Fetma och cancer

Även om majoriteten är medvetna om att fetma kan ha negativa hälsokonsekvenser, visar resultaten från undersökningen att få är medvetna om att det kan öka risken för att drabbas av cancer.

Läs mer