Bukfetma är den farligaste fetman och tydligast kopplad till hälsorisker

23 September 2020 BMJ

Abstrakt

Målsättning

Att fastställa sambandet mellan ett index som beskriver bukfetma (central fetma), inklusive midjemått, höftomkrets, låromkrets, midja-till-höft-förhållande, midja-till-höjd-förhållande, midja-till-lår-förhållande, kroppsfettindex och A kroppsform index, med risken för att dö i förtid hos i befolkningen, och för att försöka klargöra förhållandena.

Resultat

Av de 98.745 studier man undersökte, ansågs 1.950 studier som publicerats i sin helhet möjliga att utvärdera. 

De slutliga analyserna bestod av 72 prospektiva (framåtblickande) studier med totalt 2.528.297 deltagare. 

De måtten man bedömde var: midjemått (10 cm ökning); höftomkrets (10 cm ökning); låromkrets (5 cm ökning); midja till höft förhållandet; midja till höjd förhållandet; midja till lår förhållandet; kroppsfettsindex (10% ökning); och ett kroppsformsindex. 

En koppling hittades mellan midjemåttet och förhållandet midjemått och längden, och en ökad risk för att dö både för män och kvinnor.

Slutsats – bukfetma är den farligaste fetman

Bukfetma (central fetma) inklusive midjemått, midja-till-höft-förhållande, midja-till-höjd-förhållande, midja-till-lår-förhållande, kroppsfetmaindex och kroppsformsindex, oberoende av en överviktig kropp, var signifikant kopplat till en högre risk för att dö. 

Större höftomkrets och låromkrets var förknippade med en lägre risk. Resultaten tyder på att mäta bukfetma (central fetma) tillsammans med kroppsmassindex (BMI) kan användas som ett kompletterande tillvägagångssätt för att bestämma risken för att dö i förtid.

BMJ