Nyhetsbrev

Övervikt - Page 3

Diagnos och behandling av obstruktiv sömnapné

23 november 2020
Sömnapné är vanligt och prevalensen ökar i relation med den ökande förekomsten av fetma. Det vanligaste symptomet är överdriven trötthet, även om detta symptom endast rapporteras av 15 - 50%. Sömnapné är associerat med en 2-3 gånger ökad risk för…

Länkad annons

Nyhetsbrev