Nyhetsbrev

Antibiotika under graviditet eller tidigt i livet ökar risken för eksem

23 oktober 2023 British Journal of Dermatology
10 juni 2024

Bakgrund

Atopisk dermatit (AD) eller atopisk eksem är en vanlig inflammatorisk hudsjukdom som börjar tidigt i livet och kan vara livslång. Syftet med studien var att utvärdera om exponering för antibiotika under graviditet och/eller under barnets tidiga liv ökar risken för tidigt debuterande atopisk dermatit.

Forskarna antog att när barn exponeras för antibiotika i livmodern eller tidigt i livet (t.ex. de första 90 dagarna) ökar risken för att barn utvecklar atopisk dermatit.

Metoder

Man använde sig av en stor, prospektivt journaldatabas, och undersökte sambandet mellan antibiotikaexponering under graviditet eller mycket tidigt i livet och risken för debut av atopisk dermatit.

Resultat

Risken för atopisk dermatit i barndomen ökade efter exponering för antibiotika i livmodern eller tidigt i livet. För antibiotikaexponering generellt under graviditet ökade risken med 38%. Störst var risken med penicillin med 43% ökad risk under graviditet och 81% ökad risk vid exponering under tidig barndom. 

Risken var högst hos barn som var födda av mödrar UTAN atopisk dermatit jämfört med de som hade atopisk dermatit, vilket pekar på en viss modifiering av mammans tillstånd med atopisk dermatit.

Slutsatser

Barn födda av mödrar som exponerats för antibiotika under livmodern hade, beroende på moderns historia av atopisk dermatit, 20–40% ökad risk att utveckla atopisk dermatit. 

Beroende på vilket antibiotika, så hade barn som fick antibiotika tidigt i livet 40–80% ökad risk att utveckla atopisk dermatit. 

Studien stödjer sambandet mellan nyinsjuknande i atopisk dermatit och antibiotika. Det ger också stöd till att försöka behandla atopisk dermatit genom att modifiera hudmikrobiomet.

British Journal of Dermatology

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori

Prenumerera på nyhetsbrevet för att få 1 minuters sammanfattningar som text eller video

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Vilka är hälsoriskerna med mikroplaster?

Latest from Övrigt

Vilka är hälsoriskerna med mikroplaster?

Den årliga globala produktionen av plast har ökat exponentiellt från cirka 2 miljoner ton 1950 till 460 miljoner ton 2019, och nuvarande nivåer förväntas tredubblas till 2060. Men vilka är hälsoriskerna med mikroplaster? Plast innehåller mer än 10 000 kemikalier,…

Negativa hälsoeffekter av trafikbuller

Forskning från Tyskland visar på negativa hälsoeffekter av trafikbuller och att det har skadliga effekter på hjärtat och blodkärlen. Och att det både orsakar sjukdom och leder till sämre läkningsprocess. Men också att det leder till psykiska besvär.…

Kolorektal cancer ökar hos unga

De allra flesta som drabbas av kolorektal cancer (tjocktarmscancer) är över 50 år, men en ny studie visar att kolorektal cancer ökar hos unga och den ökningen ses redan bland 10-åringar. Det finns saker vi kan göra och saker att…

Kost bättre än medicin vid IBS

IBS uppskattas påverka ungefär 10% av jordens befolkning, och är en av de vanligaste störningarna mellan tarm och hjärna. Forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset jämförde effektiviteten av två kostbaserade behandlingar och en läkemedelsbehandling. …