Nyhetsbrev

Vad du äter när du är 40 år påverkar hur du mår när du blir äldre

24 juni 2024 American Society for Nutrition (ASN)
10 juli 2024

Vi vill alla åldras med stil, men en ny studie visar att färre än 10% var fri från sjukdom SAMT hade en god fysisk, kognitiv och mental hälsa när de var 70 år eller äldre. Studien budskap är att om vi håller oss till en hälsosam kost när vi är i medelåldern så ökar våra chanser till ett hälsosamt åldrande.  

Forskningen som baseras på data från över 100 000 personer och som sträcker sig över 30 år, visade att personer som följde en hälsosam kost från det att de var 40 år och uppåt, hade 43-84% bättre möjligheter att vara fysiskt och mentalt välfungerande vid 70 års ålder jämfört med de som inte åt hälsosamt. 

”Människor som höll sig till hälsosamma kostmönster i mitten av livet, särskilt de dieter som är rika på frukt, grönsaker, fullkorn och hälsosamma fetter, var betydligt mer benägna att få ett hälsosamt åldrande”, säger Anne-Julie Tessier, dietist och PhD vid Harvard TH Chan School of Public Health. ”Detta visar att vad du äter när du är i mitten av livet kommer att påverka om du är frisk eller inte när du åldras.” 

Studien presenterades vid kongressen NUTRITION 2024, American Society for Nutrition, 29 juni–2 juli 2024 i Chicago. 

När det gäller särskilda livsmedel fann forskarna att ett högre intag av frukt, grönsaker, fullkorn, omättade fetter, nötter, baljväxter och mejeriprodukter med låg fetthalt var associerade med bättre chanser för ett hälsosamt åldrande, medan ett högt intag av transfett, natrium, totalt kött, rött och processat kött var associerade med sämre odds för ett hälsosamt åldrande. 

Vad du äter när du är 40 år påverkar hur du mår när du blir äldre

Även om många tidigare studier har visat att en hälsosam kost kan hjälpa till att förhindra kroniska sjukdomar, är den nya forskningen unik i sitt fokus på ett hälsosamt åldrande – definierat inte bara som frånvaro av sjukdom utan förmågan att leva självständigt och ha en god livskvalitet när vi blir äldre.  

”Traditionellt har forskning och kostråd fokuserat på att förebygga kroniska sjukdomar som hjärtsjukdomar”, säger Tessier. ”Vår studie ger bevis för att kostrekommendationer som ett långsiktigt mål, utöver att förebygga sjukdomar, även bör väga in ett hälsosamt åldrande.” 

Forskare analyserade data från 1986 och framåt, från mer än 106 000 personer. Deltagarna var 39 år eller äldre och hade inga kroniska sjukdomar i början av studien och de lämnade information om sin kost via frågeformulär vart fjärde år. Från 2016 hade nästan hälften av studiedeltagarna dött och endast 9,2% levde till 70 års ålder eller längre, samtidigt som de var fria från kroniska sjukdomar och hade en god fysisk, kognitiv och mental hälsa. 

Forskarna jämförde ett hälsosamt åldrande bland människor som var mest respektive minst följsamma till åtta hälsosamma kostmönster. 

”Ett fynd som stack ut var sambandet mellan planetarisk hälsodiet och hälsosamt åldrande”, sa Tessier. ”Denna diet är baserad på EAT Lancet Commissions rapport som betonar frukt, grönsaker, fullkorn, växtproteiner och hälsosamma fetter från hållbara källor. Det faktum att den framstod som en av de ledande dieterna i samband med ett hälsosamt åldrande är särskilt intressant eftersom det stöder att vi kan äta en kost som kan gynna både vår hälsa och planeten.” 

Kopplingen mellan kost och ett hälsosamt åldrande förblev starka även när forskarna medräknade fysisk aktivitet och andra faktorer som är kända för att påverka hälsan.

Med tanke på studiens fokus på kostmönster i medelåldern, säger Tessier att framtida forskning kan hjälpa till att belysa de potentiella effekterna som en hälsosam kost kan leda till för människor senare i livet. 

American Society for Nutrition (ASN)

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori

Prenumerera på nyhetsbrevet för att få 1 minuters korta sammanfattningar av medicinska studier

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Xylitol kopplas till hjärtinfarkt, stroke

Next Story

Växtbaserad kost minskar återfall av prostatacancer

Latest from Kost

Växtbaserad kost minskar återfall av prostatacancer

I denna studien fann man att en växtbaserad kost minskar återfall av prostatacancer. Män som till övervägande del konsumerade en växtbaserad kost drabbades hälften så ofta av återfall som män som inte följde denna kost.…

Xylitol kopplas till hjärtinfarkt, stroke

Xylitol kopplas till hjärtinfarkt, stroke enligt en ny studie publicerad i European Heart Journal. Man följde personer under 3 år och de med högst nivåer av xylitol i blodet hade störst risk för att drabbas.…

Äta fort och sent på kvällen kan påverka hälsan

Du är vad du äter, lyder ordspråket. Men en växande mängd bevis pekar på att det inte bara är vad och hur mycket du äter som påverkar din hälsa, utan när och hur snabbt du äter spelar också roll. Äta…

2 läsk per vecka kan skada hjärtat

2 läsk per vecka kan skada hjärtat. För dom som drack läsk dagligen var risken ännu högre. Intressant nog vägde träning INTE upp för läskens skadliga effekter.…