Nyhetsbrev

Ultraprocessad mat

Emulgeringsmedel och cancerrisk

11 mars 2024
Emulgeringsmedel är bland de mest använda tillsatserna i livsmedel. En stor studie visade på ett samband mellan konsumtion av vissa emulgeringsmedel och en ökad risk för vissa cancerformer, särskilt bröst- och prostatacancer.…

Kopplingen rött kött och diabetes

4 december 2023
Konsumtion av rött kött, oavsett om det är processat eller inte, är kopplat till en högre risk för att utveckla typ 2-diabetes. Denna koppling bekräftas av ännu en studie.…

3 faktorer som bidrar till viktökning

13 februari 2023
Den främsta orsaken till fetma är långvarig obalans i energiintaget - att konsumera fler kalorier än vad kroppen gör av med. Forskare har konstaterat att måltider som äts snabbt, som innehåller hög energitäthet, och livsmedel som är extra välsmakande, är…