Nyhetsbrev

Övervikt och kolorektal cancer

18 mars 2022 Medscape
12 april 2022

Övervikt under en livstid kan spela en större roll för risken att utveckla kolorektal cancer än man tidigare trott, enligt ny forskning.

I en artikel i JAMA Oncology den 17 mars 2022, jämställer författarna effekterna av ett liv med övervikt eller fetma och den ökade risken för cancer med riskerna med att röka över tid.

Denna populationsbaserade fall-kontrollstudie leddes av Xiangwei Li, MSc, vid avdelningen för klinisk epidemiologi och åldrandeforskning vid German Cancer Research Center i Heidelberg.

Övervikt och kolorektal cancer

Studien tittade på självrapporterad längd och vikt dokumenterad i perioder om 10 år från det att deltagarna var 20 år upp till sin nuvarande ålder. 5.635 personer med kolorektalcancer jämfördes mot en kontrollgrupp bestående av 4.515 personer.

Oddsen för att drabbas av kolorektal cancer ökade avsevärt under decennier när människor bar på övervikt över lång tid jämfört med deltagare som höll sig inom normalviktsintervallet under samma period.

Medförfattare Hermann Brenner, MD, Master of Public Health, vid German Cancer Research Center, säger i en intervju att ett nyckelbudskap i forskningen är att ”övervikt och fetma sannolikt ökar risken för kolorektal cancer betydligt mer än vad tidigare studier föreslagit, som vanligtvis bara har uppskattat kroppsvikt vid ett enda tillfälle.”

Forskarna använde ett mått på det viktade antalet år som personer levt med övervikt eller fetma, och som beräknades genom att multiplicera antalet kilo över ett normalt BMI med antalet år som personen varit överviktig.

De hittade ett samband mellan viktade antal år med med övervikt och risken för kolorektalcancer, jämfört med personer som höll sig normalviktiga.

Oddsen ökade avsevärt ju längre tid man var överviktig.

”Ju fler antal år med med övervikt, desto större blev risken för att utveckla kolorektalcancer,” skriver författarna.

Brenner sa att även om denna studie fokuserade på kolorektal cancer, ”så kommer sannolikt samma sak att gälla för andra cancerformer och andra kroniska sjukdomar.”

Att förebygga övervikt och fetma för att minska bördan av cancer och andra kroniska sjukdomar bör prioriteras för en bättre folkhälsa, säger han.

Att förebygga övervikt i barndomen är viktigt

Övervikt och fetma utvecklas allt oftare i barndomen, noterar han, och det kan bli en livslång börda.

Därför är det väldigt viktigt att förhindra att övervikt utvecklas i barndomen, tonåren och i ung vuxen ålder, säger han.

Medelåldern för patienterna var 68 år i både kolorektalcancer- och kontrollgruppen och 59,7% var män i kolorektalcancergruppen och 61,1% i kontrollgruppen.

Studien hjälper till att bekräfta vad som blivit tydligare för forskare

Kimmie Ng, MD, Master of Public Health, professor vid Harvard Medical School och onkolog vid Dana-Farber Cancer Institute, båda i Boston, säger i en intervju att studien hjälper till att bekräfta vad som blivit tydligare för forskare.

”Vi tror att exponering under en livsperiod är det som starkast kommer att bidra till risken för att utveckla kolorektal cancer som vuxen,” säger hon. ”Vad vi tror händer vid fetma är att övervikten skapar den här miljön av kronisk inflammation och insulinresistens och vi vet att dessa två faktorer kan leda till högre frekvens av kolorektal cancerutveckling och ökad tumörtillväxt.”

Hon säger att det optimala sättet, men opraktiska, att göra studien på skulle vara att följa friska människor från barndomen och dokumentera deras vikt under en livstid. I den här fall-kontrollstudien ombads människor att komma ihåg sin vikt vid olika tidsperioder, vilket är en begränsning och kan leda till partiskhet (bias).

Men studien är viktig, säger Ng, och den lägger till övertygande bevis för att det borde vara en prioritet för folkhälsan att ta itu med sambandet mellan övervikt och kolorektal cancer och kroniska sjukdomar. ”Med anledning av att kolorektal cancer bland yngre har ökat sedan 1990-talet, har intresset varit stort för att undersöka om fetma är en viktig bidragande orsak till den stigande trenden,” noterade Ng. ”Om fetma verkligen är kopplat till kolorektal cancer, är det väldigt oroande att andelen fetma ökar, eftersom det potentiellt kan leda till fler fall av kolorektal cancer i ung vuxen ålder.”

Medscape

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Riskfaktorer för hjärtsjukdom i barndomen och incidenter i vuxen ålder

Next Story

10 000 steg om dagen: Myt eller Mål?

Latest from Övervikt

Barn ärver sina föräldrars fetma

Oddset för barn att ha fetma i medelåldern är sex gånger högre om båda föräldrarna hade fetma när de var i medelåldern. Resultaten är hämtade från Tromsö-studien som är en pågående norsk befolkningsbaserad hälsostudie.…

Bättre tarmhälsa kan leda till viktminskning

Injicerbara läkemedel för viktminskning som Wegovy, Saxenda och Zepbound har fått mycket uppmärksamhet på sistone. Men ett alternativ till att medicinera för viktnedgång kan vara att förbättra tarmhälsan och boosta mikrobiotan.…