Nyhetsbrev

Kostnader för vegansk kost

5 september 2023 JAMA
11 september 2023

Introduktion

Vegansk kost är kopplat till många hälsofördelar. Men med tanke på att matkostnader kan utgöra ett hinder för kostförändring, har man undersökt kostnaderna för en vegankost.

Som tidigare rapporterats i en randomiserad studie, resulterade en ad libitum (latin: efter godtycke) vegansk kost med låg fetthalt i viktminskning, förbättrad kroppsbyggnad och ökad insulinkänslighet hos vuxna överviktiga. I denna sekundära analys av studien bedömdes matkostnaderna. Eftersom priserna på baslivsmedel, som ris och bönor, är mycket lägre jämfört med kött och mejeriprodukter, antogs det att matkostnaderna skulle minska med en vegansk kost.

Metoder

Kortfattat så genomfördes denna randomiserade studie mellan januari 2017 och februari 2019 i Washington, DC, USA. Alla deltagare lämnade skriftligt samtycke.

Deltagarna delades slumpmässigt in i en vegansk grupp eller i en kontrollgrupp. Vegangruppen ombeddes följa en ad libitum vegansk kost med låg fetthalt bestående av frukt, grönsaker, spannmål och baljväxter, medan kontrollgruppen ombads att inte göra några dietförändringar. Energiintag och matkostnader var inte begränsade för någon av grupperna dvs de kunde äta hur mycket de ville. Vid studiestart och i vecka 16 fylldes ett 3-dagars dietregister (2 vardagar och 1 helgdag) i av varje deltagare och analyserades av en dietist auktoriserad i Nutrition Data System for Research.

För bedömningen av matkostnad kopplades intag från dietregister till en databas med nationella livsmedelspriser med hjälp av US Department of Agriculture Thrifty Food Plan.

Resultat

Av 3 115 personer som screenades per telefon uppfyllde 244 vuxna med övervikt kriterierna för att delta i studien och delades slumpmässigt in i den veganska gruppen (n =  122, 86,1 % var kvinnor, medelålder 52,9 år) eller i kontrollgruppen (n = 122, 86,9 % var kvinnor, medelålder 56,7 år). Analysen inkluderade 223 (91,0%) deltagare som alla slutförde hela studien.

Den genomsnittliga totala matkostnaden per dag minskade i vegangruppen med cirka 16 %, jämfört med ingen signifikant förändring i kontrollgruppen. Skillnaden mellan grupperna var signifikant. De största besparingarna var på kött och mejeriprodukter. Dessa besparingar uppvägde de ökade utgifterna för grönsaker, frukt, baljväxter, fullkorn, köttalternativ och mejerialternativ.

Diskussion – kostnader för vegansk kost

Denna andra analys av en randomiserad studie fann att en vegansk kost med låg fetthalt minskade de totala matkostnaderna med cirka 16 %. Så förutom hälsofördelar kan en vegansk kost även ha ekonomiska fördelar. En studie från 2021 uppskattade att dieter som inkluderade mindre animaliska och mer vegetabiliska livsmedel var upp till 25 % till 29 % billigare än allätande dieter. En stor amerikansk internetundersökning visade att matutgifterna för vegetarianer var lägre än för deras köttätande motsvarigheter.

Styrkan i den aktuella studien är att den består av två parallella grupper dit deltagarna blivit randomiserade (lottade) och som även tog hänsyn till säsongseffekter. Studien har också begränsningar. Matkostnaderna var självrapporterade och inkluderade inte kosttillskott eller mediciner. Matkostnadsberäkningar i Thrifty Food Plan utesluter även alkohol. Deltagarna var frivilliga försökspersoner och representerar kanske inte den allmänna befolkningen.

JAMA

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Protein från växtbaserad kost

Next Story

Emulgeringsmedel i mat ökar risken för hjärtsjukdom

Latest from Kost

För mycket protein är dåligt för hjärtat

En studie från Nature Metabolism rapporterar att för mycket protein är dåligt för hjärtat. Om det totala dagliga kaloriintaget består av mer än 22% protein så kan det öka risken för åderförkalkning.…

Emulgeringsmedel och cancerrisk

Emulgeringsmedel är bland de mest använda tillsatserna i livsmedel. En stor studie visade på ett samband mellan konsumtion av vissa emulgeringsmedel och en ökad risk för vissa cancerformer, särskilt bröst- och prostatacancer.…

Fermenterad mat kan förbättra mental hälsa

Fermenterad mat kan förbättra mental hälsa genom mikrobiotans tarm-hjärn axel, enligt en reviewartikel. Förbindelsen mellan tarm och hjärna är kopplad till många hjärnfunktioner som minne, kognition, ångest, depression och allmän hälsa.…

Proteinintag kopplat till hälsosamt åldrande

Enligt en ny studie utvecklade kvinnor som åt mer växtbaserat protein i medelåldern, färre kroniska sjukdomar och var generellt friskare när de blev äldre. Bland annat såg man att dessa kvinnor hade lägre nivåer av LDL-kolesterol, blodtryck och insulinkänslighet.…