Nyhetsbrev

Hälsosam växtbaserad kost minskar risken för stroke

12 mars 2021 Medscape, Neurology
16 mars 2021

Att äta en hälsosam växtbaserad kost är associerat med en lägre risk för både total stroke och ischemisk stroke, visar resultatet från en studie av tre stora kohorter (grupper).

Emellertid fann man ingen koppling mellan en växtbaserad diet och risk för hemorragisk (blödning) stroke, och datan visade inte heller något samband mellan en vegetarisk kost och total strokerisk.

Tidigare studier har ofta definierat en växtbaserad kost som en vegetarisk kost, och utan att skilja på kvaliteten på den växtbaserade maten.

”I denna studien konstruerade man tre versioner av växtbaserade dietindex för att bedöma kvaliteten på den växtbaserat kosten, utan att utesluta alla animaliska livsmedel och så undersökte man kvaliteten på den växtbaserade kosten och förhållandet till risk för stroke”, berättar Megu Y. Baden , Doktor, vid Harvard TH Chan School of Public Health, Boston, USA. ”Detta tillvägagångssätt påminner med om de strategier som många människor gör för att öka sitt intag av växtbaserade livsmedel och minska de animaliska i sin kost”.

Forskning antyder att växtbaserad kost minskar risken för hjärt-kärlsjukdom, men få studier har undersökt effekten av dessa dieter på risken för stroke. Dessutom har publicerad forskning i denna fråga visat motstridiga resultat. Två tidigare undersökningar visade ingen koppling mellan en vegetarisk diet och risken för dödlighet i stroke, men en studie visade att vegetarianer hade en ökad risk för total och hemorragisk (blödning) stroke.

I denna studien analyserade forskarna data från tre stora amerikanska kohorter (grupper). Nurses’ Health Study 1 (73.890 deltagare) och 2 (92.352 deltagare och endast kvinnor). Den tredje, Health Professionals Follow-up Study (43.266 deltagare) inkluderade endast män. Bland uteslutningskriterier var historia av hjärt-kärlsjukdom eller cancer vid inkluderingen i ovanstående studier. 

Få hemorragiska (blödning) stroke

Deltagarna i de tre studierna svarade på frågeformulär vartannat år, och lämnade information om livsstilsfaktorer och sjukdomshistoria. Varannat till var fjärde år fyllde deltagarna i ett frågeformulär om måltider och mat.

För att undersöka deltagarnas intag av växtbaserade livsmedel konstruerade man ett växtbaserat dietindex (PDI), ett hälsosamt växtbaserat dietindex (hPDI) och ett ohälsosamt växtbaserat dietindex (uPDI). Livsmedel som innehåller raffinerat spannmål och som har tillsatt socker är exempel på ohälsosamma växtbaserade livsmedel.

Forskarna klassificerade deltagare som vegetarianer om de åt smör, mejeri eller ägg, och åt mindre än en portion per månad av kött eller fisk.

I varje kohort (grupp) hade deltagare med högsta PDI ett lägre BMI, ägnade sig mer åt fysisk aktivitet, var mindre benägna att röka, hade en mer hälsosam och en mindre ohälsosam växtdiet och åt mindre animalisk mat jämfört med deltagare med lägsta PDI-poäng.

Deltagare med högsta hPDI (hälsosam diet) hade en signifikant lägre risk för total stroke (HR, 0,90) än de med lägsta hPDI. De med högst uPDI (ohälsosam diet) hade en något högre risk för total stroke än de med lägsta uPDI (HR, 1,05).

Det fanns ingen koppling mellan PDI och risk för hemorragisk (blödning) stroke. ”Färre stroke var av typen blödning, så den statistiska beräkningen (power) kan ha varit begränsad,” säger Megu Y. Baden.

Man hittade inget samband mellan vegetarianism och total strokerisk, men resultatet kan ha berott på för få fall. Forskarna undersökte inte risken för undertyper av stroke bland vegetarianer.

Kvalitén på kosten har betydelse

”De motstridiga resultaten från tidigare studier som tittat på en vegetarisk kost och strokerisk, kan delvis bero på skillnader i kvaliteten på växtbaserade dieter – andelen hälsosam och mindre hälsosam växtbaserad kost – bland de som följer en vegetarisk diet, säger Baden. ”Med andra ord så undersökte man inte kvaliteten av vegetariska koster i tidigare studier”.

Forskning har visat att växtbaserade livsmedel är rika på näringsämnen som kan minska risken för hjärt-kärlsjukdom. Dessa livsmedel innehåller kostfiber, flavonoider och polyfenoler, som är rikligare i fullkorn, frukt, grönsaker, te och kaffe. Konsumtion av dessa näringsämnen kan vara den mekanism genom vilken en växtbaserad kost minskar risken för stroke, spekulerar forskarna bakom studien.

”Resultaten tyder på att alla växtbaserade dieter inte är likvärdiga och att ytterligare forskning behövs för att identifiera de växtbaserade dieterna som är associerade med minskad risk för stroke”, säger Kevin N. Sheth, MD, professor i neurologi och neurokirurgi vid Yale School of Medicine.

Växtbaserad kost minskar risken för stroke

Dessa resultat understryker vikten av att ytterligare klargöra vilka koststrategier som är mest effektiva för att förebygga stroke, inklusive dieter som i olika grad fokuserar på frukt, fiber, grönsaker och fullkorn. ”Vi måste förstå vilken påverkan dessa typer av dieter har på risken att drabbas av stroke för den allmänna befolkningen”, säger Sheth.

”Det finns en stor mängd medicinsk litteratur som stöder idén att Medelhavsdiet, DASH-diet och dieter rik på frukt och grönsaker minskar risken för stroke”, säger Erica Camargo Faye, Dr, stroke-neurolog vid Massachusetts General Hospital och lärare i neurologi vid Harvard Medical School, Boston. ”Vad denna studie adderar till litteraturen är att den visar att kvaliteten på växtbaserade dieter har en stor inverkan på risken för att drabbas av stroke”.

En annan relevant fråga är om hälsosamma växtbaserade dieter har starkast effekt på risken för ischemisk stroke eller på risken för hemorragisk (blödning) stroke.

”Med tanke på tidigare motstridiga uppgifter om risken för stroke i förhållande till vegetariska dieter, är det viktigt att studera hur kvaliteten på vegetariska dieter (dvs hälsosamma jämfört med ohälsosamma växtbaserade dieter) påverkar risken för stroke”, avslutar hon.

Medscape

Neurology

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Fisk och kardiovaskulär sjukdom

Next Story

Omega-3 och D-vit förebygger inte förmaksflimmer

Latest from Kost

Äta fort och sent på kvällen kan påverka hälsan

Du är vad du äter, lyder ordspråket. Men en växande mängd bevis pekar på att det inte bara är vad och hur mycket du äter som påverkar din hälsa, utan när och hur snabbt du äter spelar också roll. Äta…

2 läsk per vecka kan skada hjärtat

2 läsk per vecka kan skada hjärtat. För dom som drack läsk dagligen var risken ännu högre. Intressant nog vägde träning INTE upp för läskens skadliga effekter.…

För mycket protein är dåligt för hjärtat

En studie från Nature Metabolism rapporterar att för mycket protein är dåligt för hjärtat. Om det totala dagliga kaloriintaget består av mer än 22% protein så kan det öka risken för åderförkalkning.…

Emulgeringsmedel och cancerrisk

Emulgeringsmedel är bland de mest använda tillsatserna i livsmedel. En stor studie visade på ett samband mellan konsumtion av vissa emulgeringsmedel och en ökad risk för vissa cancerformer, särskilt bröst- och prostatacancer.…