Nyhetsbrev

Hälsosam kost minskar risken för impotens

13 november 2020 JAMA
25 november 2020

Abstrakt

Av betydelse 

Erektil dysfunktion (impotens), särskilt hos yngre män, är ett tidigt tecken på hjärt-kärlsjukdom och kan sänka livskvaliteten. Män kan motiveras till att äta mer hälsosamt om det minskar risken för att bli impotent.

Mål 

Att undersöka sambandet mellan följsamhet till hälsosam kost* och erektil dysfunktion (impotens) hos män.

Studieupplägg och deltagare 

Studien inkluderade män från Health Professionals Follow-up Study med uppföljning från 1 januari 1998 till 1 januari 2014. Deltagare var manliga hälso- och sjukvårdspersonal i åldrarna 40 till 75 år. Män med erektil dysfunktion (impotens) eller diagnos av hjärtinfarkt, diabetes, stroke eller urinvägscancer vid studiens start uteslöts. Analyserna slutfördes i februari 2020.

Dokumentation

Ett frågeformulär om kost fylldes i vart fjärde år.

Utfall och bedömning 

Kvalitén på dieterna bedömdes genom poängsättning till Medelhavsdiet och till Alternative Healthy Eating Index 2010 (AHEI)**, ju högre poäng desto hälsosammare kost.

Resultat

21.469 män ingick i analysen och medelåldern vid studiens start var 62 år. Under uppföljning (ca 11 år i snitt) noterades 968 fall av erektil dysfunktion (impotens) bland män yngre än 60 år, 3.703 fall bland män i åldrarna 60 till 70 år och 4.793 fall bland män i åldern över 70 år.

Män yngre än 60 år, som åt Medelhavsdiet och med HÖGSTA dietpoängen, hade en liten risk för att drabbas av erektil dysfunktion jämfört med män med LÄGST poäng. Hög dietpoäng var också kopplad till låg risk för erektil dysfunktion bland äldre män, både i gruppen 60 till 70 år och över 70 år.

Män med hög hälsopoäng i AHEI-indexet hade också en lägre risk för att drabbas av erektil dysfunktion, särskilt tydligt var det bland män som var yngre än 60 år.

Slutsats och relevans – Hälsosam kost minskar risken för impotens

Denna studie visade att följsamhet till en hälsosam kost kunde kopplas till en lägre risk för att drabbas erektil dysfunktion (impotens), vilket pekar på att kosten har betydelse för att upprätthålla en erektil hälsa (potens).

Förtydliganden:
* Poängsättning hälsoformuläret:
Deltagarna fick 1 poäng vid konsumtion över genomsnittligt intag av grönsaker, baljväxter, frukt och nötter, spannmål, fisk och om de intog mer fleromättade fetter än mättade; 1 poäng om de konsumerade MINDRE än genomsnittet av mejeriprodukter, rött kött eller processat kött; och 1 poäng om alkoholintag låg mellan 10 och 50 g per dag.

** För att beräkna AHEI-poängen (Alternative Healthy Eating Index) fick deltagarna poäng på 11 livsmedel och sin följsamhet till dessa. HÖGT intag av frukt, grönsaker, fullkorn, nötter och baljväxter, fleromättade fetter och omega-3, och LÅGT intag av rött och processat kött, sockersötade drycker, transfetter och natrium (salt) resulterade i högre (hälsosammare) dietpoäng. Måttligt alkoholintag bidrar till en högre poäng.

JAMA

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Högdos omega-3 minskar inte risken för hjärt-incidenter hos personer med hjärt-kärlsjukdom

Next Story

Samband mellan sömntid och kognitiv påverkan

Latest from Kost

Växtbaserad kost minskar återfall av prostatacancer

I denna studien fann man att en växtbaserad kost minskar återfall av prostatacancer. Män som till övervägande del konsumerade en växtbaserad kost drabbades hälften så ofta av återfall som män som inte följde denna kost.…

Xylitol kopplas till hjärtinfarkt, stroke

Xylitol kopplas till hjärtinfarkt, stroke enligt en ny studie publicerad i European Heart Journal. Man följde personer under 3 år och de med högst nivåer av xylitol i blodet hade störst risk för att drabbas.…

Äta fort och sent på kvällen kan påverka hälsan

Du är vad du äter, lyder ordspråket. Men en växande mängd bevis pekar på att det inte bara är vad och hur mycket du äter som påverkar din hälsa, utan när och hur snabbt du äter spelar också roll. Äta…

2 läsk per vecka kan skada hjärtat

2 läsk per vecka kan skada hjärtat. För dom som drack läsk dagligen var risken ännu högre. Intressant nog vägde träning INTE upp för läskens skadliga effekter.…