Nyhetsbrev

Växtbaserad kost minskar risk för koloncancer

30 november 2022 Medical News Today, BMC Medicin
5 december 2022
  • Kolorektal cancer är den tredje vanligaste cancerformen i USA.
  • Risken för att utveckla kolorektal cancer ökar av övervikt eller fetma, rökning och en diet som innehåller mycket rött kött eller processat kött.
  • Att inkludera mycket fullkorn, färsk frukt och grönsaker i ens kost kan minska denna risk, har befintlig forskning visat.
  • En stor studie har nu identifierat att hos män är en kost som innehåller mycket hälsosamma växtbaserade livsmedel associerad med lägre risk för kolorektal cancer.

Kolorektal cancer, även benämnd som tarm-, kolon- eller rektalcancer, är den tredje vanligaste diagnosen och den näst dödligaste cancern i USA.

De flesta som får diagnosen kolorektal cancer är över 50 år, även om det också kan drabba yngre personer.

Under de senaste åren har incidensen kolorektal cancer hos äldre personer börjat minska, medan förekomsten bland yngre personer ökar. Dessa förändringar kan dock bero på effektivare cancerscreening.

Risken för kolorektal cancer ökar med åldern. Andra riskfaktorer som människor inte kan påverka är ärftlighet av kolorektal cancer, inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) – som Crohns sjukdom – och vissa genetiska syndrom.

Livsstil och kolorektal cancer

Det finns dock många livsstilsfaktorer som också påverkar en persons risk för att drabbas av kolorektal cancer. Faktorer som sannolikt ökar risken är:

  • kost med låg fiberhalt, frukt och grönsaker
  • brist på fysisk aktivitet
  • kost rik på fett och rött- eller processat kött
  • övervikt och fetma
  • tobaksbruk och stor alkoholkonsumtion.

Flera studier har undersökt sambandet mellan kosten och tjock- och ändtarmscancer, och fann att den typiska västerländska kosten som innehåller mycket fett, rött kött och processat kött ökar risken.

Att minska på dessa livsmedel och istället öka på mängden livsmedel med en hög halt av kostfiber är förknippat med en riskminskning.

Växtbaserad mat tenderar att vara hög på kostfiber, men endast i ett obearbetat, naturligt tillstånd.

Nu har en studie som publicerats i BMC Medicine funnit att en diet rik på hälsosamma växtbaserade livsmedel – fullkorn, färsk frukt och grönsaker – är associerad med en lägre risk för kolorektal cancer hos män.

Ohälsosamma växtbaserade livsmedel – raffinerade spannmål, fruktjuicer och tillsatta sockerarter – hade ingen gynnsam effekt på cancerrisken.

Stor studie – Växtbaserad kost minskar risk för koloncancer

I studien ingick 79 952 män och 93 475 kvinnor som följdes under i genomsnitt 19,2 år. Alla deltagare var från Hawaii eller Los Angeles-området och var mellan 45 och 75 år vid registreringen.

I början av studien bedömde forskarna deltagarnas vanliga kost med ett självrapporterat frågeformulär.

Deltagarna fick rapportera hur ofta och hur mycket de åt av mer än 180 olika livsmedel och drycker. De valde mellan fyra portionsstorlekar och frekvenser från aldrig till fyra gånger om dagen.

Utifrån svaren beräknade forskarna dagligt energi- och näringsintag, och beräknade sedan tre växtbaserade kostindex (Plant-based Diet Indices – PDI) – totalt (PDI), hälsosamt (hPDI) och ohälsosamt (uPDI).

Forskarna definierade fullkorn, frukt, grönsaker, vegetabiliska oljor, nötter, baljväxter, te och kaffe som hälsosamma växtbaserade livsmedel. Mindre hälsosamma växtbaserade livsmedel inkluderade raffinerade spannmål, fruktjuicer, potatis och tillsatt socker.

För att uppnå en hög hPDI-poäng var deltagarna tvungna att ha ett högt intag av hälsosamma växtbaserade livsmedel och ett lågt intag av mindre hälsosamma växtbaserade livsmedel.

Minskad risk hos vissa män

Sammantaget var växtbaserad kost, särskilt hälsosam växtbaserad kost, associerad med en minskad risk för kolorektal cancer hos män, men inte hos kvinnor. Ohälsosam växtbaserad kost verkade inte minska risken.

Forskarna föreslår att ”fördelarna med växtbaserad kost kan variera beroende på kön, etnicitet och tumörens placering.”

Medical News Today

BMC Medicin

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Bästa lågkolhydratdieten för diabetes

Next Story

Grön medelhavsdiet bäst mot bukfetma

Latest from Kost

Växtbaserad kost minskar återfall av prostatacancer

I denna studien fann man att en växtbaserad kost minskar återfall av prostatacancer. Män som till övervägande del konsumerade en växtbaserad kost drabbades hälften så ofta av återfall som män som inte följde denna kost.…

Xylitol kopplas till hjärtinfarkt, stroke

Xylitol kopplas till hjärtinfarkt, stroke enligt en ny studie publicerad i European Heart Journal. Man följde personer under 3 år och de med högst nivåer av xylitol i blodet hade störst risk för att drabbas.…

Äta fort och sent på kvällen kan påverka hälsan

Du är vad du äter, lyder ordspråket. Men en växande mängd bevis pekar på att det inte bara är vad och hur mycket du äter som påverkar din hälsa, utan när och hur snabbt du äter spelar också roll. Äta…

2 läsk per vecka kan skada hjärtat

2 läsk per vecka kan skada hjärtat. För dom som drack läsk dagligen var risken ännu högre. Intressant nog vägde träning INTE upp för läskens skadliga effekter.…