Nyhetsbrev

Vilka är hälsoriskerna med mikroplaster?

17 maj 2024 Medscape
7 juni 2024

Sammanfattning

Den årliga globala produktionen av plast har ökat exponentiellt från cirka 2 miljoner ton 1950 till 460 miljoner ton 2019, och nuvarande nivåer förväntas tredubblas till 2060.

Plast innehåller mer än 10 000 kemikalier, inklusive cancerframkallande- och hormonstörande ämnen. Plast och tillhörande kemikalier är ansvariga för föroreningar i luft, hav, natur och atmosfären globalt.

Havet är den ultimata destinationen för mycket av plasten. Alla hav, på ytan och i djupet, innehåller plast, och det finns till och med i polarisen. 

Makro- och mikroplastpartiklar (MP) har identifierats i hundratals marina arter, inklusive de som vi människor konsumerar.

MNP (mikro- och nanoplaster) kan komma från källor livsmedel , drycker och livsmedelsförpackningar. Vattenflaskor representerar en betydande källa till mängden och nya uppskattningar pekar på mängd motsvarande 2,4 ± 1,3 × 105 partiklar per liter vatten per plastflaska. Cirka 90% är nanoplast, vilket är två till tre gånger mer än vad man tidigare beräknade för mikroplaster. 

Vi kan få i oss MNP genom matsmältningskanalen, andningsvägarna och hudkontakt. Exempelvis genom att dricka vätska eller äta mat som har förvarats eller värmts upp i plastbehållare där det läcker ut. Eller genom att använda tandkräm som innehåller MNP. 

Spädbarn exponeras för MP från välling eller mjölkersättning som ges i nappflaskor av polypropen, med högre nivåer än tidigare upptäckt och varierar från 14 600 till 4 550 000 partiklar per barn och per dag.

Man har sett i studier att MNP är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar och det finns även en misstänkt koppling till inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).

Artikeln – Vilka är hälsoriskerna med mikroplaster?

Den årliga globala produktionen av plast har ökat exponentiellt från cirka 2 miljoner ton 1950 till 460 miljoner ton 2019, och nuvarande nivåer förväntas tredubblas till 2060.

Plast innehåller mer än 10 000 kemikalier, inklusive cancerframkallande- och hormonstörande ämnen. Plast och tillhörande kemikalier är ansvariga för föroreningar i luft, hav, natur och atmosfären globalt.

Atmosfäriska koncentrationer av plastpartiklar ökar, och koncentrationer av mikro- och nanoplaster (MNP) har noterats i en avlägsen del i östra Alperna i Österrike att vara jämförbara med koncentrationer i städer.

Havet är den ultimata destinationen för mycket av plasten. Alla hav, på ytan och i djupet, innehåller plast, och det finns till och med i polarisen. Många plaster verkar motstå nedbrytning i haven och kan finnas kvar i årtionden. Makro- och mikroplastpartiklar (MP) har identifierats i hundratals marina arter, inklusive de som konsumeras av människor.

Mängden MP-partiklar (> 10 µm) och nanoplaster (< 10 µm) och dess livsförlopp i vattenmiljöer är dåligt förstådda, men det som är mest oroande är deras förmåga att passera biologiska barriärer och den potentiella skadan detta kan ha i biologiska system.

MNP-exponering

MNP (mikro- och nanoplaster) kan komma från från en mängd olika källor, inklusive livsmedel , drycker och livsmedelsförpackningar. Vattenflaskor representerar en betydande källa till de MNP som människor får i sig i sitt dagliga liv. Nya uppskattningar dokumenterade en koncentration av MNP på cirka 2,4 ± 1,3 × 105 partiklar per liter vatten på plastflaska. Cirka 90% är nanoplast, vilket är två till tre gånger mer än vad man tidigare beräknat gälla för mikroplaster. 

MNP kommer in i kroppen främst genom förtäring eller inandning . Till exempel kan MNP intas genom att dricka vätska eller äta mat som har lagrats eller värmts upp i plastbehållare från vilka de har läckt ut eller genom att använda tandkräm som innehåller dem. 

Spädbarn exponeras för MP från välling eller mjölkersättning som ges i nappflaskor av polypropen , med högre nivåer än tidigare upptäckt och varierar från 14 600 till 4 550 000 partiklar per barn per dag.

MNP och biologiska system

En analys av de toxiska effekterna av MNP-exponering i mus modeller visade signifikant påverkan på glukosmetabolism, reproduktion, oxidativ stress och lipidmetabolism.

MNP kan komma in i kroppen genom matsmältningskanalen, andningsvägarna och hudkontakt. I genomsnitt såg man att människor får i sig mellan 0,1 till 5 g MNP per vecka genom olika exponeringsvägar.

MNP är en potentiell riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar, vilket visades i en nyligen presenterad studie på 257 patienter med plack i halskärlen . I 58,4% av fallen hittade man polyvinylklorid (PVC) i halspulsåderns plack. Patienter med MNP inuti kärlen hade en högre risk för at drabbas av en allvarlig kardiovaskulär händelse som hjärtinfarkt, stroke eller att dö, när man följde upp patienterna efter 34 månader, jämfört med patienter med plack i halskärlen men utan MNP.

Den potentiella kopplingen mellan inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och MP har konstaterats i en studie där man såg högre nivåer av MP-koncentration i avföringen hos patienter med IBD än hos friska individer. MP-nivåer kunde korreleras med sjukdomens svårighetsgrad.

Dessa studier har dock inte visat ett orsakssamband mellan MNP och sjukdom, och hur MNP:er kan leda till sjukdom är ännu inte helt klarlagt.

Framtidsscenarier

Hur MNP kan orsaka skada, inklusive effekter på immunsystemet och mikrobiomet, måste klargöras genom att titta på möjliga direkta cytotoxiska effekter, och som är förenlig med uttalandet från OECD:s (Organization for Economic Cooperation and Development) forum för plast , som säger, ”Plastföroreningar är en av 2000-talets stora miljöutmaningar, som orsakar omfattande skador på ekosystem och på människors hälsa.”

Medscape

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori

Prenumerera på nyhetsbrevet för att få 1 minuters sammanfattningar som text eller video

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Äta fort och sent på kvällen kan påverka hälsan

Next Story

Antibiotika under graviditet eller tidigt i livet ökar risken för eksem

Latest from Övrigt

Negativa hälsoeffekter av trafikbuller

Forskning från Tyskland visar på negativa hälsoeffekter av trafikbuller och att det har skadliga effekter på hjärtat och blodkärlen. Och att det både orsakar sjukdom och leder till sämre läkningsprocess. Men också att det leder till psykiska besvär.…

Kolorektal cancer ökar hos unga

De allra flesta som drabbas av kolorektal cancer (tjocktarmscancer) är över 50 år, men en ny studie visar att kolorektal cancer ökar hos unga och den ökningen ses redan bland 10-åringar. Det finns saker vi kan göra och saker att…

Kost bättre än medicin vid IBS

IBS uppskattas påverka ungefär 10% av jordens befolkning, och är en av de vanligaste störningarna mellan tarm och hjärna. Forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset jämförde effektiviteten av två kostbaserade behandlingar och en läkemedelsbehandling. …