Nyhetsbrev

Ultraprocessad mat leder till kognitiv försämring

6 december 2022 Medscape, JAMA Neurology
12 december 2022

Ny forskning stödjer rekommendationen att äta en diet som innehåller liten mängd ultraprocessade produkter, och detta för att skydda den åldrande hjärnan.

Resultat från den brasilianska studien av vuxnas hälsa (ELSA-Brasil), som inkluderade mer än 10 000 personer i åldern 35 år och äldre, visade att högre intag av ultraprocessad kost var signifikant associerat med en snabbare nedgång i exekutiva och globala kognitiva funktioner.

”Dessa resultat visar att livsstilsval, särskilt högt intag av ultraprocessade produkter, kan påverka vår kognitiva hälsa många år senare”, säger en av forskarna, Natalia Goncalves, PhD, University of São Paulo Medical School, Brasilien.

Studien publicerades online den 5 december i JAMA Neurology.

Studiens presenterades i augusti vid Alzheimers Association International Conference (AAIC) 2022.

Högt innehåll av socker, salt och fett

Dessa resultat överensstämmer med en annan ganska nyligen genomförd studie som kopplar en diet rik på ultraprocessade produkter till en ökad risk för demens.

Ultraprocessade produkter är kraftigt förändrade, innehåller mängder av tillsatta ingredienser, inklusive socker, fett och salt, men innehåller väldigt lite proteiner och fiber. Exempel på ultraprocessade produkter är läsk, chips, choklad, godis, glass, sötade frukostflingor, färdiga soppor, kycklingnuggets, korv och pommes frites.

Deltagarna i ELSA-Brasil-studien inkluderade 10 775 vuxna (medelålder 50,6 år, 55% kvinnor) som utvärderades i tre omgångar med cirka 4 års mellanrum från 2008 till 2017.

Information om kost erhölls via frågeformulär om matfrekvens och inkluderade information om konsumtion av obearbetade produkter, något bearbetade produkter och ultraprocessade produkter.

Deltagarna grupperades efter hur mycket ultraprocessade produkter de konsumerade (lägst till högst). Kognitiv prestation utvärderades med hjälp av ett standardiserat batteri av tester.

Under medianuppföljning på 8 år upplevde personer som konsumerade mer än 20% av de dagliga kalorierna från ultraprocessade produkter en 28% snabbare nedgång i global kognition (P = 0,003) och en 25% snabbare nedgång i exekutiv funktion (P = 0,01) jämfört med de som konsumerade mindre än 20% av dagliga kalorier från ultraprocessade produkter.

Forskarna undersökte inte enskilda grupper av ultraprocessade produkter.

Goncalves noterade dock att vissa studier har kopplat konsumtion av sockersötade drycker till lägre kognitiv prestation, lägre hjärnvolym och sämre minnesprestanda. En annan grupp av ultraprocessade produkter – processat kött – har associerats med en ökad risk för demens och Alzheimers sjukdom.

Andra begränsningar inkluderar det faktum att självrapporterade kostvanor endast bedömdes vid studiestart och med hjälp av ett frågeformulär gällande matfrekvens och som inte var utformat för att bedöma grad av ultraprocessat.

Medan resultaten justerades för flera sociodemografiska och kliniska påverkansfaktorer, säger forskarna att de inte kunde utesluta möjligheten av fler påverkansfaktorer.

Dessutom, eftersom neuroimaging inte är tillgänglig i ELSA-Brasil-studien, kunde de inte undersöka möjliga mekanismer som kunde förklara sambandet mellan en hög konsumtion av ultraprocessade produkter och kognitiv nedgång.

Trots dessa begränsningar säger forskarna att deras resultat tyder på att ”begränsning av konsumtion av ultraprocessade produkter, särskilt hos medelålders vuxna, kan vara en effektiv metod för att förhindra kognitiv nedgång.”

Väga bevisen – Ultraprocessad mat leder till kognitiv försämring

Kevin McConway, PhD, vid Open University, Milton Keynes, Storbritannien, säger att det är viktigt att notera att studien antyder ”en association, en korrelation, men att det nödvändigtvis inte betyder att den kognitiva nedgången orsakades av att äta mer ultraprocessade produkter.”

Han noterade också att vissa typer av kognitiv försämring som är associerad med åldrandet inträffade hos deltagare i alla fyra grupperna, vilket definierades av procentandelen av deras dagliga energi som kom från ultraprocessade produkter.

”Det är knappast förvånande – och det är ett sorgligt faktum att de flesta av oss gradvis förlorar några av våra kognitiva funktioner när vi blir äldre,” sa McConway.

”Studien fastställer inte att skillnader i hastighet av kognitiv nedgång orsakas av ultraprocessade produkter i alla fall. Det beror på att det är en observationsstudie. Om konsumtionen av ultraprocessade produkter orsakar skillnaderna i graden av kognitiv nedgång, då ska man äta mindre av det för att bromsa kognitiv försämring, men om orsaken är något annat kommer det inte att hända,” tillade han.

Gunter Kuhnle, PhD, professor i nutrition och matvetenskap, University of Reading, Storbritannien, noterade att ultraprocessade produkter har blivit föremål för att försöka förklara sambandet mellan kost och ohälsa, och många studier har försökt visa på samband.

”De flesta studier har varit observationsbaserade och har en viktig begränsning: det är mycket svårt att beräkna konsumtion av ultraprocessade produkter med metoder som inte är utformade för att göra det, och därför måste författarna göra antaganden.

”Detsamma gäller för den här studien – metoden som används för att mäta ultraprocessat matintag var inte designad för den uppgiften och förlitade sig på antaganden. Detta gör det svårt att dra några tydliga slutsatser,” sa Kuhnle.

Duane Mellor, PhD, RD, RNutr, registrerad dietist och lärare, Aston University, Birmingham, Storbritannien, säger att studien inte förändrar hur vi bör försöka äta för att bibehålla bra hjärnfunktion och kognition.

”Vi bör äta mindre av mat som innehåller mycket tillsatt socker, salt och fett, vilket inkluderar många av de livsmedel som klassificeras som ultraprocessade, samtidigt som vi äter mer vad gäller både kvantitet och variation av grönsaker, frukt, nötter, frön och baljväxter, som är kända för att vara fördelaktiga för både vår kognitiva och allmänna hälsa, säger Mellor.

Medscape

JAMA Neurology

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Grön medelhavsdiet bäst mot bukfetma

Next Story

Låga nivåer av D-vitamin i hjärnan kopplat till ökad demensrisk

Latest from Kost

Äta fort och sent på kvällen kan påverka hälsan

Du är vad du äter, lyder ordspråket. Men en växande mängd bevis pekar på att det inte bara är vad och hur mycket du äter som påverkar din hälsa, utan när och hur snabbt du äter spelar också roll. Äta…

2 läsk per vecka kan skada hjärtat

2 läsk per vecka kan skada hjärtat. För dom som drack läsk dagligen var risken ännu högre. Intressant nog vägde träning INTE upp för läskens skadliga effekter.…

För mycket protein är dåligt för hjärtat

En studie från Nature Metabolism rapporterar att för mycket protein är dåligt för hjärtat. Om det totala dagliga kaloriintaget består av mer än 22% protein så kan det öka risken för åderförkalkning.…

Emulgeringsmedel och cancerrisk

Emulgeringsmedel är bland de mest använda tillsatserna i livsmedel. En stor studie visade på ett samband mellan konsumtion av vissa emulgeringsmedel och en ökad risk för vissa cancerformer, särskilt bröst- och prostatacancer.…