Nyhetsbrev

Mikrobiotan kan påverka ålder och hjärthälsa

15 juni 2024 Medical News Today, Nature Medicine
18 juni 2024

Sammanfattning

Forskare har utvecklat en mikrobiell ”signatur” och visat hur ålder och ämnesomsättning kan identifieras i mikrobiomet (tarmfloran). Sedan undersökte man kopplingar mellan markörerna och risk för hjärt-kärlsjukdomar.

Tarmmikrobiomet är alla bakterier, virus och andra mikroorganismer vi har i tarmen och som har en roll i matsmältningen, men också i andra processer, inklusive nervsignalering, immunsvar och hormoner.

När vi åldras sker förändringar i vårt immunförsvar. Kosten, livsstilen och tarmfunktionen påverkar alla tarmmikrobiomet. Det leder till färre bakteriearter som påverkar mikrobiomets funktion och därmed vår allmänna hälsa och risken för att drabbas av sjukdomar.

Man tittade på 21 markörer och delade in personerna i grupper. Under 11 års uppföljning analyserade man respektive grupps risk för att drabbas hjärt-kärlsjukdomar.

Fetma- och högt blodsockergrupperna var 75% respektive 117% mer benägna att utveckla hjärt-kärlsjukdom jämfört med de ”friska” grupperna.

Man analyserade tarmmikrobiomet för att identifiera bakteriella avvikelser mellan grupperna.

De noterade vilka arter som fanns i mikrobiomet hos yngre respektive äldre människor och fann 55 åldersrelaterade mikrobiella arter.

De som hade ett mikrobiom som yngre personer har hade mindre av Bacteroides-arter och de som klassades som äldre, högre nivåer av arterna Prevotella- och Enterobacteriaceae.

Analys visade att en yngre mikrobiell ålder var associerad med lägre risk för hjärt-kärlsjukdom.

Andra studier har visat att tarmdysbios – obalans mellan bakteriepopulationer i tarmen – är förknippad med en rad inflammatoriska tillstånd, inklusive inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), reumatoid artrit och SLE (systemisk lupus erytematosus), men även hjärt-kärlsjukdom.

Artikeln – Mikrobiotan kan påverka ålder och hjärthälsa

  • Att mäta metabol hälsa kan användas för att utvärdera risken för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar.
  • Forskare i Kina har också visat att metabol hälsa kan identifieras genom brist eller överflöd av vissa mikrober i tarmmikrobiomet.
  • Ålder är också associerad med vissa egenskaper hos mikrobiomet och personer med mikrobiomer associerade till yngre ålder drabbades i mindre utsträckning av hjärt-kärlsjukdom.
  • Dessa fynd verifierades i kinesiska, europeiska och amerikanska populationer.

Forskare har utvecklat en mikrobiell ”signatur” och visat hur ålder och ämnesomsättning kan identifieras i mikrobiomet (tarmfloran) för att sedan titta på om dessa markörer kan visa på risk för hjärt-kärlsjukdomar.

Resultaten publicerades i Nature Medicine.

Tarmmikrobiomet är alla bakterier, virus och andra mikroorganismer vi har i tarmen och som har en roll i matsmältningen, men också i andra processer, inklusive nervsignalering, immunsvar och hormoner.

Yoshua Quinones, MD, NY, som inte är involverad i denna forskning, förklarar:

”Mikrobiomet påverkar risken för hjärt- och kärlsjukdomar genom att producera metaboliter som TMAO (trimetylamin N-oxid) och SCFAs (kortkedjiga fettsyror), modulera inflammation och immunsvar, påverka lipid- och glukosmetabolismen, reglera blodtrycket och förändra kolesterolabsorptionen. När vi åldras sker förändringar i vårt immunförsvar, kost, livsstil och tarmfunktion och detta påverkar tarmmikrobiomet. Det leder till en mindre mångfald av bakterier och förändrar hur de fungerar, vilket påverkar vår allmänna hälsa och risk för att drabbas av sjukdomar.”

Vilka metabola parametrar är kopplade till åldrande?

Forskarna samlade in information om 21 metaboliska parametrar för att klassificera individer i 5 ”metabola multi-sjukdomsgrupper”. Dessa var:

MC1: frisk
MC2: lågt HDL kolesterol
MC3: högt LDL kolesterol
MC4: fetma-relaterat
MC5: högt blodsocker

De tittade sedan på effekten av att tillhöra dessa grupper med risken för att drabbas hjärt-kärlsjukdomar under 11 års uppföljning.

De upptäckte att personer i fetma- och högt blodsockergrupperna var 75% respektive 117% mer benägna att utveckla hjärt-kärlsjukdom jämfört med det friska klustret.

MC1-, MC2- och MC3-klustren var alla kopplade till ”friska” parametrar, medan MC4 och MC5 var associerade med ”ohälsosamma” parametrar.

Vissa bakterier kan påverka åldrandet

Forskare tittade sedan på tarmmikrobiomet och sekvenserade genomen av mikroberna, för att identifiera närvaron och förekomsten av särskilda arter.

De upptäckte att mikrobiomen hos människor som de tilldelade de metaboliska multi-sjukdomsgrupperna hade vissa överlappande egenskaper.

De karakteriserade också de arter som fanns i mikrobiomet hos yngre människor och äldre människor. De härledde sedan förekomsten av 55 åldersrelaterade mikrobiella arter mot ålder för att utveckla en tarmmikrobial åldersmetrik, som de sedan validerade med hjälp av befintliga data.

Mikrobiomen hos yngre människor var associerade med lägre nivåer av Bacteroides-arter och äldre människor hade högre nivåer av Prevotella- och Enterobacteriaceae-arter.

Kan vi utnyttja mikrobiomet för att förhindra hjärtsjukdomar?

Analys visade att en yngre mikrobiell ålder var associerad med lägre risk för hjärt-kärlsjukdom.

Författarna föreslår att mikrobiomet kan vara ett mål för förebygga kardiovaskulära sjukdomar hos äldre vuxna som inte är metaboliskt friska.

Catherine Rall, RDN, dietist, Denver, och som inte var involverad i studien berättar:

”Resultaten av den här studien visar ett starkt samband mellan dålig mikrobiom-hälsa och en ökad risk för sjukdomar som kardiovaskulär sjukdom. Detta tyder på att en frisk tarmmikrobiom kan hjälpa till att begränsa effekterna av kroppens åldrande, och bli ännu viktigare för att hjälpa människor att hålla sig friska när de blir äldre.”

”Även om det finns en viss förtjänst med tanken att mikrobiomets hälsa kan påverka vår biologiska ålder, kan mikrobiomet också förändras genom tillskott av prebiotika och probiotika, och genom fekal transplantation,” säger hon.

”Jag skulle inte säga att detta representerar vår förmåga att vända åldrandet, men det kan definitivt bidra till att förbättra hälsoresultaten hos människor när de åldras,” sa Rall.

Resultaten av denna forskning backas upp av bevis från andra studier, som har visat att tarmdysbios – obalans mellan bakteriepopulationer i tarmen – är förknippad med en rad inflammatoriska tillstånd, inklusive inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), reumatoid artrit och SLE (systemisk lupus erytematosus), men även hjärt-kärlsjukdom.

Det finns också kopplingar mellan dessa tillstånd, inklusive IBD, och hjärt-kärlsjukdom.

Författarna till denna studie tittade på hjärtinfarkt, stroke och död kopplat till hjärt-kärlsjukdom, men andra studier har kopplat tarmdysbios till en rad kardiovaskulära riskfaktorer, inklusive ateroskleros, högt blodtryck, hjärtsvikt, kronisk njursjukdom, fetma och typ 2 diabetes.

Men kärnfrågan kvarstår: Orsakar dysbios dessa problem eller orsakar dessa tillstånd dysbios?

Medical News Today

Nature Medicine

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori

Prenumerera på nyhetsbrevet för att få 1 minuters sammanfattningar som text eller video

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Antibiotika under graviditet eller tidigt i livet ökar risken för eksem

Next Story

Bättre hjärthälsa med Selen och Q10 

Latest from Övrigt

Bättre hjärthälsa med Selen och Q10 

Bättre hjärthälsa med Selen och Q10 och även positiva effekter på sköldkörtelhormoner och livskvalitet hos personer med otillräcklig sköldkörtelfunktion på grund av selenbrist.…

Vilka är hälsoriskerna med mikroplaster?

Den årliga globala produktionen av plast har ökat exponentiellt från cirka 2 miljoner ton 1950 till 460 miljoner ton 2019, och nuvarande nivåer förväntas tredubblas till 2060. Men vilka är hälsoriskerna med mikroplaster? Plast innehåller mer än 10 000 kemikalier,…

Negativa hälsoeffekter av trafikbuller

Forskning från Tyskland visar på negativa hälsoeffekter av trafikbuller och att det har skadliga effekter på hjärtat och blodkärlen. Och att det både orsakar sjukdom och leder till sämre läkningsprocess. Men också att det leder till psykiska besvär.…