Diagnos och behandling av obstruktiv sömnapné

Sömnapné är vanligt och prevalensen ökar i relation med den ökande förekomsten av fetma. Det vanligaste symptomet är överdriven trötthet, även om detta symptom endast rapporteras av 15 - 50%. Sömnapné är associerat med en 2-3 gånger ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och metabola sjukdomar.

Läs mer