Nyhetsbrev

Tarmfloran och atopiskt eksem

2 april 2024 Medical News Today
8 april 2024

Sammanfattning

Atopisk dermatit, eller eksem, är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom.

Trots att eksem är vanligt förekommande så är orsakerna fortfarande något oklara och kan involvera en kombination av faktorer, inklusive genetiska och miljömässiga faktorer.

Allt mer forskning pekar på att tarmmikrobiomet kan påverka eksem. Med andra ord, vad som händer i tarmen kan avgöra vad som sker på huden.

Vårt mikrobiom är samlingen av bakterier, jästsvampar och andra levande organismer, i och på vår kropp. De spelar en viktig roll för den allmänna hälsan. Mikrobiomet har starka kopplingar till flera funktioner, inklusive immunitet och allergiska reaktioner.

Huden är hem för biljoner levande mikroskopiska organismer. Långt mycket fler av dessa mikroorganismer lever på andra ställen i kroppen, främst i mag-tarmkanalen.

Tarmen och huden samverkar på komplexa sätt, och om det blir problem på ett ställe så kan det bli konsekvenser på det andra. Man pratar om ”tarm-hud-axeln”.

Personer med inflammatoriska hudsjukdomar, som eksem, akne och psoriasis, har ofta har en mikrobiom i obalans. Detta kallas för dysbios, vilket kan leda till ett sämre i immunsvar som i sin tur kan leda till utveckling av hudsjukdomar.

En rapport från 2021 tyder på att globalt så har 15–30% av barn och 10% av vuxna eksem. Gastrointestinala störningar kan vara vanligare bland personer med eksem som matallergier, Crohns sjukdom, ulcerös kolit, celiaki, Colon irritabile (IBS), gastroesofageal refluxsjukdom (GERD).

Spädbarn som föds genom vaginal förlossning och som ammas har en mer varierad mikrobiom än barn som föds med kejsarsnitt och som matas med bröstmjölksersättning. 

Forskare tror att en större mångfald av tarmens mikrobiom kan förbättra hudtillstånd som eksem.

Att tillföra probiotika – goda bakterier och svampar – kan påverka sammansättningen av bakterier i matsmältningskanalen och på huden.

Tips för att främja tarmmikrobiomen:

 • Fibrer: En kost rik på fibrer stimulerar en större mångfald av tarmbakterier. Fiberrika livsmedel inkluderar bönor, grönsaker, frukt, fullkorn, frön och nötter.
 • Fermenterad mat: Dessa innehåller levande bakterier och andra mikrober. Fermenterad mat inkluderar yoghurt, kimchi, kombucha, surkål och tempeh.
 • Minskad stress: Stress kan påverka kroppens bakteriepopulationer.
 • Minska alkoholkonsumtion: Alkohol kan försämra mikrobiomet och leda till dysbios, vilket kan bidra till hälsoproblem, inklusive eksem.

Artikeln

Atopisk dermatit (AD), eller eksem, är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom. Förändringar i tarmens mikrobiom (tarmfloran) kan spela en roll i utvecklingen av AD.

Trots att eksem är vanligt förekommande så är orsakerna fortfarande något oklara och kan involvera en kombination av faktorer, inklusive genetiska och miljömässiga faktorer.

Allt mer forskning pekar på att tarmmikrobiomet kan påverka eksem. Med andra ord, vad som händer i tarmen kan avgöra vad som sker på huden.

Vårt mikrobiom är samlingen av bakterier, jästsvampar och andra levande organismer i och på våra kropp. Det spelar en viktig roll för den allmänna hälsan. Mikrobiomet har starka kopplingar till vissa funktioner, inklusive immunitet och allergiska reaktioner.

Den här artikeln förklarar hur interaktioner mellan tarmen och huden kan leda till AD, inklusive vad forskning visat om att dämpa AD genom en bättre tarmhälsa.

Tarm-hudaxeln

Huden är hem för biljoner levande mikroskopiska organismer. Långt mycket fler av dessa bakterier, jästsvampar, virus och andra organismer lever på andra ställen i kroppen, främst i mag-tarmkanalen.

Tarmen och huden samverkar på komplexa sätt, och ett problem på ett ställe kan få konsekvenser på den andra platsen. Forskare hänvisar till detta nätverk av interaktioner som tarm-hud-axeln. Det finns andra ”axlar” som exempelvis tarm-hjärnaxeln, tarm-hjärtaxeln.

En genomgång från 2021 tyder på att personer med inflammatoriska hudsjukdomar, inklusive eksem, akne och psoriasis, ofta har en mikrobiom som inte är i balans.

Förändringar i mikrobiomets sammansättning kallas dysbios (obalans). Författarna associerar dysbios med ett sämre i immunsvar vilket kan leda till utveckling av hudsjukdomar.

Samtidigt kan hudproblem som eksem vara kliande, och det kan leda till att man river sönder huden och därmed förstör dess naturliga barriär. Detta kan rubba immunsvaret och förändra kroppens mikrobiella miljö.

En studie från 2018 konstaterar är nyckeln till att förstå axeln tarm-hud att förstå hur de två kroppssystemen kommunicerar och vilka kopplingar de har till tillstånd som AD. Än så länge är dock många av dessa kopplingar oklara.

Tarmfloran och atopiskt eksem

En reviewartikel från 2021 tyder på att 15–30% av barn och 10% av vuxna i världen har eksem. De exakta orsakerna till tillståndet är oklara men kan involvera genetiska, miljömässiga och immunfaktorer.

En granskning från 2024 tyder på att följande gastrointestinala störningar kan vara vanligare bland personer med atopiskt eksem:

 • matallergier
 • Crohns sjukdom
 • ulcerös kolit
 • celiaki
 • colon irritabile (IBS)
 • gastroesofageal refluxsjukdom (GERD)

En granskning från 2021 tyder också på att förändringar i mikrobiomet kan leda till eksem. Att åtgärda dessa förändringar och återställa balansen i mikrobiomet kan leda till en bättre hudhälsa.

Utvecklingen av atopiskt eksem

Forskning från 2018 indikerar att tarmmikrobiomet kan spela en roll i utvecklingen av eksem. Dysbios, eller förändringar i kroppens mikrobiella sammansättning som leder till en obalans, kan inträffa tidigt i livet och ökar då risken för eksem.

Eksem är vanligare hos spädbarn och barn än hos vuxna. Detta kan till exempel bero på att ett barns tarmmikrobiom har sämre förmåga att bekämpa skadliga bakterier.

En litteraturgenomgång från 2023 tyder på att kost och levnadssätt också kan påverka ett spädbarns mikrobiom och förhindra en sund balans (mångfald) mellan mikroorganismerna.

Det antyder att spädbarn som föds genom vaginal förlossning och som ammas har en mer varierad mikrobiom än de som föds med kejsarsnitt och som matas med bröstmjölksersättning.

En obalans i bakteriepopulationer tidigt i livet kan påverka följande aspekter av eksem:

 • debutålder
 • svårighetsgrad
 • frekvens av skov
 • sannolikhet för förbättring

Ytterligare forskning är nödvändig för att till fullo förstå sambandet mellan eksem och tarmmikrobiomet, inklusive hur detta samband kan påverka behandlingen.

Behandla mikrobiomet vid atopiskt eksem

Forskare tror att förändring av sammansättningen av mikrober i tarmen kan förbättra hudtillstånd som eksem.

Probiotika – goda bakterier och svampar – kan påverka sammansättningen av bakterier i matsmältningskanalen och på huden.

En analys från 2022 tyder på att probiotika kan bidra till att förbättra sjukdomens svårighetsgrad och livskvalitet för personer med eksem.

Mer forskning är dock nödvändig för att förstå om återställandet av en tarmmikrobiom i balans kan bidra till att förbättra eksembesvären.

Hur man främjar en frisk tarm

Personer med inflammatoriska tillstånd som eksem kan ha en sämre mångfald av tarmbakterier. Det kan finnas en överrepresentation av skadliga bakterier.

Men än så länge har ingen forskning indikerat hur man kan skräddarsy en probiotisk diet för att behandla ett specifikt hälsotillstånd.

Istället kan man fokusera på att stödja övergripande tarmhälsa genom att tillföra nyttiga bakterier (probiotika). Ökad mikrobiell mångfald kan på detta sätt kan öka den allmänna hälsan.

Tips för att främja en friskare tarmmikrobiom:

 • Fibrer: En kost rik på fibrer stimulerar en större mångfald av tarmbakterier. Fiberrika livsmedel inkluderar bönor, grönsaker, frukt, fullkorn, frön och nötter.
 • Fermenterad mat: Dessa innehåller levande bakterier och andra mikrober. Fermenterad mat inkluderar yoghurt, kimchi, kombucha, surkål och tempeh.
 • Minskad stress: Stress kan påverka kroppens bakteriepopulationer.
 • Minska alkoholkonsumtionen: Alkohol kan minska tarmmikrobiomernas mångfald. Att dricka för mycket kan leda till dysbios, vilket kan bidra till hälsoproblem, inklusive eksem.

Sammanfattning

De specifika orsakerna till eksem är oklara, men forskning tyder på att tarmen kan spela en roll. Låga nivåer av mikrobiell mångfald och obalans i bakteriepopulationer kan bidra till uppkomsten av eksem, även från tidig ålder.

Vissa forskare tror att probiotiska tillskott kan hjälpa till att förebygga eksem eller lindra dess symtom. Ytterligare forskning är dock nödvändig.

Det finns flera sätt att främja en friskare tarmmikrobiom, inklusive att äta mer fibrer och fermenterad mat, hantera stress bättre och dricka mindre alkohol.

Medical News Today

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Ultraprocessade livsmedel kopplas till många sjukdomar

Next Story

Tidig cancerdebut: Snabbt åldrande kan vara orsaken

Latest from Övrigt

Kolorektal cancer ökar hos unga

De allra flesta som drabbas av kolorektal cancer (tjocktarmscancer) är över 50 år, men en ny studie visar att kolorektal cancer ökar hos unga och den ökningen ses redan bland 10-åringar. Det finns saker vi kan göra och saker att…

Kost bättre än medicin vid IBS

IBS uppskattas påverka ungefär 10% av jordens befolkning, och är en av de vanligaste störningarna mellan tarm och hjärna. Forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset jämförde effektiviteten av två kostbaserade behandlingar och en läkemedelsbehandling. …

Bekämpningsmedel och risk för pankreascancer

Exponering för bekämpningsmedel är associerad med en ökad risk för pankreascancer, enligt två franska studier. En av dem visade på en ökad risk med ämnen som varit förbjudna mer än 30 år, men som fortfarande finns i jord, vatten och…

Tidig cancerdebut: Snabbt åldrande kan vara orsaken

Nya studier visar att tidig cancerdebut hos vuxna under 50 år ökar, men man är inte helt säker på vad orsaken till det beror på. Nu antyder en studie att ett accelererat biologiskt åldrande kan ligga bakom tidig cancerdebut.…