och analys av tarmmikrobiomet,” förklarade Gacesa.

Analysen fastställde sammansättning, funktion och genomiska profiler av tarmmikrobiota hos deltagare som utvecklade precancerösa kolorektala förändringar före fekal provtagning från 2000 till 2015, och hos de deltagare som utvecklade förändringar efter fekal provtagning, mellan 2015 och 2022. Typ och storlek av förändringar noterades. Kontrollgruppen inkluderade 2123 individer från den allmänna befolkningen med normala koloskopifynd.

Fler precancerösa förändringar hittade efter fekal provtagning

Det fanns fler fall av precancerösa förändringar efter fekal provtagning, rapporterade Gacesa.

Före fekal provtagning hade 219 deltagare förändringar i kolon, inklusive låggradig dysplasi, höggradig dysplasi och tandade polyper och 26 fall av kolorektal cancer. Totalt 315 deltagare utvecklade olika kolonförändringar efter fekal provtagning, med totalt 29 fall av kolorektal cancer.

När forskarna tittade på mångfalden av mikrobiom (mikroorganismer i tarmen) hos personer med precancerösa kolonförändringar 1 till 5 år före fekal provtagning, fann de att mångfalden var lägre jämfört med hos kontrollgruppen. Mångfalden minskade också hos deltagare som utvecklade kolonförändringar efter provtagning.

Mikrobiomets sammansättning och funktion var olika mellan patienter med redan existerande förändringar och hos de som kom att utveckla förändringar i framtiden, och den varierade också beroende på typ av förändring.

Tarmmikrobiomet och koloncancer

”Vi såg en minskning av vissa goda bakterier, inklusive Faecalibacterium, både hos de med aktuella förändringar och hos de som utvecklade förändringar i framtiden. Vi såg också en massiv topp i Alistipes finegoldii hos dem som hade kolorektal cancer, vilket starkt tyder på att det är nära kopplat till kolorektal cancer”, berättade Gacesa.

Bland bakteriearter kopplade till den framtida utvecklingen av precancerösa förändringar var de från familjen Lachnospiraceae och släktena Roseburia och Eubacterium. Mikrobiomsammansättningen hade en måttlig förutbestämmande potential för framtida förändringar och kolorektal cancer.

”Precancerösa förändringar är kopplade till tarmmikrobiomet,” sa Gacesa. ”Adenom – både redan existerande (före fekal provtagning) och de som kom efter fekal provtagning – är signifikant kopplade till mikrobiomets sammansättning.”

Medscape

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

5 tips för en frisk mage

5 tips för en frisk mage

Vi är vad vi äter, eller? De flesta av våra immunsystemsceller finns i mag-tarmkanalen, upp till 70–80%. Vår tarm spelar en viktig roll i den övergripande hälsan för vårt immunsystem och för oss själva. Att minimera stress, motionera mera och välja rätt mat och kosttillskott för att få en bra tarmhälsa kan minimera negativa effekter som förstoppning, diarré, uppblåsthet och gasbildning.

Viktigt att känna till:

 • 70 till 80% av vårt immunförsvar sitter i vår tarmkanal, vilket visar hur viktigt det är att upprätthålla tarmhälsan.
 • Kronisk stress, otillräckligt med sömn, underliggande sjukdomar, mediciner, felaktigt balanserad kost och brist på fysisk aktivitet påverkar vår tarmhälsa negativt.
 • Vårt tarmepitel (tarmslemhinnan), ett kraftfullt skydd, verkar tillsammans med vår mikrobiom för att skydda kroppen från främmande sjukdomsframkallande inkräktare.
 • De livsmedel som gynnar vår mikrobiom varierar en del från individ till individ, efter behov och av underliggande hälsoproblem. Tyvärr finns det ingen universallösning till tarmens välbefinnande.

En frisk tarm är avgörande för vår livskvalitet

Enligt National Institutes of Health (NIH) lider över 60 miljoner amerikaner av matsmältningssjukdomar, inklusive kronisk förstoppning, gallsten, pankreatit, refluxsjukdom, tarminfektioner, inflammatorisk tarmsjukdom (Crohns sjukdom, ulcerös kolit), irritable bowel syndrome (IBS), virussjukdomar med mera.

Att förstå hur man minimerar sjukdomssymtom och vidta åtgärder för att förbättra vår tarmhälsa kan dels förbättra livskvaliteten och dels minska stress och ångest. Ett sätt att minska de negativa effekterna av dålig tarmhälsa är att förstå hur man kan förbättra den.

Hur tarmen skyddar oss

Dessa tre barriärer i tarmen fungerar som ett skydd mellan kroppen och sjukdomsframkallande inkräktare:

Tarmepitelet fungerar som en del av vårt immunförsvar. Den består av ett enda lager av celler som försvarar oss mot dåliga saker som kommer in i tarmlumen.

Mikrobiotan syftar på de goda bakterierna och andra organismer som lever i harmonisk balans i vår mag-tarmkanal för att ta upp näring, bibehålla tarmhälsan och hjälpa till med nödvändiga processer.

Tarmslemhinnans immunsystem är vårt skydd i tarmen mot att sjukdomsframkallande bakterier tar sig igenom tarmväggen och in i kroppen samt säkerställer att immunsystemet känner igen de goda och skyddande bakterierna. 

Tarmepitelet

Tarmepitelet är en del av det medfödda immunförsvaret och fungerar som en del av kroppens första försvarslinje. Celler i tarmslemhinnan och i tarmväggarna bidrar till att ge en slemhinnebarriär mot inkräktare. Dessa celler blir aktiva när en parasit eller ett protein som vår kropp inte gillar försöker smyga förbi tarmarna och komma in i blodomloppet.

Cellerna i epitelet mobiliserar för att upprätthålla balans och säkerställa att försvaret förblir funktionellt. Detta kräver en noggrann balans mellan bakterierna och andra organismer som finns naturligt i vår tarm, maten vi äter som gynnar dessa organismer och vår allmänna hälsa och välbefinnande.

Mikrobiotan

Vår mikrobiota gynnar hela vår kropp. De organismer som lever i oss för att stödja normala fysiologiska funktioner är ovärderliga för vår hälsa. I gengäld ger kroppen näringsämnen och support för att upprätthålla balansen mellan dessa organismer, vilket skapar en symbiotisk relation.

De friska organismerna som lever i vår tarm är värda att bevara. De hjälper kroppen på flera sätt:

 • Hjälper till att bryta ner lösliga fibrer.
 • Producera näringsämnen som vitamin K, folat eller biotin.
 • Upprätthålla en frisk population av organismer för att förhindra skadliga bakterier.
 • Hjälper till att förhindra uppkomst av symtom som uppblåsthet, gasbildning och diarré.
 • Hjälper till att upprätthålla ett starkt immunförsvar.

Tarmslemhinnans immunsystem

Vårt immunsystem i tarmslemhinnan fungerar också som ett skydd mot inkräktare. Det förhindrar smittsamma organismer eller allergener från att ta sig in i samhället av mikroorganismer i tarmstrukturen. Det hjälper till att säkerställa att kroppen accepterar de organismer som finns i oss utan negativa effekter.

Samband mellan vårt hjärna och mage

Det handlar om hur vår tarm påverkar vår allmänna hälsa och välbefinnande.

Hela mag-tarmkanalen är kopplad till hjärnan och spelar en betydande roll i vårt immunförsvar. Nervceller klär vår tarmkanal från matstrupen till ändtarmen. Nervsystemet i magen samarbetar med de organismer som finns i vår tarm för att hjälpa till med att svälja maten, med matsmältningen, producera matsmältningsenzymer med mera.

När tarmens nervsystem och mikrobiotan inte fungerar tillsammans kan detta leda till humörförändringar, som irritabilitet, depression och ångest. Forskning pågår för att utvärdera nervsystemets roll i sambandet mellan hjärnan och tarmen.

Symtom på en ohälsosam tarm

En mage i obalans ser olika ut för alla. Vissa kan ha immunutlöst tillstånd som leder till ett överaktivt immunsvar i tarmen. Andra kan ha dålig motilitet (nedåtgående tarmrörelser) som bromsar maten från att snabbt passera mag-tarmkanalen och därmed misslyckas med att tillgodose organismerna i tarmen med rätt näringsämnen.

Stress kan utlösa besvärliga symtom. Antibiotika och andra mediciner påverkar den hälsosamma miljön i tarmen på ett negativt sätt.

Oavsett orsaken kan gastrointestinala sjukdomar vara plågsamma, orsaka ångest och andra psykiska problem. Man kan uppleva symtom som:

 • Uppblåsthet
 • Illamående
 • Diarre
 • Ofullständiga tarmrörelser
 • Halsbränna (sura uppstötningar)
 • Magkramper/buksmärtor
 • Kräkningar
 • Förstoppning
 • Överdriven gasproduktion (rapning/släppa väder)
 • Förändrad aptit

5 tips för en frisk mage

Vilka åtgärder kan du vidta för att säkerställa att din tarm förblir frisk? Fem grundläggande sätt för att stödja gastrointestinal hälsa:

1. Rör på dig
Att hålla dig aktiv och förhindra ett stillasittande liv hjälper till att förbättra tarmens rörlighet och andra hälsoresultat.

2. Undvik fetma
Att upprätthålla en god tarmhälsa är avgörande för att upprätthålla ett sunt immunförsvar. Fetma försvagar ditt immunförsvar eftersom fettvävnad (fettceller) ökar inflammation. Detta utlöser en kaskad av negativa effekter i kroppen, inklusive att förändra organismerna i din tarm.

3. Va observant på vad du äter
Detta betyder inte att du måste räkna varje kalori, men va uppmärksam på att det är lätt att handla och äta mat enligt rutin. Och den rutinen kan under år ha grundats på en ohälsosam kost. 

Du behöver äta en balanserad kost och få i dig de mineraler, vitaminer och andra näringsämnen din kropp behöver för att bygga en frisk tarm och en frisk hälsa.

4. Stress gör ont
Stress, särskilt kronisk, kan leda till förhöjda nivåer av kortisol (steroidstresshormon), vilket påverkar immunförsvaret och därmed din tarm negativt. Försök att stressa mindre. Vissa gör det genom dagliga meditationsövningar. Andra genom en löprunda. Eller läsa en bra bok.

5. Prioritera sömnen
Stress, ett försvagat immunförsvar, tarmhälsan och förmågan att stå emot infektioner börjar med en god natts sömn. God sömnkvalitet och tillräckligt många timmar är avgörande för att hjälpa dig att hålla din kropp i jämvikt.

Nutrition är nyckeln till ett hälsosamt liv

Specifika livsmedel har inte omnämnts här. Trots all forskning om kost, lämpliga näringsämnen och livsmedel som rekommenderas för att leva ett hälsosamt liv, finns det ingen konsensus om vad som krävs för att ha en hälsosam mikrobiom. Vissa studier tyder på att specifika probiotika (goda tarmbakterier) stöder tarmhälsa, medan andra säger att prebiotika (specifika fiberrika kolhydrater) är vägen att gå. Fördelarna med en fiberrik kost, med betoning på frukt och grönsaker är också viktigt.

Förutom att vi ska få i oss de dagliga näringsämnena, är andra faktorer inblandade i vad vi ska äta. Personer med tarmproblem är ofta begränsade i vad de kan äta eftersom vissa livsmedel utlöser diverse symtom. Så det handlar inte bara om vilken mat du ska äta, utan vad du kan äta, vad som fungerar för dig, vad som ger dig de näringsämnen du behöver och vad som hjälper dig att behålla en hälsosam vikt och livsstil.

På vissa sätt är du vad du äter, din gastrointestinala vigör avgör din sammantagna hälsa. En tarmflora i balans kan leda till ett hälsosamt liv. Nyckeln till att leva ett långt liv inkluderar att bibehålla en hälsosam kroppsvikt. Att äta frukter, grönsaker, proteiner och näringsrika kolhydrater som bygger upp snarare än bryter ned de organismer som finns i matsmältningssystemet, hjälper till att förbättra hälsan. Det minskar risken att utveckla infektionssjukdomar och andra livsstilssjukdomar. Det minskar också besvär som uppblåsthet, överskott av gaser, förstoppning och diarré.

Healthnews

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Betydelsen av hälsosam kost och livsstil hos 100-åringar

Betydelsen av hälsosam kost och livsstil hos 100-åringar

I denna genomgång av kost och livsstilsförändringar hos hundraåringar, tittade man efter faktorer som bidrar till en längre förväntad livslängd och ett långt hälsosamt liv. Man fann starka bevis för att både kost- och livsstilsförändringar är avgörande för att leva länge och framför allt för att nå hundraårsgränsen.

1. Förväntad livslängd och ett långt och hälsosamt liv

Den förväntade livslängden när vi föds och ett långt hälsosamt liv (”longevity”) är etablerade indikatorer på en befolknings hälsa och den ekonomiska och sociala utvecklingen i ett land.

Livslängden har ökat avsevärt sedan föregående århundrade. En person född 2014 förväntas att leva i genomsnitt 25 år längre än en person född 1900. 

År 1950 förväntades kvinnor leva till 71 års ålder och män till 66 år. Till 2014 hade medellivslängden ökat till 81 år för kvinnor och 76 år för män. Vad som är mer anmärkningsvärt är att andelen hundraåringar har ökat snabbare än vad medellivslängden har gjort och har fördubblats under de senaste tjugo åren.

Den här artikeln undersöker vilken betydelse kosten och livsstilen har för dom som lever tills dom är hundra år.

2. Viktiga faktorer för livslängden förutom kost och livsstil

Socioekonomisk utveckling, särskilt fler och bättre jobb och högre inkomster och tillhörande förbättringar av arbetsvillkor och utbildning, framsteg inom medicinsk teknik, vatten och sanitet samt massvaccination, och den utbredda tillgången på antibiotika har avsevärt minskat antalet dödsfall orsakade av infektionssjukdomar, särskilt bland spädbarn och barn, vilket ökar den förväntade livslängden.

Dessutom har tekniska genombrott inom vården för att behandla och förebygga hjärt-kärlsjukdomar och diabetes också bidragit till att förebygga tidiga dödsfall och förlänga den förväntade livslängden.

Vid 50 års ålder står de tre sjukdomarna – infektioner, hjärt-kärlsjukdom och diabetes – tillsammans för 23,7 färre förväntade levnadsår för kvinnor och 23,5 år för män om dom inte har anammat en hälsosam livsstil utan riskfaktorerna rökning, normal kroppsvikt, fysisk aktivitet, måttligt alkoholintag och bra kost. 

3. Hur mycket kunskap och hur mycket betydelse har naturen för ett långt hälsosamt liv?

En av huvudorsakerna till ett hälsosamt åldrande har att göra med den genetiska signaturen som är specifik för hundraåringar och som skiljer sig från åttioåringar som inte har dessa extraordinära egenskaperna.

Forskare har identifierat femtio gener med potential att reglera genprocesser och livslängd, och med starka bevis för vilken betydelse DNA-skador har på den förväntade livslängden. Genernas bidrag har grovt uppskattats till mellan 20% och 40%. Detta beror delvis på deras roll i metabola funktioner, inklusive insulinkänslighet och hälsosammare nivåer av blodfetter samt ärftlig immunitetsprofil.

Förutom bidraget från generna (20–40%), tycks diet och livsstil avsevärt bidra till ökad livslängd och den bestående fysiska funktionen för hundraåringar.

4. Betydelsen av hälsosam kost och livsstil hos hundraåringar

Vi förutsätter att en hälsosam kost och livsstil i kombination med att ha ett socialt nätverk och att leva i en sund livsmiljö kan interagera med generna och påverka vår hälsa och livslängd.

De så kallade blå zonerna – områden kända för att ha en hög förekomst av hundraåringar – är utspridda över hela världen, men de har vissa saker gemensamt: hälsosam kost, fysisk aktivitet (fritidssysselsättning eller dagliga fysiska aktiviteterna), ett starkt socialt nätverk och hälsosamma vanor och ett meningsfullt syfte i livet. 

Vid en undersökning av personer på Okinawa (Japan), var långvarig kalorirestriktion associerad med ökad livslängd och hälsosamt åldrande. Bevisen är starka och särskilt kosten har signifikant påverkat att man inte insjuknar i hjärt-kärlsjukdomar, eller i vissa former av cancer och diabetes. 

Det finns starka bevis för att medelhavsdieten har signifikanta effekter på att förebygga allvarliga komplikationer och dödsfall bland patienter med kardiovaskulär sjukdom. Intag av frukt och grönsaker kopplas till lägre risk för att dö.

Kosten är den viktigaste faktorn för sammansättningen, mångfalden och rikedomen av tarmmikrobiotan (mikroorganismerna i tarmen). Studier av tarmmikrobiotan hos hundraåringar har påvisat en speciell ”longevity” profil. Det är viktigt att undersöka hundraåringarnas genetiska, miljömässiga och kulturella bakgrunder, för att reda ut hur det mikrobiella ekosystemet i tarmen kan bidra till att förbättra äldre människors hälsa. Mikrobiomet är starkt förknippat med många livsstilsmarkörer, särskilt för kost och fysisk aktivitet.

Det finns också vetenskapliga bevis som stärker de positiva effekterna av träning på den fysiska kapaciteten och livslängden hos väldigt gamla människor. Att utföra fysisk aktivitet har i gruppen äldre visat sig vara associerat med 27% lägre risk för dödlighet jämfört med ingen fysisk aktivitet.

5. Slutsatser – hälsosam kost och livsstil hos 100-åringar

Nästan alla över 60 år drabbas av en kronisk sjukdom/tillstånd, från grå starr till komplexa hjärtproblem. Så hur kan vi identifiera vilka som är friska? 

I en nyligen genomförd studie visade ”hundraåringar generellt sett lägre sjuklighet och lägre belastning på både primärvård och sjukhusvård än åttioåringar och yngre, vilket tyder på ett bättre hälsotillstånd”. 

I en åldrande befolkning, både med ett ökande antal hundraåringar och en växande grupp med livsstilssjukdomar, måste hälsofrämjande åtgärder rikta in sig på att motivera individer att anta hälsosamma vanor som träning, meditation, en balanserad kost och social interaktion. Ur medicinsk synvinkel slipper hundraåringar inte undan fysiologisk nedgång eller åldersrelaterade sjukdomar, men det händer långt senare i deras liv.

Nutrients

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

10 sätt att förbättra tarmhälsan

10 sätt att förbättra tarmhälsan

Det finns många sätt man kan förbättra sin tarmhälsa på. Bland annat genom att ta probiotika, äta fermenterad mat, konsumera prebiotiska fibrer mm.

Tarmhälsa syftar på balansen av mikroorganismer som lever i magtarmkanalen. Att ta hand om och förbättra tarmhälsan och upprätthålla den rätta balansen mellan mikroorganismerna är avgörande för fysisk och mental hälsa, immunitet mm.

Dessa bakterier, jästsvampar och virus – som det finns miljarder av – kallas också för ”tarmmikrobiomet” eller ”tarmfloran”.

Många av dessa mikrober är positiva för vår hälsa, och vissa är till och med nödvändiga. Andra kan vara skadliga, särskilt när de förökar sig.

I den här artikeln listas 10 vetenskapligt stödda sätt att förbättra tarmmikrobiomet och förbättra den allmänna hälsan.

1. Ta PRObiotika och ät fermenterad mat

För att öka de nyttiga bakterierna i tarmen, eller probiotika som de också kallas, väljer vissa att ta probiotiska kosttillskott.

Dessa kan hittas i hälsokostbutiker, apotek och online.

Vissa undersökningar har föreslagit att intag av probiotika kan stärka en frisk mikrobiom, och att det kan förhindra tarminflammation och andra magtarmproblem.

Fermenterad mat är en naturlig källa till probiotika.

Att konsumera följande livsmedel regelbundet kan förbättra tarmhälsan:

 • fermenterade grönsaker
 • kefir
 • kimchi
 • kombucha
 • miso
 • surkål
 • tempeh

2. Ät PREbiotiska fibrer

Probiotika livnär sig på kolhydrater som inte kan brytas ned, som kallas prebiotika. Denna process leder till att nyttiga bakterier i tarmen förökar sig.

Forskning från 2017 antydde att prebiotika kan hjälpa probiotika att bli mer toleranta för vissa miljöförhållanden, inklusive pH- och temperaturförändringar.

Dom som vill förbättra sin tarmhälsa ska inkludera mer av följande livsmedel i sin kost, vilka är rika på prebiotika:

 • sparris
 • bananer
 • maskrosblad
 • vitlök
 • jordärtskocka
 • lök
 • fullkorn
 • purjolök

3. Ät mindre socker och sötningsmedel

Att äta mycket socker eller artificiella sötningsmedel kan orsaka tarmdysbios, vilket innebär en obalans mellan mikroorganismerna i tarmen.

En djurstudie från 2015 visade att den västerländska dieten, som har högt innehåll av socker och fett, påverkar tarmmikrobiomet negativt. Detta kan i sin tur påverka hjärnan och vårt beteende.

En annan djurstudie rapporterade att det artificiella sötningsmedlet aspartam ökar antalet dåliga bakteriestammar som är kopplade till metabola sjukdomar.

Metabol sjukdom avser en grupp tillstånd som ökar risken för diabetes och hjärtsjukdomar.

Forskning har också visat att när vi människor använder artificiella sötningsmedel så kan det påverka blodsockernivåerna negativt på grund av sötningsmedelns effekter på tarmfloran. Detta innebär att artificiella sötningsmedel kan öka blodsockret trots att det faktiskt inte är ett socker.

4. Minska stress

Att hantera stress är viktigt för många aspekter av hälsan, inklusive tarmhälsan.

Djurstudier har pekat på att psykologiska stressfaktorer kan störa mikroorganismerna i tarmarna, även om stressen bara är kortvarig.

Hos människor kan en mängd olika stressfaktorer påverka tarmhälsan negativt, inklusive:

 • psykisk stress
 • miljöpåverkan, såsom extrem värme, kyla eller buller
 • sömnbrist
 • störning av dygnsrytmen

Vissa stresshanteringstekniker inkluderar meditation, djupandningsövningar och muskelavslappning.

Att träna regelbundet, sova gott och äta en hälsosam kost kan också minska stressnivåerna.

5. Undvik att ta antibiotika i onödan

Även om det ofta är nödvändigt att ta antibiotika för att bekämpa bakterieinfektioner, är överanvändning ett betydande folkhälsoproblem som kan leda till antibiotikaresistens.

Antibiotika är också skadliga för tarmens mikrobiota och immunitet, och viss forskning rapporterar att även 6 månader efter avslutad medicinering saknar tarmen fortfarande flera arter av de nyttiga bakterierna.

Enligt Centers for Disease Control and Prevention (CDC) så är 30 % av alla antibiotikarecept i USA onödiga. 

Som ett resultat därav så rekommenderar CDC att patienter diskuterar alternativa behandlingar med sin läkare innan man påbörjar en antibiotikakur.

6. Träna regelbundet

Regelbunden träning bidrar till god hjärthälsa och viktminskning och upprätthållande av vikt. Forskning har också visat att det också kan förbättra tarmhälsan, vilket i sin tur kan hjälpa till att kontrollera vikten.

Att träna kan öka bakteriearternas mångfald. En studie från 2014 visade att idrottare hade en större variation av tarmbakterier än icke-idrottare.

Men idrottarna åt också en annan diet än kontrollgruppen, vilket kunde förklara skillnaderna i deras mikrobiom.

Riktlinjerna för fysisk aktivitet för vuxna är 150 minuters träning av måttlig intensitet varje vecka, tillsammans med muskelstärkande aktiviteter två eller fler dagar varje vecka.

7. Få tillräckligt med sömn

Tillräckligt med sömn av god kvalitet kan förbättra humör, kognition och tarmhälsa.

En djurstudie från 2014 visade att oregelbundna sömnvanor och störd sömn kan vara negativt för tarmfloran, vilket kan öka risken för inflammatoriska tillstånd.

Upprätt hälsosamma sömnvanor genom att lägga dig och gå upp vid samma tidpunkt varje dag. Vuxna bör sova minst 7 timmar per natt.

8. Använd alternativa rengöringsmedel

Precis som att antibiotika kan störa tarmmikrobiotan, så kan även desinficerande rengöringsmedel också göra det, enligt resultat från en studie. I en studie från 2018 analyserades tarmfloran hos över 700 spädbarn i åldrarna 3–4 månader. Forskarna fann att de som levde i hem där man använde desinficerande rengöringsmedel minst en gång i veckan hade dubbelt så stor risk att ha högre nivåer av Lachnospiraceae tarmmikrober, en typ som är förknippad med typ 2-diabetes och fetma.

Vid 3 års ålder hade dessa spädbarn ett högre kroppsmassaindex (BMI) än barn som inte exponerades för höga nivåer av desinfektionsmedel.

9. Rök inte

Rökning påverkar tarmhälsa såväl som hjärtats och lungornas hälsa. Det ökar också risken för cancer avsevärt.

En review artikel från 2018 där man tittade på studier som publicerats under en 16-årsperiod, visade att rökning förändrar tarmfloran genom att öka potentiellt skadliga mikroorganismer och minska nivåerna av nyttiga.

Dessa effekter kan öka risken för intestinala tillstånd, såsom inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).

10. Ät en vegetarisk kost

Studier har visat en signifikant skillnad mellan tarmmikrobiom hos vegetarianer och hos personer som äter kött.

En vegetarisk kost kan förbättra tarmhälsan på grund av att den innehåller höga nivåer av prebiotiska fibrer, och kött innehåller ingen prebiotika.

I en mindre studie på personer med fetma som följde en strikt växtbaserad kost och eliminerade alla animaliska produkter, inklusive kött, mejeriprodukter och ägg, under 1 månad, visade att deltagarna hade lägre nivåer av tarminflammation på grund av förändring av tarmmikroberna. De hade också gått ner i vikt.

Sammanfattning att förbättra tarmhälsan

Att bibehålla en frisk tarm bidrar till bättre övergripande hälsa och immunförsvar.

Genom att göra lämpliga livsstils- och kostförändringar kan människor förändra mångfalden och antalet mikrober i sin tarm till det bättre.

Positiva förändringar som man kan göra inkluderar att ta probiotika, följa en fiberrik växtbaserad kost och undvika onödig användning av antibiotika och även av desinficerande rengöringsmedel.

Andra enkla livsstilsförändringar man kan göra är att ge sig själv tillräckligt med sömn och att träna regelbundet.

Vissa personer bör dock prata med sin läkare innan dom gör några drastiska förändringar av sin kost. Det kan till exempel bero på att personer med colon irritabile (IBS) eller andra medicinska tillstånd, inte kan ta probiotika och kanske inte kan äta en fiberrik eller vegetarisk kost.

Medical News Today

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Prebiotisk kost påverkar hjärnans beslutsfattande vid val av mat

Prebiotisk kost påverkar hjärnans beslutsfattande vid val av mat

Abstrakt

Målsättning

Djurstudier har visat på att prebiotiska, växtbaserade näringsämnen kan förbättra homeostatiska hjärnfunktioner (de tre viktigaste homeostatiska mekanismerna är reglering av kroppstemperaturen, vätske- och elektrolytbalansen och reglering av blodsockernivåerna) och hedoniska hjärnfunktioner (njutningsfulla) genom förbättringar i kommunikationen mellan mikrobiom-tarm-hjärnan. Det är dock lite känt om dessa resultat kan överföras på människor. Därför undersökte man effekterna av högdoserad prebiotiska fiber på belöningsrelaterade livsmedelsbeslut i en randomiserad kontrollerad cross-over-studie (innebärande att grupperna testade båda / alla ingående varianter som undersöktes) och analyserade potentiella mikrobiella och metabola markörer.

Upplägg

59 överviktiga vuxna (19 kvinnor, 18–42 år, BMI 25–30) genomgick en MRT (Magnetkameraundersökning) före och efter 14 dagars intag av kompletterande inulin (prebiotika) 30 g/dag och motsvarande placebo. Kortkedjiga fettsyror (SCFA), gastrointestinala hormoner, glukos/lipid och inflammatoriska markörer analyserades i fastande blodprov. Tarmmikrobiota och SCFA mättes i avföring.

Resultat

Jämfört med placebo visade deltagarna minskad hjärnaktivering mot önskad matstimuli med högt kaloriinnehåll efter prebiotika (p <0,05). Medan värdena av de fastande blodproverna förblev i stort sett oförändrade, så visade avföringsproverna signifikanta förändringar i mikrobiomet mot ökad förekomst av bland annat SCFA-producerande Bifidobacteriaceae, och förändringar i mer än 60 förutbestämda funktionella signalvägar till hjärnan efter prebiotiskt intag. Förändringar i hjärnaktivering korrelerade med förändringar i mikrobiell överflöd av Actinobacteria och associerad aktivitet som tidigare kopplats till produktion av kortkedjiga fettsyror, såsom ABC-transportörmetabolism (reglerar fettmetabolismen).

Slutsatser – Prebiotisk kost påverkar hjärnans beslutsfattande

I denna proof-of-concept-studie testade man effekterna av en prebiotika på beslutsfattandet vid val av mat, på 59 personer med övervikt. Prebiotikan försvagade belöningsrelaterad hjärnaktivering när deltagarna fattade beslut om val av mat, och parallellt ledde det till betydande förändringar i tarmmikrobiotan (tarmfloran).  Medan fastande tarmhormoner, inflammatoriska markörer och kortkedjiga fettsyror i blod och avföring förblev oförändrade, observerade man att prebiotikan sänkte hjärnaktiveringen i belöningsområden kopplade till minskningar av fastande neuropeptide y (en peptid som fungerar som signalsubstanser i centrala och perifera nervsystemet, och tros ha flera funktioner, inklusive: att öka matintaget och lagra energi som fett, minska ångest och stress, minska smärtuppfattningen, påverka dygnsrytmen, minska frivilligt alkoholintag, sänka blodtrycket).

Gut

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Probiotika vid depression

Probiotika vid depression

När probiotika används som komplement till antidepressiva minskar besvären hos patienter med svår depression, visar resultaten av en randomiserad placebokontrollerad studie.

I slutet av den åtta veckor långa pilotstudien fick deltagare som inte var symtomfria på antidepressiva läkemedel bättre poäng på mått som ångest och depression när de fick tillägg med probiotika jämfört med tillägg med placebo.

”Detta var en pilotstudie, utformad som en första undersökning på om en förbättring av tarmhälsan med probiotika skulle kunna fungera som en ny metod för att påverka nedstämdhet och mental hälsa,” säger en av forskarna Viktoriya Nikolova, PhD, Institutet för psykiatri, psykologi och neurovetenskap vid King’s College London, Storbritannien.

”Även om det får anses vara mycket lovande, är våra resultat bara det första steget, och större studier behövs,” noterade hon.

Studien publicerades den 14 juni i JAMA Psychiatry

Tarm-Hjärnaxeln

Med sikte på den så kallade tarm-hjärnaxeln som ett behandlingsmål för depression, genomförde forskarna en metaanalys av sju randomiserade kontrollerade studier (RCT) 2021 och fann att probiotika verkade effektivt för att minska depressiva symtom när det togs tillsammans med antidepressiva läkemedel.

För att undersöka ytterligare, lanserade Nikolova och teamet en randomiserad pilotstudie. Data samlades in från september 2019 till maj 2022.

Man inkluderade 49 vuxna som diagnostiserats med svår depression och som inte svarade fullständigt på antidepressiva, vilket indikeras av en poäng på mer än 13 på Hamilton Depression Rating Scale-17 (HAMD-17).

Hälften av deltagarna tilldelades slumpmässigt att få ett probiotikatillskott (som kunde köpas i butik), och hälften fick placebo. Båda grupperna tog sitt respektive tillskott fyra gånger per dag under den 8 veckor långa studien.

Vid studiestart, efter 4 veckor och efter 8 veckor, utvärderades deltagarna för depression med HAMD-17, Inventory of Depressive Symptomatology (IDS) och ångest med Hamilton Anxiety Rating Scale (HAMA).

Majoriteten av deltagarna (80 %) var kvinnor med en medelålder på 32 år. Följsamheten var hög, 97 % av doserna togs efter behov, och inga biverkningar rapporterades.

Jämfört med placebogruppen hade den probiotiska gruppen större förbättring av depressiva symtom enligt HAMD-17 (vecka 4) och IDS Self Report (vecka 8).

Jämfört med placebogruppen upplevde den probiotiska gruppen också större förbättringar av ångestsymtom enligt HAMA (vecka 4 och vecka 8).

Nikolova berättade att en stor uppföljningsstudie planeras för att ytterligare bekräfta resultaten.

Nutritionspsykiatern Drew Ramsey, MD, författare till Eat to Beat Depression and Anxiety och biträdande klinisk professor i psykiatri vid Columbia University College of Physicians and Surgeons i New York City, säger: ”Denna randomiserade kliniska studie lägger till avsevärda bevis för att kosten påverkar depression.”

Han noterade vidare att ”inom näringspsykiatrin rekommenderar vi att äta fermenterad mat eftersom de har visat sig förbättra mångfalden av mikrobiomet och minskar markörer för inflammation”.

Ramsey konstaterade att man använde en produkt och enhet motsvarande en ”enkel portion kombucha.”

”I vår kliniska grupp och i vår kurs i näringspsykiatri rekommenderar vi fermenterad mat framför probiotika eftersom detta är det mest hållbara, evidensbaserade sättet att förbättra mångfalden av mikrobiomet”, säger Ramsey, med hänvisning till en nyligen genomförd forskning av Gardner vid Stanford university.

”Detta är en företagsfinansierad studie som lägger till ytterligare bevis till tidigare resultat, men det bör förtydligas för patienter och läkare att de ska förorda konsumtion av kefir, kimchi, kombucha och fermenterade grönsaker, och inte att patienter ska ta probiotiska produkter i första hand”, säger han.

Probiotika vid depression – har en viktig plats inom mental hälsa

Uma Naidoo, MD, kommenterar: ”Som jag skrev i min första bok, This is Your Brain on Food, finns det en verklig plats för användningen av probiotika i mental hälsa, inklusive vikten av tarm-hjärnaxeln.” 

Naidoo är chef för närings- och metabolisk psykiatri vid Massachusetts General Hospital och för näringspsykiatri vid MGH Academy.

Hon noterade att när en person, efter att ha provat probiotika, slutar använda det, vänds de positiva förändringarna i tarmen, så ”det är viktigt att fortsätta ta probiotika om du har blivit stabilare i din sinnesstämning.”

Naidoo tillade att ”varje persons tarmmikrobiom är så unik att det är troligt att inte alla människor kommer att uppleva samma reaktion när dom använder probiotika.”

”Att äta mat med levande probiotika kan också gynna tarmhälsan och därför sinnestämningen,” säger hon. Detsamma gäller att äta fermenterad mat med levande aktiva bakteriekulturer”.

Medscape

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Både intermittent fasta och färre kalorier gynnar mikrobiotan

Både intermittent fasta och färre kalorier gynnar mikrobiotan

 • Intermittent fasta och färre kalorier är båda gynnsamma för mångfalden av mikroorganismer i mikrobiomet.
 • Tarmbakterier i mikrobiomet är viktiga för en rad hälsorelaterade processer i kroppen, och bristen på mångfald är kopplad till flera sjukdomar.
 • Det finns flera så kallade blå zoner i världen, områden med extremt hög andel människor som blir över 100 år.

Intermittent fasta och reducering av antalet kalorier är båda effektiva metoder för att gynna den så viktiga mikrobiommångfalden (många olika goda bakterier). En ny studie från University of Colorados belyser hur förändringar i tarmmikrobiomet (tarmfloran), som åstadkoms genom kostinterventioner, kan påverka reglering av gener och generell hälsa.

Både intermittent fasta och reducering av kalorier påverkar mikrobiomet positivt, genom hela matsmältningssystemet.

Deltagarna i studien, som alla var överviktiga eller hade fetma, skulle antingen fasta i 3 dagar i följd varje vecka under ett år, eller minska sitt normala dagliga kaloriintag med cirka en tredjedel under samma period.

En tidig analys visade att mångfalden av tarmbakterier i personernas mikrobiom förbättrades avsevärt redan efter 3 månader i den 1-åriga studien. Förbättringar sågs både hos de som fastade och de som minskade sitt dagliga kaloriintag.

Analysen visar att en person kan förbättra mångfalden av sitt mikrobiom och potentiellt sin generella hälsa genom att använda en av dessa metoder för att gå ned i vikt. 

Studien visar att förändringar i mikrobiomet inträffar under viktminskning. Forskarna observerade flera samband mellan mångfalden av mikrober associerade med metabolism och fetma och DNA-metylering, en process genom vilken genreglering förändras, vilket potentiellt påverkar vår hälsa.

Studien publicerades i Nutrients.

Varför mikrobiell mångfald är viktigt för hälsan

I vår kropp finns ungefär 100 biljoner symbiotiska mikrobiella celler. De flesta av dessa är bakterier, och de flesta lever i övre och nedre tarmen. Vår förståelse för dessa små organismer är fortfarande något i sin linda. Det är dock tydligt att de är inflytelserika aktörer för vår hälsa.

Gastroenterolog Dr Rudolph Bedford, som inte var involverad i studien, förklarar: ”Tarmmikrobiomet förmedlar så många olika saker. Det förmedlar alla typer av inflammatoriska processer som pågår i din kropp.”

Inflammation i kroppen har varit inblandad i många medicinska problem, från cancer till diabetes, demens och hjärtsjukdomar.

Dessutom påverkar mikroberna i mikrobiomet även andra processer, inklusive aptit och fetma.

Dr Bedford säger: ”Du ska sträva efter en mycket mångsidig mikrobiom eftersom ju större mångfald du har, desto bättre varierade funktioner för olika aspekter av din kropp kommer du att ha. Du vill ha ett mycket varierat mikrobiom för att minska och reglera alla mekanismer i din kropp.”

Forskning visar värdet av en mångfaldig mikrobiom. Dietist Kristin Kirkpatrick, inte heller inblandad i studien, tillägger att ”mikrobiell mångfald har associerats med en bättre mikrobiom.”

”Studier har visat att friska individer ofta har en mer varierad tarmmikrobiota. Vi ser också i data att ju fler nyttiga mikrober, desto mer fördelaktiga resultat för hälsan, säger hon.

Varför fasta och kaloriminskning förbättrar mikrobiell mångfald

I sin tidiga analys, hade forskarna kommenterat att mekanismen kunde bero på fördelarna med förändringarna i metabolism, viktminskning, kardiometabola faktorer eller till förbättringar kopplade till förändringar med de båda dieterna.

Dr. Bedford har en enklare förklaring. ”Mikrobiomet arbetar heltid”, säger han. ”Så när du fastar eller äter mindre, vilar du mikrobiomet så att det kan fyllas på igen, precis som när du sover. Det är definitivt en av teorierna om varför du förbättrar mångfalden av mikrobiomet med intermittent fasta.”

Ändå varnade Kirkpatrick för att ”det inte finns någon ”one size fits all” diet, så varje enskild diet måste utvärderas av en näringsexpert.”

Dessutom rådde hon att ”gravida kvinnor, och de som ammar eller har en kronisk sjukdom bör tala med sin läkare eller dietist innan de ändrar sitt kostmönster.”

Kirkpatrick uttryckte också oro för att fasta och kalorireduktion kan innebära problem för de som har en historia av ätstörningar.

Både intermittent fasta och färre kalorier gynnar mikrobiotan

Fasta kan utföras på flera olika sätt. Medan deltagarna i studien fastade 3 dagar i veckan, kan fastan också göras under några timmar, eller flera dagar i rad.

Dr. Bedford noterade att ”problemet med att fasta är att många tyvärr, fastar i 12 till 16 timmar, för att sedan äta för mycket.”

Han varnade för att fasta inte är en bra idé för personer med diabetes, eftersom den långvariga bristen på mat orsakar fluktuationer i blodsocker- och insulinnivåer.

Risker med extrem kaloriminskning

Tidigare forskning har funnit att kalorireduktion, om den är för extrem, kan orsaka en ökning av patogena (sjukdomsframkallande) bakterier i tarmen, och kan leda till obalans i mikrobiomet.

Dr. Bedford ifrågasatte inte resultaten av denna forskning. Men han tror inte att avancerad kaloriminskning är en sannolik metod att använda för majoriteten av människor.

”Jag tror att det är mer av en teoretiskt strategi: du säger åt en person att svälta sig. Det krävs en enorm disciplin för att göra det. Så om du inte är kapabel att ”hungerstrejka” tror jag att det kan bli problem.

Problem för mikrobiomets mångfald

”I ett industrialiserat samhälle,” säger Dr. Bedford, ”är det förmodligen inte fler än fem, sex olika djur som vi äter. Och när det gäller växter, så konsumerar vi också ett begränsat antal växtprodukter.”

”Dessutom får djuren vi konsumerar antibiotika och växterna vi äter är besprutade med bekämpningsmedel. Detta tenderar att begränsa mångfalden av vårt mikrobiom eftersom du är vad du äter och det gäller även för bakterierna i mikrobiomet, fortsatte han.

”Som gastroenterolog ser vi allt yngre personer med tjocktarmscancer, och faktum är att det börjar bli ett problem av epidemiska proportioner i många länder”, fortsatte Dr. Bedford.

Han nämner även förekomsten av så kallade blå zoner, områden i världen där människor lever exceptionellt länge.

Det finns en anledning till varför människor lever längre i dessa områden: ”Det är för att de mestadels äter en växtbaserad kost, och en mångfald av växtbaserade livsmedel. Och det förändrar mikrobiomet till det bättre och leder till färre sjukdom.”

Medical News Today

Nutrients

Tarmfloran vid hjärtsjukdom

Tarmfloran vid hjärtsjukdom

Tarmmikrobiomet är nära sammankopplat med kroppens fysiologi. Bevisen fortsätter att öka att det kardiovaskulära systemet, till synes avlägset ifrån tarmen, också påverkas av tarmmikrobiotan (tarmfloran). Tarmmikrobiomet förmedlar och modulerar vägar som påverkar kardiovaskulär risk och utveckling av kardiovaskulär sjukdom, inklusive hjärtsvikt.

En av huvudmekanismerna engagerar mikrobiellt producerade små molekyler som verkar vid eller bortom tarmbarriären. Biologiska processer vid hjärtsvikt, påverkas av metaboliter som produceras av vår tarmmikrobiom, bland annat kortkedjiga fettsyror. Flera av dessa är direkta metaboliter (restprodukter) av näringsämnen som vi konsumerar dagligen, och detta är en av mekanismerna hur vår kost kan påverka den kardiovaskulära risken. 

Antonio Molinaro med kollegor publicerar i en studie det första beviset för att en metabolit producerad av tarmmikrobiotan kan ha samband för utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom.

Studien av Molinaro fokuserade på imidazolpropionat (ImP), en tarmmikrobiell metabolit av aminosyran histidin (en förändring vid nedbrytningen av aminosyran histidin, leder till ökad produktion av imidasolpropionat, molekylen som förhindrar insulinets blodsockersänkande effekter).

Efter att tidigare ha funnit att cirkulerande ImP i blodet är förhöjt hos patienter med typ 2-diabetes, och i en djurmodell orsakade insulinresistens, försökte forskarna utforska sambandet mellan cirkulerande ImP och hjärt-kärlsjukdom och hjärtsvikt i 2 stora, oberoende grupper; en europeisk grupp (MetaCardis) (n = 1 985) och en nordamerikansk grupp med sjukhuspatienter (GeneBank) (n = 2 155).

Den europeiska gruppen hade en mindre andel patienter med hjärtsvikt (n = 133) och hjärt-kärlsjukdom (n = 282), och en stor grupp personer utan känd hjärt-kärlsjukdom, men bestående av metaboliskt sjuka (övervikt och Typ-2 diabetes) samt friska individer (n = 1 569). Individer med etablerad hjärt-kärlsjukdom eller hjärtsvikt hade signifikant högre nivåer av cirkulerande ImP, jämfört med de utan, och de högsta nivåerna fann man hos personer med hjärtsvikt. När man jämförde de med lägst ImP-nivåer, hade de med högst nivåer 3 gånger högre risk för att ha hjärtsvikt (även efter justering för flera kända riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom). 

Dessa fynd fann man även i den nordamerikanska gruppen, som till stor del utgjordes av sjuka patienter (hjärtsvikt, n = 407; hjärt-kärlsjukdom, n = 1 331; ingen sjukdom, n = 417). 

Under den 5-åriga uppföljningen såg man att dödligheten ökade med nivåerna ImP dvs hög dödlighet om Imp var högt.

Sammantaget stöder denna studie sambandet mellan mikrobiellt producerad ImP i tarmen och både hjärt-kärlsjukdom och hjärtsvikt. Dessutom visar det att cirkulerande ImP kan förutsäga en ökad risk för att dö oavsett orsak.

Även om ImP verkar tydligt associerat med hjärt-kärlsjukdom och hjärtsvikt, är kopplingen med ökad dödlighet inte lika stark.

Tarmfloran vid hjärtsjukdom

Om ImP verkligen visar sig vara toxiskt för hjärtat skulle detta kunna vara en fysiologisk koppling mellan tarmmikrobiomet, insulinresistens / Typ-2 diabetes och hjärtsvikt. Diabetes kan orsaka kardiomyopati och kronisk hjärtsvikt, och insulinresistens kan utvecklas sekundärt till hjärtsvikt. Hjärtsvikt och insulinresistens / Typ-2 diabetes delar många av tarmmikrobiomets mönster, inklusive låg mångfald (liten variation av nyttiga mikroorganismer) i mikrobiomet, överväxt av pro-inflammatoriska mikrober och försvagning av de nyttiga, kortkedjiga fettsyraproducerande bakterierna. Det är möjligt att tarmmikrobiomets sammansättning och förändringar, inklusive ökad kapacitet för biosyntes (processer som katalyseras dvs påskyndas av enzymer i cellerna) av ImP, bidrar till utvecklingen av hjärtproblem i samband med redan existerande typ-2 diabetes, och till utvecklingen av insulinresistens hos individer med hjärtsvikt.

Kosten påverkar tarmfloran som i sin tur påverkar sjukdomsutveckling

Vad som redan är klart är att kostvanorna är relaterade till de cirkulerande ImP-nivåerna. I Molinaros tidigare studier av den europeiska MetaCardis-gruppen visade man att ImP-nivåerna inte var relaterade till mängden histidin som konsumerades i kosten, utan snarare till ohälsosam kost.

Till exempel var ImP direkt korrelerad med intaget av mättade fetter (t.ex. ost) och var omvänt korrelerat dvs låga nivåer ImP vid intag av fiber och omättat fett (t.ex. grönsaker och nötter). Sådana kostmönster har tidigare associerats med tarmdysbios (en störning av bakteriefloran i mag-tarmkanalen, och det gäller både mängden och sammansättningen av bakterier som lever i tarmarna); denna studie fann på liknande sätt att ImP-nivåer direkt korrelerade med låg mikrobiell rikedom i tarmen, pro-inflammatorisk mikrobiotasammansättning (obalans av mikroorganismerna med färre goda bakterier och fler onda) som leder till ökad ImP produktion och höga cirkulerande inflammatoriska markörer. ImP kan därför vara en biomarkör för en tarmflora (mikrobiom) i obalans – orsakad av ohälsosam kost eller sjukdom. Om det är en del av orsaken till hjärt-kärlsjukdom och hjärtsvikt, kan kostförändring vara ett rimligt ingrepp för att minska ImP. Faktum är att det är troligt att om man äter hälsosammare kost, rika på obearbetade livsmedel som grönsaker, frukt, fullkorn, baljväxter, nötter och frön, och med lågt innehåll av processade livsmedel och animaliska produkter, så skulle det leda till mindre cirkulerande ImP och till kardiologiska fördelar. 

Molinaro kommer att prioritera ytterligare forskning om ImP och tarmmikrobiomet vid hjärt-kärlsjukdom och hjärtsvikt i nya studier. Men som dom själva påpekar är detta verkligen bara början, och mycket forskning återstår innan vi verkligen kan förstå betydelsen av ImP som orsak till och utveckling av hjärt-kärlsjukdom och hjärtsvikt. Även om den uppenbarligen befinner sin i en ”högkonjunktur”, är forskningen om tarmmikrobiom fortfarande i sin linda. Det vi vet hittills representerar sannolikt bara toppen av isberget. Den aktuella studien har avslöjat mer av detta isberg för oss, men tills vi dyker djupare under ytan kommer vi inte helt att förstå komplexiteten i vår tarmmikrobiom.

Medscape

Journal of the American College of Cardiology

Tarmbakterier hos småbarn kan förutse deras framtida viktökning

Tarmbakterier hos småbarn kan förutse deras framtida viktökning

Tarmmikrobiotan, inklusive bakterieart och mångfald, hos barn vid 3,5 års ålder kan förutse ett högre kroppsmassaindex (BMI) vid 5 års ålder, och BMI-förändringarna mellan 2 och 5 år återspeglar samma förändringar som kan ses hos vuxna med fetma, visar en studie som presenterades vid European Congress on Obesity (ECO) 2023 (Abstract PO3.012).

Inget samband med prematur (för tidig) födelse hittades i studien, som genomfördes av Gaël Toubon, Inserm, Université Paris Cité och Université Sorbonne Paris Nord, Paris, Frankrike.

Tarmbakterier hos småbarn kan förutse deras framtida viktökning

”Våra resultat avslöjar hur en obalans i olika bakteriegrupper i tarmmikrobiotan kan spela en viktig roll i utvecklingen av fetma,” sa Toubon. ”Vi fann att vissa egenskaper i mikrobiotan vid 3,5 år var associerade med ett högre BMI vid 5 år och även med ökningstakten av BMI mellan 2 och 5 år.”

Studien visar att ”mikrobiotan som ses i en fetmafenotyp hos vuxna finns redan i tidig barndom, vilket tyder på att tarmmikrobiota är en orsak snarare än en konsekvens av en fetmafenotyp”, tillade han. ”Skillnader i mikrobiota observerades före uppkomsten av synlig fetma och metabola komplikationer.”

Fler studier behöver göras i den pediatriska populationen ”för att bättre förstå när övergången till en fetmatypisk tarmmikrobiota kan äga rum och när rätt tidpunkt är för att sätta in effektiva åtgärder”, sa Toubon.

Länken mikrobiota-BMI utforskad

Studien syftade till att förstå om tarmmikrobiotan hos barn vid 3,5 års ålder är associerad med BMI vid 5 års ålder, och om för tidig födsel eller om tiden för födsel gör någon skillnad, vilket andra studier antyder.

”Tarmmikrobiotan är en potentiell kritisk faktor i tidigt liv som kan påverka långsiktig hälsa, men förhållandet mellan tarmmikrobiotan och förändringen i barndomens BMI är oklar,” sa Toubon.

Enligt WHO European Regional Obesity Report 2022, från Världshälsoorganisationen, lever en tredjedel av förskolebarn i Europa med övervikt eller fetma, noterade han.

Den aktuella studien inkluderade 143 barn och ytterligare 369 barn från två olika studiegrupper, EPIPAGE2 (prematura spädbarn födda tidigare än vecka 32) respektive ELFE (spädbarn födda efter vecka 33) vars avföringsprover togs vid 3,5 års ålder.

Genetisk profilering (DNA analys) av tarmmikrobiota utfördes och samband undersöktes med BMI z-poäng (används vid beräkning av BMI hos barn och är ett mått på relativ vikt och som justeras för barns ålder och kön) vid åldrarna 3,5 och 5, såväl som förändringen av BMI mellan 2 och 5 år.

Forskare bedömde bakteriearternas mångfald generellt och förhållandet mellan arterna Firmicutes och Bacteroidetes eftersom, underförstått, ju fler Bacteroidetes (jämfört med Firmicutes) som finns i tarmen, desto smalare tenderar personerna att vara.

Justeringar gjordes för påverkande faktorer, inklusive barns ålder och kön, graviditetsålder, förlossningsläge, om barnet ammats, moderns BMI och födelseland. Toubon och kollegor identifierade också specifika släkten och kopplingar med funktionella metaboliska vägar associerade med förändring i BMI z-poäng.

Bakteriekvoter har betydelse

Forskarna fann ett positivt samband i förhållandet mellan Firmicutes och Bacteroidetes och en högre BMI-z-poäng vid 5 års ålder.

Dessutom, vid 5 års ålder, var närvaron av vissa bakteriearter mycket förutsägande för BMI z-poäng och visade ett linjärt samband så att högre mängder av Eubacterium hallii-gruppen, Eubacterium ventriosum-gruppen och Fusicatenibacter var associerade med ett högre BMI z-poäng, medan högre mängder av Eggertella, Colidextribacter och Ruminococcaceae CAG-352 associerades med ett lägre BMI z-värde.

”Anledningen till att dessa tarmbakterier påverkar vikten är för att de reglerar hur mycket fett vi absorberar”, sa Toubon. ”Barn med ett högre förhållande mellan Firmicutes och Bacteroidetes kommer att absorbera fler kalorier och vara mer benägna att gå upp i vikt, och det ses också i den vuxna befolkningen.”

Analys av förändringen i BMI-z-poäng mellan åldrarna 2 och 5 år visade att specifika bakteriearter var associerade med en snabbare ökning av BMI-z-poäng, medan andra bakterier var mer skyddande mot en ökning av BMI-z-poäng.

Det fanns ingen interaktion med prematur (för tidig) födelse i någon av de beskrivna förhållandena (mellan bakteriegrupperna), noterade forskarna.

”Dessutom visade vi att steroidhormon-biosyntesen och metaboliska vägar för biotin (kallades förr vitamin H) tarmmikrobiota var associerade med en lägre BMI z-poäng vid 5 års ålder,” sa Toubon.

”Dessa fynd tyder på att det som har betydelse med tarmmikrobiotan är inte bara en fråga om vilka bakterier som är inblandade utan också vad de gör,” förklarade Toubon.

Det finns ett behov av ytterligare forskning för att fördjupa sig i de specifika bakteriearter som påverkar risk och skydd, tillade han.

Medscape

En välmående tarmmikrobiota ger ett starkt immunförsvar

En välmående tarmmikrobiota ger ett starkt immunförsvar

Tarmen är fylld med bakterier, virus och svampar som lever tillsammans i synergi. Medan dessa mikrober lever och frodas, drar vi nytta av deras inflytande på vårt matsmältningssystem och förmåga att extrahera viktiga näringsämnen från maten. Tarmmikrobiotan påverkar också vårt immunförsvar. Fem livsmedel kan förbättra tarmhälsan och på så sätt optimera vårt immunförsvar.

Viktigt att känna till:

 • Infektionssjukdomar utgör en stor risk för sårbara individer, som spädbarn och äldre.
 • Ett sunt immunförsvar förebygger och läker infektioner snabbare.
 • Tarmen innehåller 70%–80% procent av våra immunceller.
 • Tarmmikrobiotan påverkar både de lokala och systemiska immunsvaren.
 • Sex specifika immunstärkande steg kan införas i våra dagliga rutiner.

Stärk ditt immunförsvar inifrån

Vår miljö, genetik, kost, antibiotika, träning och stress påverkar tarmmikrobiotans sammansättning. Det vi konsumerar antingen hjälper eller skadar de ”bra” bakterierna. Att mata dem med nödvändig prebiotika kan säkerställa att de hjälpsamma bakterierna upprätthåller en skyddande närvaro i tarmen.

De hjälpsamma och skadliga bakterierna känner kontinuerligt av sin miljö och kommunicerar med varandra via kemiska signaler om vilka proteiner som ska produceras och hur ofta de ska återskapas. Dessa förändringar i proteiner och bakterietillväxt påverkar i sin tur tarmens motilitet (rörlighet). Som ett resultat kan man notera förändringar av sin mikrobiota med symtom som gaser eller uppblåsthet eller konsistensen på avföringen.

Att stimulera de hjälpsamma bakterierna med en bra diet av högkvalitativa livsmedel säkerställer att de ”segrar” i denna ständiga konkurrens om resurser. Att hålla dem friska håller dessutom oss friska… inifrån och ut.

Immunsignaler skickas från tarmen

Med tanke på att 70–80% av våra immunceller (immunförsvar) finns i tarmen, påverkar alla förändringar i sammansättningen av dessa ”invånare” som bor i tarmmikrobiotan också vår känslighet för infektion och låggradig inflammation.

Gränssnittet mellan de mikroskopiska organismerna och vårt immunsystem ligger på ytan av tarmens insida – det lager av celler som bildar tarmslemhinnan. Tarmbeklädnaden är cirka 400 m2, motsvarande storleken av ett ganska stort hus. Detta är en betydande yta som interagerar med allt vi äter, dricker och andas varje dag. Så det är relevant att immunsystemet alltid är alert, bearbetar information och skickar ut nödvändiga skyddande beståndsdelar där de behövs.

Tänk på tarmmikrobiotan som ett massivt immunprocess- och distributionscenter, som utövar ett betydande inflytande både på lokal och systemisk immunitet genom att det:

 • Hjälper oss att metabolisera maten fullt ut.
 • Befrämjar tarmreparation.
 • Dämpar ett överaktivt inflammatoriskt svar.
 • Förhindrar att patogener (sjukdomsframkallande mikroorganismer) fastnar på celler.
 • Skickar ut T-celler till inflammerad vävnad för att skydda mot infektion.
 • Påverkar differentiering och funktion av T-celler.
 • Inducerar regulatoriska B- och T-celler.

Hur går all denna signalering till?

Tarmmikrobiotans arbete görs på cellnivå genom diverse ”överenskommelser genom handskakning” med immunceller. Ett exempel är receptorer som känner igen mönster (”pattern-recognition receptors” – PRR) som kommunicerar inom eller mellan celler. PRR:s uppgift är att känna igen specifika ”mikrob-associerade molekylära mönster” (MAMP:s) som signalerar att en invasion (av attackerande mikroorganismer) är på gång.

En typ av PRR är ”Toll-like receptors” (TLR). Dessa proteiner bärs av speciella immunceller (makrofager och dendritiska celler), som regelbundet patrullerar kroppen efter inkräktare. När dessa PRR:s fångar upp en signal som tyder på att en patogen har invaderat, aktiverar de vårt medfödda immunsystem.

”Tarm-hjärna-axeln” – insikter från en vetenskapsman:

Dr. Christopher Lowry, Ph.D., författare till vad som kan vara den mest omfattande sammanfattning om tarm-hjärna-axeln (är ett samlingsnamn på de dubbelriktade kommunikationsvägarna mellan tarmarna och hjärnan) som publicerats, förordar att ”konsumtion av en mångfald av färsk frukt och grönsaker inte bara ger viktiga vitaminer och näringsämnen utan ökar också mångfalden av vårt tarmmikrobiom (mikrobiomet är de mikroorganismer, inklusive bakterier, arkéer, svampar och virus, som lever i mag-tarmkanalen).” Dessutom noterar Dr Lowry att växter också har unika mikrobiomer. ”För både växter och människor,” fortsätter Lowry, ”så är ett mångsidigt mikrobiellt samhälle i sin tur förknippat med hälsosamma resultat och ökad stresstålighet.”

”Det som är mest spännande för mig,” säger Amy Ogle, nutritionist, träningsfysiolog, ”är att vi nu börjar få en inblick i konsekvenserna av vad en frisk (eller försvagad) mikrobiota kan innebära.” Ogle är även medförfattare till ”Before Your Pregnancy: A 90-Day Guide for Couples on How to Prepare for a Healthy Conception”.

”Tarmen är värd för den största populationen av mikroorganismer, men andra organsystem har sina egna mikrobiomer. Att vara välnärd och fysiskt aktiv kan förbättra din metaboliska hälsa samt optimera funktionen hos dina reproduktionsorgan, slemhinnor och sekret. Alla av dessa faktorer spelar en avgörande roll vid befruktning och i ett senare skede barnets eget mikrobiom och immunsystem.” säger Amy Ogle.

Att vidta åtgärder för att stödja mångfalden i vår egen och ett spädbarns mikrobiota gör det ännu mer givande att ”äta för två”.

En välmående tarmmikrobiota ger ett starkt immunförsvar

Det är lätt att tänka på våra tarmar som bara ett rör, som sträcker sig från mun till ändtarmsöppningen, som bearbetar mat och utvinner energi (kalorier). Sockerhaltig mat och salta mellanmål är så beroendeframkallande att meningslöst ätande kan koppla bort oss från vad hälsosam mat kan göra för våra kroppar.

Sanningen är att vår moderna snabbmatsdiet är mättad med mindre hälsosam mat som kan få oss att må dåligt. Enkla förändringar i våra dagliga rutiner kan återställa tarmhälsan till de goda bakterierna.

Probiotisk mat för att bygga goda bakterier

Probiotika är de levande mikroberna som utgör den nyttiga tarmmikrobiotan (tarmfloran). Livsmedel som innehåller levande bakteriekulturer inkluderar yoghurt, kefir, kombucha och fermenterade livsmedel som kimchi eller surkål. Dessa livsmedel innehåller också prebiotiska fibrer som hjälper till att bygga upp goda bakterier.

Vid en genomgång av databasen Cochrane av 12 kliniska studier inklusive 3 720 deltagare fann man att införande av probiotika minskade antalet akuta luftvägsinfektioner, förkortade varaktigheten av infektioner och minskade antibiotikaanvändning och dagar av frånvaro från skolan.

Men att bara komplettera med ett probiotika kan fördröja återhämtningen av vår naturligt mångsidiga mikrobiom efter att ha tagit antibiotika. Till exempel, i en studie av möss som behandlats med antibiotika, återhämtade sig de som fick autolog fekal mikrobiomtransplantation (aFMT) inom några dagar, medan för de som fick en probiotika tog det ”markant” längre tid.

Prebiotisk mat för att mata de goda bakterierna

Prebiotika spjälkas inte av våra enzymer, men kan brytas ned av mikrobiotan. Det är viktig ”mat” för probiotika (de ”bra” bakterierna), vilket gör att de kan hjälpa oss att bearbeta maten fullständigt och utvinna viktiga näringsämnen.

De största aktörerna här är kortkedjiga fettsyror som gör att mikrobiotan kan kommunicera med våra celler, hålla inflammation under kontroll och hämma bildandet av cancerceller. En av de mest prebiotiska livsmedlen är äpplet – den syrliga Granny Smith har den högsta koncentrationen.

Andra bra källor till prebiotika är:

Jordärtskockor, korn, sockerbetor, chiafrön, sparris, tomater, vitlök, spenat, vete, råg, cikoria, sjögräs, honung, sojabönor, lök, mikroalger, bananer, mjölk, bönor, blåbär, ärtor, linfrö.

Ta bara antibiotika när det behövs

Antibiotika stör mångfalden av goda bakterier och skapar utrymme för de ”dåliga” bakterierna att frodas. Dessa så kallade opportunistiska patogener har plötsligt mindre konkurrens om resurser och växer då snabbt, vilket stör mikrobiotans känsliga balans.

När du tar antibiotika, var uppmärksam på att äta tillräckligt med probiotisk och prebiotisk mat för att återställa den naturliga floran.

Andra metoder för att optimera immunsvaret

Andra immunförstärkande metoder inkluderar att få tillräckligt med sömn, dricka tillräckligt med vatten och träna varje dag. Men hur fungerar var och en av metoder för att stimulera immunsystemet?

Sömnbrist förändrar kroppens medfödda och adaptiva immunförsvar och skapar ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd som kan leda till infektioner, cancer, hjärtsjukdomar och autoimmuna tillstånd. Om man istället får tillräckligt med sömn leder det till att kroppen frigör tillväxthormon, vilket är avgörande för cellulär reparation när man återhämtar sig från ett tufft träningspass eller en infektion.

Att dricka tillräckligt med vatten gör att immuncellerna kan migrera runt i kroppen och navigera mellan cellerna när de jagar invaderande patogener. Vatten spolar också cellrester från dödade patogener genom njurarna för att utsöndras.

Slutligen visar ny forskning om idrottare att de har en annan mikrobiom preparerad för metabol hälsa och vävnadsreparation. Alla gynnas av motion/rörelse för att förbättra cirkulationen, vilket är viktigt för att transportera immunpatrullceller i kroppen, leta efter oregelbundna pre-cancerceller, infektioner och vävnader som behöver repareras. Eftersom dessa patogener eller döda vävnader plockas upp av immunceller, dräneras de till lymfsystemet och kommer så småningom till lymfkörtlarna (detta leder till att lymfkörtlarna kan svullna när man är sjuk).

Att röra musklerna ger en naturlig ”lymfmassage” för att transportera dessa slaggprodukter genom lymfsystemet. De filtreras så småningom bort av levern och njurarna och utsöndras sedan som avfall.

Börja ta hand om matsmältningen idag

Från och med idag, vilka fem probiotiska och prebiotiska livsmedel kan vi införliva i vår kost? Förslagen nedan är bara en början:

 • Frukost: yoghurt toppad med havre, blåbär och honung.
 • Eftermiddag: grönt äpple med jordnötssmör eller en chia/banan/mjölk eller (mandelmjölk) smoothie.
 • Lunch eller kvällsmål: spenatsallad med lök eller vitlök, tomater och rågbröd på surdeg.

Hur man inför mer rörelse, vätska och sömn:

 1. Gå en promenad eller ta trapporna.
 2. Öka intaget av vatten/te/kombucha med 2,5 dl om dagen tills du når tre liter.
 3. Ändra din sovrutin till 30 minuter tidigare.
 4. Undvik alkohol inom två timmar innan sänggåendet.

Ibland har vi svårt att ta till oss sunt förnuft för att förbättra hälsan efter en infektion. När man boostar immunförsvaret kan fördelarna för mikrobiomet upptäckas inom så kort tid som 24 timmar. Med tiden kommer dina preferenser att förändras och du kommer att uppskatta dessa färska livsmedel, som ger din tarm all den mångfald den behöver för att hålla dig frisk och undvika sjukdom.

Healthnews

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.