Nyhetsbrev

Fisk och kardiovaskulär sjukdom

8 mars 2021 Journal of the American Medical Association
11 mars 2021

Abstrakt

Av vikt 

Kohortstudier (studier på personer med liknande profil) rapporterar motstridiga samband mellan fiskkonsumtion, en källa till omega 3-fetter, och risken för hjärt-kärlsjukdom och dödlighet. Om sambandet däremot varierar mellan de med hjärt-kärlsjukdom och de utan är däremot okänt.

Målsättning

Att undersöka om sambandet mellan fiskkonsumtion och risken för hjärt-kärlsjukdom eller dödlighet skiljer sig mellan personer med och utan hjärt-kärlsjukdom.

Design, syfte och deltagare 

Denna analys involverade 191.558 personer från 4 kohortstudier – 147.645 personer (139.827 utan hjärt-kärlsjukdom och 7.818 med) från 21 länder i Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) -studien och 43.413 patienter med hjärt-kärlsjukdom i 3 prospektiva studier från 40 länder. Analysen genomfördes från januari till juni 2020.

Klargörande

Fiskkonsumtion registrerades med frågeformulär. I en av grupperna med hjärt-kärlsjukdom användes ett separat frågeformulär för att bedöma vilken typ av fisk som intogs.

Utfall

Dödlighet och större kardiovaskulära incidenter (inklusive hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt eller plötslig död).

Resultat

I analysen inkluderades totalt 191.558 personer, medelålder 54,1 år, varav 91.666 [47,9%] var män. Under 9,1 års uppföljning i PURE-studien, konstaterades att jämfört med lite eller inget fiskintag (≤50 g / månad), så var ett intag på 350 g / vecka eller mer inte associerad med risk för större kardiovaskulära incidenter eller total dödlighet. 

I de 3 grupperna av patienter med hjärt-kärlsjukdom var däremot risken för större kardiovaskulära incidenter och total dödlighet, lägst vid ett intag av minst 175 g / vecka (eller cirka 2 portioner / vecka) jämfört med 50 g / månad eller lägre, men någon ytterligare riskreducering sågs inte vid en konsumtion på 350 g / vecka eller mer. 

Fisk med ett högre nivå av omega 3-fettsyror var starkt kopplad till en lägre risk för hjärt-kärlsjukdom, medan andra typer av fisk inte uppvisade detta samband. Kopplingen mellan fiskintag och utfall varierade beroende på kardiovaskulärt status, med en minskad risk för patienter med hjärt-kärlsjukdom men inte för den allmänna populationen.

Slutsatser och relevans – Fisk och kardiovaskulär sjukdom

Resultat av denna analys av fyra kohortstudier visade att ett minimalt fiskintag på 175 g (cirka 2 portioner) per vecka är kopplat till en minskad risk för större kardiovaskulära incidenter och dödlighet bland patienter med tidigare kardiovaskulär sjukdom, men inte i den allmänna befolkningen.
Konsumtion av fisk (särskilt fet fisk) bör undersökas i randomiserade studier för att utvärdera den kliniska effekten hos personer med hjärt-kärlsjukdom.

Journal of the American Medical Association

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

BEKRÄFTAT: Kosten en riskfaktor för kolorektal cancer

Next Story

Hälsosam växtbaserad kost minskar risken för stroke

Latest from Kost

Växtbaserad kost minskar återfall av prostatacancer

I denna studien fann man att en växtbaserad kost minskar återfall av prostatacancer. Män som till övervägande del konsumerade en växtbaserad kost drabbades hälften så ofta av återfall som män som inte följde denna kost.…

Xylitol kopplas till hjärtinfarkt, stroke

Xylitol kopplas till hjärtinfarkt, stroke enligt en ny studie publicerad i European Heart Journal. Man följde personer under 3 år och de med högst nivåer av xylitol i blodet hade störst risk för att drabbas.…

Äta fort och sent på kvällen kan påverka hälsan

Du är vad du äter, lyder ordspråket. Men en växande mängd bevis pekar på att det inte bara är vad och hur mycket du äter som påverkar din hälsa, utan när och hur snabbt du äter spelar också roll. Äta…

2 läsk per vecka kan skada hjärtat

2 läsk per vecka kan skada hjärtat. För dom som drack läsk dagligen var risken ännu högre. Intressant nog vägde träning INTE upp för läskens skadliga effekter.…