Nyhetsbrev

Kemikalier i hushållsprodukter kopplade till hjärnskada

26 mars 2024 Medscape, Nature Neuroscience
24 maj 2024

Sammanfattning

Två klasser av kemikalier som finns i vanliga hushållsprodukter kan försämra utvecklingen av oligodendrocyter, cellerna som skapar myelin i hjärnan och som är avgörande för hjärnans utveckling och funktion. Men forskarna bakom studien och externa experter är överens om att mer forskning behövs innan några säkra slutsatser kan dras. 

Kvartära ammoniumföreningar, som finns överallt i desinfektionsmedel och personliga hygienprodukter (ex ytdesinfektionsspray, handdesinfektionsmedel, våtservetter för ytor, men också som konserveringsmedel i vissa läkemedel som nässpray och ögondroppar), och flamskyddsmedel av organiska fosfater, som vanligtvis finns i hushållsartiklar som möbler och elektronik hade överraskande effekter och specifikt på icke-nervceller i hjärnan.

Exponering för olika kemikalier i miljön har visat sig försämra hjärnans utveckling. Utvecklingen av oligodendrocyterna fortsätter från före födseln upp till vuxen ålder, så dessa celler kan vara särskilt sårbara för skador från giftiga kemikalier.

Forskarna fann att flamskyddsmedel av organofosfat stoppade mognad av oligodendrocyter. Dessa effekter bekräftades i mus-studier och på odlade mänskliga oligodendrocyter.

Dessutom visade en analys av epidemiologiska data från National Health and Nutrition Examination Survey (2013-2018) att en restprodukt från flamskyddsmedel, fanns i nästan alla urinprover från barn i åldrarna 3-11 år som undersöktes (1753 av 1763 barn).

Resultaten visade att barn med de med högst koncentrationer jämfört med barn med lägst uppmätt koncentration, hade dubbelt så hög risk att behöva specialundervisning och sex gånger så hög risk att ha grov motorisk dysfunktion.

Oligodendrocyter spelar en avgörande roll under hela livet, inte bara i hjärnans tidiga utveckling. Så att störa deras mognad och funktion kan teoretiskt bidra till utvecklingsstörningar i hjärnan såväl som tillstånd vi drabbas av i vuxen ålder som Multipel Skleros (MS).

Artikeln – Kemikalier i hushållsprodukter kopplade till hjärnskada

Två klasser av kemikalier som finns i vanliga hushållsprodukter kan försämra utvecklingen av oligodendrocyter, cellerna som skapar myelin hjärnan, och som är avgörande för hjärnans utveckling och funktion. Men forskarna bakom studien och externa experter är överens om att mer forskning behövs innan några säkra slutsatser kan dras. 

Kvartära ammoniumföreningar, som finns överallt i desinfektionsmedel och personliga hygienprodukter (ex ytdesinfektionsspray, handdesinfektionsmedel, våtservetter för ytor, men också som konserveringsmedel i vissa läkemedel som nässpray och ögondroppar), och flamskyddsmedel av organiska fosfater, som vanligtvis finns i hushållsartiklar som möbler och elektronik hade överraskande effekter och specifikt på icke-nervceller i hjärnan, säger Paul Tesar , PhD, professor, Institutet för Glial Sciences, Case Western Reserve University School of Medicine, Cleveland, Ohio.

Andra studier har visat att vår exponering för kemikalierna i desinfektionsmedel nästan fördubblades under pandemin. Upptäckten att dessa ammoniumkemikalier i desinfektionsmedel är skadliga för specifika hjärnceller tyder på att vi måste tänka på vår ökade användning och exponering, tillade han.

Resultaten publicerades den 25 mars i Nature Neuroscience . 

Motordysfunktion

Exponering för olika kemikalier i miljön har visat sig försämra hjärnans utveckling. Men det mesta av den forskningen har fokuserat på neuroner (ansvarig för mottagandet och överförandet av nervimpulser). Mindre är känt om effekter på oligodendrocyter, som bildar den elektriska isoleringen runt axonerna (som är ett utskott från ett neuron (nervcell) som sprider nervimpulser och tar kontakt med andra nervceller eller en annan effektorcell som en muskelcell eller körtelcell) i CNS-celler.  Utvecklingen av oligodendrocyterna fortsätter från före födseln upp till vuxen ålder, så dessa celler kan vara särskilt sårbara för skador från giftiga kemikalier.

Forskarna analyserade effekterna av 1823 kemikalier på oligodendrocytutveckling hos möss. De identifierade 292 kemikalier som orsakar död hos oligodendrocyter och 47 som hämmar skapandet av oligodendrocyter. Dessa kemikalier tillhörde två olika klasser.

De fann att flamskyddsmedel av organofosfat stoppade mognad av oligodendrocyter. Dessa effekter bekräftades i mus-studier och på odlade mänskliga oligodendrocyter.

Dessutom visade en analys av epidemiologiska data från National Health and Nutrition Examination Survey (2013-2018) att en restprodukt från flamskyddsmedel, fanns i nästan alla urinprover från barn i åldrarna 3-11 år som undersöktes (1753 av 1763 barn).

Efter justering för flera störande faktorer visade resultaten att jämfört med barn med lägst uppmätt koncentration, så hade de med högst koncentrationer dubbelt så hög risk att behöva specialundervisning och sex gånger så hög risk att ha grov motorisk dysfunktion.

Dessa resultat tyder på att de identifierade kemikalierna är potentiellt farliga för människors hälsa. Men vi vill vara tydliga med att fler studier behövs för att göra definitiva samband mellan kemisk exponering och sjukdomar, säger Tesar.

Framtida studier kommer att behöva fördjupa vår förståelse av varaktigheten och tidpunkten för exponering som krävs för att initiera eller förvärra sjukdom. 

Vissa av dessa kemikalier är vanliga produkter som används i våra hushåll, men vi måste överväga hur de används och vilken exponeringsnivå som kan anses vara säker, säger Tesar. 

Enligt hans åsikt ger resultaten en utgångspunkt för att förstå vilka exponeringsnivåer av dessa kemikalier vi kan utsätta oss och våra barn för och hur giftiga och skadliga de är för oss.

För tidigt att säga

Shaheen Lakhan, MD, en neurolog och forskare baserad i Miami, Florida, som inte var inblandad i studien, upprepade behovet av mer forskning.

De biologiska mekanismer som visas här ger rimliga förklaringar till hur dessa kemikalier potentiellt kan påverka hjärnans utveckling av oligodendrocyter och myelin. Oligodendrocyter spelar en avgörande roll under hela livet, inte bara i hjärnans tidiga utveckling. Så att störa deras mognad och funktion kan teoretiskt bidra till utvecklingsstörningar i hjärnan såväl som tillstånd vi drabbas av i vuxen ålder som Multipel Skleros (MS), säger Lakhan. 

Medscape

Nature Neuroscience

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori

Prenumerera på nyhetsbrevet för att få 1 minuters sammanfattningar som text eller video.

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Kolorektal cancer ökar hos unga

Next Story

Negativa hälsoeffekter av trafikbuller

Latest from Övrigt

Vilka är hälsoriskerna med mikroplaster?

Den årliga globala produktionen av plast har ökat exponentiellt från cirka 2 miljoner ton 1950 till 460 miljoner ton 2019, och nuvarande nivåer förväntas tredubblas till 2060. Men vilka är hälsoriskerna med mikroplaster? Plast innehåller mer än 10 000 kemikalier,…

Negativa hälsoeffekter av trafikbuller

Forskning från Tyskland visar på negativa hälsoeffekter av trafikbuller och att det har skadliga effekter på hjärtat och blodkärlen. Och att det både orsakar sjukdom och leder till sämre läkningsprocess. Men också att det leder till psykiska besvär.…

Kolorektal cancer ökar hos unga

De allra flesta som drabbas av kolorektal cancer (tjocktarmscancer) är över 50 år, men en ny studie visar att kolorektal cancer ökar hos unga och den ökningen ses redan bland 10-åringar. Det finns saker vi kan göra och saker att…

Kost bättre än medicin vid IBS

IBS uppskattas påverka ungefär 10% av jordens befolkning, och är en av de vanligaste störningarna mellan tarm och hjärna. Forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset jämförde effektiviteten av två kostbaserade behandlingar och en läkemedelsbehandling. …