Riskfaktorer för hjärtsjukdom i barndomen och incidenter i vuxen ålder

4 april 2022 The New England Journal of Medicine

Abstrakt

Bakgrund

Kardiovaskulära riskfaktorer i barndomen kan förutsäga hjärt-kärlsjukdom senare i vuxen ålder, men kopplingarna är oklara.

Metoder

I en prospektiv kohortstudie som involverade deltagare i International Childhood Cardiovascular Cohorts (i3C) Consortium, utvärderade om riskfaktorer i barndomen (i åldrarna 3 till 19 år) var associerade med kardiovaskulära incidenter senare i vuxen ålder (i genomsnitt följdes deltagarna i 35 år). BMI, systoliskt blodtryck, totalt kolesterol, triglycerider och ungdomars rökning analyserades. Studiens utfall var dödliga kardiovaskulära incidenter.

Resultat

Totalt inkluderades 38.589 deltagare, 50% var män, och medelåldern då deltagaren kontrollerades i barndomen var 12 år. Medelåldern när deltagarna drabbades av en kardiovaskulär incident var 47 år. De som drabbades var äldre, fler var män och både deras föräldrar och de själva hade en lägre utbildningsnivå jämfört med de som inte drabbades av en kardiovaskulär händelse.

I analysen av 319 dödliga kardiovaskulära incidenter fann man en ökad risk för att drabbas av detta senare i livet för de som haft för högt totalt kolesterol och ​​som rökt i ungdomen.

En högre risk observerades, men inte bara i gruppen med den högsta nivån riskfaktorer, utan också bland de med ”hög – normal” eller ”hög – acceptabel” nivå när det gällde BMI, systoliskt blodtryck och triglycerider.

Slutsats

Kardiovaskulära händelser hos barn är sällsynta, men obduktioner har visat på histologiska aterosklerotiska förändringar i aorta och kranskärl hos unga personer med dyslipidemi (för höga blodfetter), förhöjt blodtryck och rökning.

Riskfaktorer för hjärtsjukdom

Denna prospektiva kohortstudie visade att de kardiovaskulära riskfaktorerna högt BMI, högt systoliskt blodtryck, högt kolesterol, höga triglycerider och ungdomars rökning, och särskilt om dessa faktorer kombinerades och inträffade i tidig barndom, var associerade med en ökad risk för att drabbas av kardiovaskulära incidenter och dödsfall före 60 års ålder.

The New England Journal of Medicine