Samband mellan sömntid och kognitiv påverkan

21 september 2020 JAMA

Abstrakt

Av vikt

En koppling mellan sömntid och kognitiv påverkan har inte tidigare visats.

Målsättning

Att undersöka sambandet mellan sömntid och kognitiv påverkan genom en samlad analys av två nationellt representativa åldrande grupper.

Resultat

Data från 20.065 deltagare analyserades, inklusive 9.254 från en engelsk studie på äldre (medelålder  64,6 år, 55,9% kvinnor; uppföljningstid 8 år) och 10.811 från Kina (medelålder 57,8 år, 50,2% män, uppföljningstid 4 år). 

Kognitiva poäng hos individer med 4 timmar eller mindre och 10 timmar eller mer sömn per natt minskade snabbare än i jämförelsegruppen som sov 7 timmar per natt.

Slutsatser och relevans – sömntid och kognitiv påverkan

I denna studie hittades ett samband mellan sömntid och kognitiv påverkan, vilket indikerar att kognitiva funktioner bör kontrolleras hos personer med otillräcklig (≤4 timmar per natt) eller överdriven (≥10 timmar per natt) sömntid. Framtida studier behövs för att undersöka mekanismerna för sambandet mellan sömntid och kognitiv påverkan.

JAMA