Nyhetsbrev

Låga nivåer av D-vitamin i hjärnan kopplat till ökad demensrisk

8 december 2022 Medical News Today, Alzheimer’s & Dementia
15 december 2022
  • För första gången har en studie undersökt D-vitamin nivåer i den mänskliga hjärnan och den potentiella effekten på kognitiva resultat.
  • Forskare fann att högre nivåer av D-vitamin är förknippade med en lägre risk för demens hos äldre vuxna.
  • Trots fynden är den exakta rollen av D-vitamin för kognitiv funktion ännu inte helt klarlagd.

Uppskattningsvis 6 miljoner människor lever med Alzheimers sjukdom (AD) i USA.

Den siffran kommer att växa till 13 miljoner år 2050 på grund av landets åldrande befolkning. Alzheimers sjukdom är också den sjätte vanligaste dödsorsaken i USA.

Var 65:e sekund utvecklar någon Alzheimers sjukdom, och 60 – 80% av personer med demens har Alzheimers sjukdom. Alzheimers påverkar minnet, tänkandet och som ett resultat av det, beteendet, när den utvecklas. Även om det oftast drabbar personer 65 år och äldre, kan tidig debut av Alzheimers drabba personer i 40 – 50-årsåldern.

De möjliga orsakerna till demens, inklusive Alzheimers, är fortfarande något oklar och är ett område där det forskas intensivt.

Nyligen undersökte en observationsstudie för första gången förekomsten av D-vitamin i hjärnan och dess potentiella effekt på kognitionen.

Studien fann att bättre kognitiv funktion kunde kopplas till personer som hade högre koncentrationer av D-vitamin i sina hjärnor. Före denna studie hade det varit oklart om D-vitamin fanns i hjärnan överhuvudtaget.

Huvudförfattare Kyla Shea, Ph.D, forskare vid Tufts University i Massachusetts, USA, som specialiserat sig på mikronäringsämnenas roll i åldersrelaterad sjukdom och funktionshinder, säger: ”Ett antal studier rapporterade att högre D-vitaminnivåer i blodet var associerade med mindre kognitiv försämring eller lägre risk för demens. Även om dessa studier antydde samband, var det möjligt att blodnivåerna var markörer för något annat eftersom vi inte visste om D-vitamin ens fanns i den mänskliga hjärnan.”

Studien publicerades i Alzheimers & Dementia.

D-vitamin och kognitiv funktion

I studien analyseras data från 290 avlidna individer som hade deltagit i Rush Memory and Aging Project fram till sin död.

Ingen hade demens vid första inskrivningen, och alla var äldre individer. Deltagarnas kognitiva hälsa mättes under hela studien och de hade donerat sina organ efter döden.

Forskarna fann att högre koncentrationer av D-vitamin i hjärnan i alla fyra hjärnområdena var förknippade med en 25 – 33% lägre chans att utveckla demens eller mild kognitiv försämring vid tidpunkten för personens senaste besök före döden.

Thomas H. J. Burne, Ph.D., docent i utvecklingsneurobiologi vid University of Queensland, Australien, som inte deltog i studien, säger: ”Studien är verkligen sensationell. Jag har inte sett data tidigare om blod- och hjärnans D-vitaminnivåer hos personer som har observerats före sjukdomsdebut. Detta är viktig data och kan leda till värdefulla insikter.”

Dr. Burne noterade att som en observationsstudie, kommer resultaten i bästa fall sannolikt att avslöja korrelationer och inte underliggande orsaksmekanismer. Han påpekade också att eftersom deltagarna alla var inom intervallet för normala D-vitaminnivåer, tittade studien inte på samband mellan otillräckliga nivåer av D-vitamin och kognitiv funktion.

Dessutom noterar författarna till studien en annan möjlig tolkning av resultatet. De skriver att det är möjligt att koncentrationer av D-vitamin i hjärnan kan vara en indikator på ”kognitiv motståndskraft” och att personer med högre D-vitamin-nivåer kan uppvisa ”färre tecken på kognitiv försämring trots en hög neuropatologisk belastning.”

D-vitamin och patologiska markörer

Forskarna spårade nivåer av en form av D-vitamin, 25(OH)D3 i hjärnan.

De bedömde D-vitamin i mid-temporala cortex, mid-frontala cortex, cerebellum och främre vita substansen (watershed) i hjärnan, som alla har varit inblandade i olika typer och stadier av demens, inklusive Alzheimers och demens med Lewy-kroppar.

Dr. Burne uttryckte tveksamhet över svårigheten att göra exakta mätningar av 25(OH)D3 i ”en sådan fett-tät vävnad. Han tillade att studien var oklar angående om deltagarna fått tillskott av D-vitamin, vilket kan förändra hur uppgifterna ska tolkas.

Dessutom fann studien inget samband mellan D-vitaminnivåer och amyloidplack, som tidigare ansågs vara bland de potentiella orsakerna till Alzheimers. Men forskare studerar fortfarande alla samband mellan amyloidplack och Alzheimers på grund av en brist på konsensus kring denna teorin.

”Amyloiduppbyggnad verkar inte vara orsak till demens eller kognitiv funktionsnedsättning, vilket kan förklara det höga antalet misslyckanden i kliniska studier som siktat mot att behandla amyloid,” sa Dr. Burne. ”Därför blir jag inte överraskad för att det inte finns något samband mellan D-vitamin och amyloid.”

Dessutom observerade forskare inga tecken på ett samband med Lewy-kroppar, vilket tyder på att D-vitamin inte är kopplat till Lewy-kroppsdemens. De hittade inte heller ett samband mellan D-vitamin, vita substansskador eller tecken på mini-stroke.

”Vår nuvarande forskning går mot vaskulär demens, för vilken det finns bevis på biologiska antaganden” säger Dr. Shea.

Låga nivåer av D-vitamin i hjärnan kopplat till ökad demensrisk

Den roll som D-vitamin spelar för kognitionen är inte helt klarlagd. Men detta är den första studien som tittar på D-vitaminnivåer i hjärnan och det potentiella sambandet med kognitionen.

Dr. Shea noterade att det verkar som D-vitamin är involverat i vägar för cellsignaler som kan vara en del av neurodegenerationen.

Emellertid är neurodegeneration komplex och inte helt utredd.

”Det finns inga studier som har visat ett orsakssamband mellan D-vitaminbrist och kognitiv funktionsnedsättning, men många som visat på en korrelation”, noterade Dr. Burne och refererade till en studie på möss från 2019 som han genomfört.

Dr. Burne tillade att D-vitaminbrist är kopplat till en ”minskad hippocampusvolym och störd strukturell koppling hos patienter med mild kognitiv funktionsnedsättning.”

Ta din dagliga D-vitamindos

De flesta människor i USA har tillräckliga nivåer av D-vitamin, enligt National Institutes of Health.

De flesta barn och vuxna från 1 till 70 år behöver 15 mikrogram eller 600 individuella enheter D-vitamin varje dag. Spädbarn under 1 år behöver 10 mikrogram (400 IE) och vuxna över 70 behöver 20 mikrogram (800 IE).

Men om du är en av de 25% med D-vitaminbrist kan din läkare informera om hur mycket tillskott av D-vitamin du behöver.

Om du är osäker på om du får i dig tillräckligt med vitamin kan du mäta dina D-vitaminnivåer med ett blodprov.

Medical News Today

Alzheimer’s & Dementia

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Ultraprocessad mat leder till kognitiv försämring

Next Story

Kan vi påverka åldrandet?

Latest from Övrigt

Bättre hjärthälsa med Selen och Q10 

Bättre hjärthälsa med Selen och Q10 och även positiva effekter på sköldkörtelhormoner och livskvalitet hos personer med otillräcklig sköldkörtelfunktion på grund av selenbrist.…

Mikrobiotan kan påverka ålder och hjärthälsa

Forskare har identifierat att mikrobiotan kan påverka ålder och hjärthälsa. Man utvecklade en mikrobiell ”signatur” och visade hur ålder och ämnesomsättning kan identifieras i mikrobiomet (tarmfloran).…

Vilka är hälsoriskerna med mikroplaster?

Den årliga globala produktionen av plast har ökat exponentiellt från cirka 2 miljoner ton 1950 till 460 miljoner ton 2019, och nuvarande nivåer förväntas tredubblas till 2060. Men vilka är hälsoriskerna med mikroplaster? Plast innehåller mer än 10 000 kemikalier,…

Negativa hälsoeffekter av trafikbuller

Forskning från Tyskland visar på negativa hälsoeffekter av trafikbuller och att det har skadliga effekter på hjärtat och blodkärlen. Och att det både orsakar sjukdom och leder till sämre läkningsprocess. Men också att det leder till psykiska besvär.…