Mekanisk länk mellan att äta rött kött och tjocktarmscancer

22 juni 2021 Reuters Health Information (Medscape), Cancer Discovery

Konsumtion av rött kött har konsekvent kopplats till en ökad risk för kolorektalcancer och en ny studie visar på en mekanisk förklaring.

”Vår studie identifierade för första gången en alkylerande mutationssignatur i kolonceller och kunde koppla den till konsumtion av rött kött och till mutationer som aktiverar cancer”, säger Dr Marios Giannakis vid Dana-Farber Cancer Institute, Boston.

”Dessa resultat tyder på att konsumtion av rött kött kan orsaka alkylerande skador som leder till cancerframkallande mutationer i KRAS (KRAS-genen ger instruktioner för att tillverka ett protein som kallas K-Ras. Proteinet vidarebefordrar signaler från utsidan av cellen till cellens kärna. Dessa signaler instruerar cellen att växa och dela sig eller att mogna och ta på sig specialfunktioner (differentiera)) och PIK3CA (PIK3CA-genen ger instruktioner för framställning av p110α-proteinet, som är en del av ett enzym som kallas PI3K), vilket främjar utveckling av kolorektal cancer. Våra data stöder vidare att konsumtion av rött kött som en riskfaktor för kolorektal cancer och ger också möjligheter att förebygga, upptäcka och behandla denna sjukdom, säger Dr. Giannakis.

Studien publicerades i Cancer Discovery, en tidskrift från American Association for Cancer Research.

Forskarna analyserade DNA-sekvenserad data från matchande normala och kolorektala tumörvävnader från 900 patienter med kolorektal cancer från Nurses’ Health Studies och Health Professionals Follow-up Study. Alla patienter hade lämnat information om sina kostvanor, livsstil och andra faktorer under flera år innan de fick diagnosen kolorektal cancer.

De hittade en icke tidigare beskriven alkylerande mutationssignatur, vilket indikerar DNA-skada, i normal och cancerös kolonvävnad.

Rött kött och tjocktarmscancer

Denna alkylerande signatur korrelerade signifikant med ett högt intag av processat kött och rött kött före de fick diagnosen kolorektal cancer, men inte efter konsumtion av kyckling eller fisk eller för andra livsstilsfaktorer före diagnos.

Dessutom verkade denna mutationssignatur aktiveras av KRAS- och PIK3CA-gener.

Specifikt hade kolorektala tumörer som innehöll KRAS p.G12D, KRAS p.G13D eller PIK3CA p.E545K-drivna mutationer, som är vanliga vid kolorektal cancer, större anrikning av den alkylerande signaturen i förhållande till tumörer utan dessa cancerdrivna mutationer.

Patienter vars tumörer hade de högsta nivåerna av alkylerande skador hade 47% högre risk för att dö av kolorektal cancer än patienter med mindre alkylerande skador.

Reuters Health Information (Medscape)

Cancer Discovery