Emulgeringsmedel i mat ökar risken för hjärtsjukdom

14 september 2023 Medscape, BMJ

Huvudbudskap

Tillägg med emulgeringsmedel, som vanligtvis finns i processade livsmedel, kopplas till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, visar resultat från en stor prospektiv (en typ av studie som är konstruerad så att man undersöker vad som sker framåt i tiden) studie.

Metodik

  • Studier har kopplat ett högt intag av ultraprocessade livsmedel till förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom, möjligen på grund av negativa effekter av tillsatser som används som förtjockningsmedel och för att förbättra konsistensen och förlänga hållbarheten av produkten.
  • Forskning tyder också på att livsmedelstillsatser som emulgeringsmedel, som finns i mer än hälften av industriproducerade livsmedel och drycker i Frankrike, kan ha skadliga effekter på tarmmikrobiotan (tarmfloran) och leda till tarminflammation som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.
  • Analysen inkluderade 95 442 (mestadels) kvinnliga frivilliga deltagare i den prospektiva NutriNet-Santé-studien, med en medelålder på 43 år, och som inte hade hjärt-kärlsjukdom vid studiens start och som genomförde en webbaserad undersökning med frågor om sin diet.
  • Forskare använde olika databaser för att samla in information och bedöma sambandet mellan intag av livsmedelstillsatser som konsumerades av minst 5 % av deltagarna, och riskerna för hjärt-kärlsjukdom, kranskärlssjukdom och cerebrovaskulära sjukdomar (stroke).

Att ta med

  • Under en genomsnittlig uppföljning på 7,4 år förekom 1 995 incidenter av hjärt-kärlsjukdom, 1 044 incidenter av kranskärlssjukdom och 974 incidenter av cerebrovaskulära sjukdomar.
  • Efter justering för sociodemografiska, hälso- och livsstilsfaktorer samt för intag av livsmedelstillsatser som eventuellt påverkar risken för hjärt-kärlsjukdom, som socker, natrium (salt), mättade fettsyror, fiber och konstgjorda sötningsmedel, var ett högt intag av total cellulosa signifikant associerat med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom (P = 0,004) och kranskärlssjukdom (P = 0,004 ).
  • Ett högre intag av totala monoglycerider och diglycerider av fettsyror var kopplat till en signifikant ökad risk för alla tre incidenterna: hjärt-kärlsjukdom (P < 0,001), kranskärlssjukdom (P = 0,001) och cerebrovaskulär sjukdom (P = 0,02).
  • Trinatriumfosfat var associerat med högre risk för kranskärlssjukdom (P = 0,03).
  • Efter flera analyser kvarstod resultaten, vilket tyder på att fynden är starka, säger forskarna.
  • Läs mer här om emulgeringsmedel, förtjockningsmedel och stabiliseringsmedel.

I klinisk praxis – emulgeringsmedel i mat ökar risken för hjärtsjukdom

Budskapet från studien är viktig för folkhälsan, eftersom tillsatserna används i tusentals vanligt konsumerade ultraprocessade livsmedel, skriver författarna och tillägger att resultaten ”kommer att bidra till en omvärderingen av reglerna kring användning av livsmedelstillsatser i livsmedelsindustrin för att skydda konsumenterna”.

Begränsningar

Studien bestod mestadels av kvinnor (79,0%), och deltagarna var bättre utbildade och hade ett mer hälsosamt beteende jämfört med den allmänna franska befolkningen, vilket kan begränsa resultatens förmåga till generalisering. Eftersom kvinnor tenderar att äta hälsosammare dieter med lägre intag av emulgeringsmedel än män, och har en lägre absolut risk för hjärt-kärlsjukdom, har studien sannolikt underskattat styrkan av dessa samband. Studien fångade inte intaget av emulgeringsmedel i livsmedel som är undantagna från livsmedelsmärkning (till exempel bageriprodukter) och emulgeringsmedel som används och som inte är artificiella, som ägg.

Medscape

BMJ

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.