Nyhetsbrev

Vad är tarmens mikrobiota och mikrobiom?

15 februari 2023 Medical News Today
25 maj 2023

Den mänskliga tarmens mikrobiota hänvisar till de biljoner mikrober (mest bakterier, men även virus, svampar mfl) som lever i tarmen. Mikrobiomet är miljön de lever i. De flesta mikrober i kroppen är goda, men de kan bli skadliga när de inte är i balans (när mikroorganismerna i mikrobiotan lever i relativ balans kallas detta tillstånd normobios. Men när denna balans rubbas, eftersom en eller flera mikroorganismer har växt sig för dominant jämfört med den andra arten, resulterar detta i ett tillstånd av dysbios). 

Människor använder ofta de två termerna mikrobiota och mikrobiom som om de betydde samma sak. Detta är dock felaktigt.

Mikrobiotan består av en mängd olika bakterier, virus, svampar och andra mikroorganismer som finns i en unik miljö, som matsmältningskanalen.

Mikrobiomet hänvisar till hela kroppens naturlig hemvist, inklusive mikroorganismer och dess omgivande miljö.

Den här artikeln utforskar skillnaderna mellan mikrobiotan och mikrobiomet.

Vad är det mänskliga mikrobiomet?

Varje människa härbärgerar mellan 10 miljarder och 100 miljarder mikrobiella celler i ett symbiotiskt förhållande. Viss forskning uppskattar att det finns cirka 10 gånger fler mikrobiella celler i kroppen än mänskliga celler, medan andra forskare hävdar att förhållandet är närmare 1:1.

Detta symbiotiska förhållande gynnar mikrober och deras värdar så länge som kroppen är i ett hälsosamt tillstånd. Uppskattningarna varierar, men det kan finnas över 1 000 olika arter av mikroorganismer som utgör den mänskliga mikrobiotan (tarmfloran).

Sammansättningen av den mänskliga biomen kan variera mycket mellan människor. Olika delar av kroppen kommer också att vara värd för olika mikrobiella samhällen.

Till exempel innehåller munhålan, könsorganen, huden, mag-tarmkanalen och luftvägarna många mikrobiella celler. Ändå kommer typerna och nivåerna och funktionerna att variera mellan de olika platserna.

Vad är tarmmikrobiotan?

Tarmmikrobiotan är en stor och komplex samling av mikroorganismer som höggradigt påverkar människors hälsa. Tidigare kallade man tarmmikrobiotan för mikrofloran eller tarmfloran.

Tarmmikrobiotan hjälper till med en rad funktioner:

 • ta upp energi från sönderdelad (spjälkad) mat
 • skyddar mot patogener (sjukdomsframkallande mikroorganismer)
 • reglerar immunförsvaret
 • stärker biokemiska barriärer i magen och tarmen

Förändringar i mikrobiotans sammansättning kan påverka dessa funktioner.

Även om det finns nyttiga bakterier i tarmen, finns det också skadliga bakterier som kan komma in i mag-tarmkanalen och orsaka infektion. Dessa infektioner inkluderar matförgiftning och andra mag-tarmsjukdomar som resulterar i diarré och kräkningar.

Varför är människans mikrobiota viktig?

Mikroorganismer är en integrerad del av människans liv och utför flera olika vitala funktioner. Faktum är att det finns ungefär 10 gånger fler bakterieceller än mänskliga celler i mag-tarmkanalen.

Forskning tyder på att bakteriepopulationens sammansättning och potentiella störningar har kopplingar till:

 • astma
 • autism
 • cancer
 • celiaki
 • diabetes
 • eksem
 • hjärtsjukdom
 • undernäring
 • multipel skleros (MS)
 • fetma

Nutrition

Förutom att absorbera energi från mat, är tarmmikrober viktiga för att hjälpa människor att ta upp näringsämnen. Tarmbakterier hjälper kroppen att bryta ner komplexa molekyler i exempelvis kött och grönsaker. Utan hjälp av tarmbakterier kan kroppen inte smälta växtcellulosa.

Tarmmikrober kan också använda sin metaboliska aktivitet för att påverka matbegär (cravings) och mättnadskänslan.

Mångfalden i en persons kost påverkar mångfalden i deras tarm.

Immunitet

Forskning pekar på att kroppens första exponering för mikrober kan inträffa före födseln.

Utan dessa tidiga mikrobiella ”gäster” skulle adaptiv immunitet (immunologiskt ”minne”) inte existera. Denna viktiga försvarsmekanism lär sig hur man reagerar på mikrober efter att ha träffat på dom. Detta möjliggör en snabbare och effektivare reaktion mot sjukdomsalstrande organismer.

En persons tarmmikrobiota utvecklas från den första mikrobiella exponeringen och når vanligtvis en komplett sammansättning vid 3-5 års ålder. Störningar av dessa tidiga exponeringar kan hämma utvecklingen av mikrobiotan. Drygt 70% av immunförsvaret sitter i tarmen.

Beteende

En persons tarmmikrobiota och hjärna kommunicerar ständigt med varandra. Tarm-hjärnaxeln påverkar i första hand tarmfunktionen.

Men forskare har också observerat kopplingar mellan tarmmikrobiotan och psykologiska störningar, såsom depression och ASD (Autism Spectrum Disorder).

Sjukdom

Forskning tyder på att bakteriepopulationer i mag-tarmkanalen spelar en roll för att utveckla tarmsjukdomar, inklusive inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) som Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Låg mikrobiell mångfald i tarmen har även kopplats till fetma och typ 2-diabetes.

Statusen av tarmmikrobiotan har också kopplingar till metabolt syndrom. Att ändra kosten genom att inkludera prebiotika (den näring som tarmbakterierna lever av – fibrer och stärkelse som inte bryts ned), probiotika (de goda tarmbakterierna, mjölksyrabakterier) och andra kosttillskott kan minska dessa riskfaktorer.

Att störa mikrobiotan med antibiotika kan också leda till sjukdomar, inklusive infektioner som blir resistenta mot antibiotika.

Mikrobiotan spelar också en viktig roll för att motstå överväxt av bakterier som kommer utifrån och som normalt inte ska finnas i tarmen, och som orsakar sjukdomar – de ”goda” bakterierna konkurrerar med de ”dåliga”, varav några till och med frisätter antiinflammatoriska föreningar.

Mikrobiomforskning

Enorma investeringar har gått till forskning om mikrobiella populationer i kroppen och deras genetik, för att utforska kopplingar till hälsa och sjukdomar.

National Institutes of Healths (NIH) Human Microbiome Project var ett storskaligt initiativ för att bedöma olika mikrobiomers sammansättningar på hälsa och om det finns identifierbart ”frisk” mikrobiom.

Projektet hjälpte till att etablera kopplingar mellan specifika mikrobiella sammansättningar och sjukdomar i befolkningen. Tack vare projektet kan forskare bättre förstå den genetiska sammansättningen av tarmmikrobiotan och etablera metoder för att klassificera och analysera deras varierande mikrobiella sammansättningar.

Den senaste utvecklingen inkluderar ytterligare bekräftelse på att infoga en ny stam i en befintlig mikrobiota med hjälp av viss näring utan att påverka mikrobiomens övergripande balans och funktion. Detta öppnar potentialen för probiotiska behandlingar och nya metoder för att analysera sammansättningen av tarmmikrobiotan.

Sammanfattning

Tarmmikrobiotan är systemet av mikroorganismer i en persons mag-tarmkanal. Mikrobiotan inkluderar många bakterier, svampar, virus och andra organismer. Tarmmikrobiotan existerar symbiotiskt i det mänskliga matsmältningssystemet och hjälper till att stödja upptag av energi, matsmältning och immunförsvaret.

Det finns många olika mikrobiota i kroppen, inklusive komplexa system oralt, vaginalt, i tjocktarmen och på huden. Den mänskliga mikrobiomet är den övergripande sammansättningen av all mikrobiota i kroppen.

Medical News Today

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Vilka dieter är bäst baserat på evidens?

Next Story

Växtbaserad kost kopplad till lägre kolesterol

Latest from Övrigt

Vilka är hälsoriskerna med mikroplaster?

Den årliga globala produktionen av plast har ökat exponentiellt från cirka 2 miljoner ton 1950 till 460 miljoner ton 2019, och nuvarande nivåer förväntas tredubblas till 2060. Men vilka är hälsoriskerna med mikroplaster? Plast innehåller mer än 10 000 kemikalier,…

Negativa hälsoeffekter av trafikbuller

Forskning från Tyskland visar på negativa hälsoeffekter av trafikbuller och att det har skadliga effekter på hjärtat och blodkärlen. Och att det både orsakar sjukdom och leder till sämre läkningsprocess. Men också att det leder till psykiska besvär.…

Kolorektal cancer ökar hos unga

De allra flesta som drabbas av kolorektal cancer (tjocktarmscancer) är över 50 år, men en ny studie visar att kolorektal cancer ökar hos unga och den ökningen ses redan bland 10-åringar. Det finns saker vi kan göra och saker att…