Diagnos och behandling av obstruktiv sömnapné

14 april 2020 JAMA

Abstrakt

Av vikt

Sömnapné drabbar 17% av kvinnorna och 34% av männen i USA och förekomsten är liknande i andra länder. Denna genomgång ger en uppdatering om diagnos och behandling av sömnapné.

Observationer

Det vanligaste symptomet på sömnapné är överdriven trötthet, även om detta symptom endast rapporteras av 15 – 50%. Sömnapné är associerat med en 2-3 gånger ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och metabola sjukdomar. Många patienter kan diagnostiseras med sömnapné-test i hemmet. Effektiva behandlingar inkluderar viktminskning och träning, positivt luftvägstryck (CPAP), produkter som lyfter käken framåt under sömnen och kirurgiskt ingrepp av vävnaden i svalget eller av skelettet i ansiktet för att vidga luftvägarna. Stimulering av tungmuskelnerven kan vara effektiv för utvalda patienter med ett kroppsmassindex (BMI) mindre än 32. Det finns för närvarande inga effektiva läkemedel. Behandling med CPAP (positivt luftvägstryck) sänker blodtrycket, särskilt hos patienter med högt blodtryck; emellertid har studier av sömnapné-behandling inte visat någon signifikant fördel på antalet kardiovaskulära eller cerebrovaskulära (stroke) incidenter.

Slutsats och relevans – behandling av obstruktiv sömnapné

Sömnapné är vanligt och prevalensen ökar i relation med den ökande förekomsten av fetma. Trötthet dagtid är bland de vanligaste symptomen, men många patienter med sömnapné är symtomfria. Symtomfria personer eller personer som inte besväras särskilt mycket av sina symtom och av den anledningen inte utgör någon uppenbar säkerhetsrisk vid bilkörning, kan behandlas med beteende-åtgärder som viktminskning och träning. Åtgärder som CPAP (positivt luftvägstryck) rekommenderas för personer med överdriven trötthet och högt blodtryck. Bevisen för att behandla symtomfria personer för att minska risken för kardiovaskulära och cerebrovaskulära (stroke) incindenter, är svaga.

JAMA