Nyhetsbrev

Ultraprocessad mat ökar risk för Crohns sjukdom

3 november 2022 Medscape, Journal of Crohn’s and Colitis
16 november 2022

Budskap ”att ta med”

Ett högre intag av ultraprocessade livsmedel var signifikant associerat med en ökad risk för Crohns sjukdom, men inte för ulcerös kolit, hos individer utan inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).

Hos patienter med redan existerande IBD var ett högre intag av ultraprocessade livsmedel signifikant associerat med ett ökat behov av IBD-relaterad kirurgi och en högre risk för benign kolorektal neoplasi (benign tumör).

Varför detta är viktigt?

Resultaten ger ytterligare bevis angående involveringen av ultraprocessade livsmedel i utvecklingen och sjukdomsförloppet av IBD, vilket kan vara en lovande strategi för att hantera dess globalt ökande förekomst.

Studiens design

Detta var en cross-sectional (är en typ av observationsstudie som analyserar data från en population) prospektiv kohortstudie som inkluderade 187 854 deltagare (ålder 40-69 år) med hjälp av 24-timmars dietary recall-enkäter, identifierade från UK Biobank (2006-2010).

Nyckelresultat – ultraprocessad mat ökar risk för Crohns sjukdom

Under uppföljningen på i genomsnitt 9,8 år diagnostiserades 841 deltagare med IBD (251 med Crohns sjukdom och 590 med ulcerös kolit).

Intaget av ultraprocessade livsmedel var signifikant högre hos patienter med:

  • Crohns sjukdom och ulcerös kolit (P<0,001 för båda).

Hos deltagare utan IBD, var de med lägst intag av ultraprocessade mat jämfört med de med högst intag av ultraprocessade mat associerad med en ökad risk för Crohns sjukdom (P=0,001), men inte för ulcerös kolit (P=0,473).

Hos patienter med IBD, var de med lägst intag av ultraprocessade matintag jämfört med de med högst intag associerad med en ökad risk för:

  • IBD-relaterad kirurgi (P=0,005) och benign kolorektal neoplasi (P=0,026).

Sammanfattning

Högre intag av ultraprocessad mat var associerat med högre förekomst av Crohns sjukdom, men inte ulcerös kolit. Hos individer med en redan existerande diagnos av IBD var konsumtionen av ultraprocessad mat signifikant högre jämfört med kontroller, och var associerad med ett ökat behov av IBD-relaterad kirurgi. Ytterligare studier behövs för att ta itu med effekten av intag av ultraprocessad mat på sjukdomsutveckling och utfall.

Begränsningar

Uppgifterna om 24-timmars kost-enkäter hämtades bara in en gång för flera deltagare.

Medscape

Journal of Crohn’s and Colitis

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Kraftig ökning av stroke bland unga

Next Story

Fler kvinnor får Alzheimers

Latest from Kost

Växtbaserad kost minskar återfall av prostatacancer

I denna studien fann man att en växtbaserad kost minskar återfall av prostatacancer. Män som till övervägande del konsumerade en växtbaserad kost drabbades hälften så ofta av återfall som män som inte följde denna kost.…

Xylitol kopplas till hjärtinfarkt, stroke

Xylitol kopplas till hjärtinfarkt, stroke enligt en ny studie publicerad i European Heart Journal. Man följde personer under 3 år och de med högst nivåer av xylitol i blodet hade störst risk för att drabbas.…

Äta fort och sent på kvällen kan påverka hälsan

Du är vad du äter, lyder ordspråket. Men en växande mängd bevis pekar på att det inte bara är vad och hur mycket du äter som påverkar din hälsa, utan när och hur snabbt du äter spelar också roll. Äta…

2 läsk per vecka kan skada hjärtat

2 läsk per vecka kan skada hjärtat. För dom som drack läsk dagligen var risken ännu högre. Intressant nog vägde träning INTE upp för läskens skadliga effekter.…