Mikrobiom

Tarmmikrobiomet och koloncancer

Tarmmikrobiomet och koloncancer

Personer med precancerösa kolonförändringar visar signifikanta skillnader i sitt tarmmikrobiom (jämfört med befolkningen), upp till 5 år innan förändringarna utvecklas till cancer, enligt en analys (över 22 år) av studien the Dutch Microbiome Project.

Fynden tyder på en möjlig roll för tarmmikrobiotan för utvecklingen av kolorektala förändringar och cancer, säger forskaren Ranko Gacesa, PhD, Institutionen för gastroenterologi, University of Groningen, Nederländerna, som presenterade resultaten vid United European Gastroenterology Week (UEG) 2023.

”Det betyder också att tarmbakterier kan bidra till en förbättring av dagens fekala tester för att upptäcka kolorektala polyper, och till och med att behandlingar bestående av mikrobiommodulering kan spela en roll för att förebygga kolorektal cancer”, säger Gacesa, som vann pris för studien.

Tarmmikrobiomet är känt för att vara kopplat till kolorektal cancer; i synnerhet har bakterierna Bacteroides fragilis och Alistipes finegoldii visat sig orsaka kolorektal cancer i musmodeller, förklarade Gacesa.

I den aktuella studien tittade man på vilken potential tarmmikrobiomet hos människor kan ha för upptäckten av precancerösa kolonförändringar. Det invasiva Fekala Immunokemiska Testet (FIT), har visat sig resultera i ett stort antal falskt positiva resultat, vilket leder till många onödiga koloskopier.

”Det har beräknats att vid användning av en fekal mikrobiotaanalys (analys av tarmbakterier i avföringen) i kombination med FIT i det tidiga skedet för att förutspå kolorektal cancer, resulterar i en hög frekvens sant-positiva resultat och lägre antal falskt-positiva”, säger Gacesa. ”På detta sätt kan vi minska andelen falskt positiva med cirka 50%.”

”Vi vill helst inte upptäcka cancern när den redan är utvecklad och svår att behandla. Vi strävar efter att upptäcka den så tidigt som möjligt”, säger han.

Analys med hjälp av holländska databaser

För att bestämma förhållandet mellan kolorektal cancer och tarmmikrobiomet, genomförde de holländska forskarna en analys från år 2000 till 2022, och tittade på om cancern förändrar tarmmikrobiomet, samt om förändringar i mikrobiomet bidrar till utvecklingen av precancerösa förändringar och kolorektal cancer.

De använde data från det holländska screeningprogrammet för kolorektal cancer, som omfattar FIT-resultat hos personer i åldern 55 år och äldre, och koloskopi om det genomfördes. Kolonbiopsier registrerades. Dessa kopplades sedan till Dutch microbiome project med data baserade på fekala prover från 8208 personer tagna mellan 2012 och 2015.

”Detta gjorde det möjligt för oss att koppla sammansättning av tarmmikrobiom och funktioner, till en detaljerad histologisk information om precancerösa förändringar och kolorektal cancer, inklusive när lesioner upptäcktes i förhållande till fekal provtagning och analys av tarmmikrobiomet,” förklarade Gacesa.

Analysen fastställde sammansättning, funktion och genomiska profiler av tarmmikrobiota hos deltagare som utvecklade precancerösa kolorektala förändringar före fekal provtagning från 2000 till 2015, och hos de deltagare som utvecklade förändringar efter fekal provtagning, mellan 2015 och 2022. Typ och storlek av förändringar noterades. Kontrollgruppen inkluderade 2123 individer från den allmänna befolkningen med normala koloskopifynd.

Fler precancerösa förändringar hittade efter fekal provtagning

Det fanns fler fall av precancerösa förändringar efter fekal provtagning, rapporterade Gacesa.

Före fekal provtagning hade 219 deltagare förändringar i kolon, inklusive låggradig dysplasi, höggradig dysplasi och tandade polyper och 26 fall av kolorektal cancer. Totalt 315 deltagare utvecklade olika kolonförändringar efter fekal provtagning, med totalt 29 fall av kolorektal cancer.

När forskarna tittade på mångfalden av mikrobiom (mikroorganismer i tarmen) hos personer med precancerösa kolonförändringar 1 till 5 år före fekal provtagning, fann de att mångfalden var lägre jämfört med hos kontrollgruppen. Mångfalden minskade också hos deltagare som utvecklade kolonförändringar efter provtagning.

Mikrobiomets sammansättning och funktion var olika mellan patienter med redan existerande förändringar och hos de som kom att utveckla förändringar i framtiden, och den varierade också beroende på typ av förändring.

Tarmmikrobiomet och koloncancer

”Vi såg en minskning av vissa goda bakterier, inklusive Faecalibacterium, både hos de med aktuella förändringar och hos de som utvecklade förändringar i framtiden. Vi såg också en massiv topp i Alistipes finegoldii hos dem som hade kolorektal cancer, vilket starkt tyder på att det är nära kopplat till kolorektal cancer”, berättade Gacesa.

Bland bakteriearter kopplade till den framtida utvecklingen av precancerösa förändringar var de från familjen Lachnospiraceae och släktena Roseburia och Eubacterium. Mikrobiomsammansättningen hade en måttlig förutbestämmande potential för framtida förändringar och kolorektal cancer.

”Precancerösa förändringar är kopplade till tarmmikrobiomet,” sa Gacesa. ”Adenom – både redan existerande (före fekal provtagning) och de som kom efter fekal provtagning – är signifikant kopplade till mikrobiomets sammansättning.”

Medscape

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

5 tips för en frisk mage

5 tips för en frisk mage

Vi är vad vi äter, eller? De flesta av våra immunsystemsceller finns i mag-tarmkanalen, upp till 70–80%. Vår tarm spelar en viktig roll i den övergripande hälsan för vårt immunsystem och för oss själva. Att minimera stress, motionera mera och välja rätt mat och kosttillskott för att få en bra tarmhälsa kan minimera negativa effekter som förstoppning, diarré, uppblåsthet och gasbildning.

Viktigt att känna till:

 • 70 till 80% av vårt immunförsvar sitter i vår tarmkanal, vilket visar hur viktigt det är att upprätthålla tarmhälsan.
 • Kronisk stress, otillräckligt med sömn, underliggande sjukdomar, mediciner, felaktigt balanserad kost och brist på fysisk aktivitet påverkar vår tarmhälsa negativt.
 • Vårt tarmepitel (tarmslemhinnan), ett kraftfullt skydd, verkar tillsammans med vår mikrobiom för att skydda kroppen från främmande sjukdomsframkallande inkräktare.
 • De livsmedel som gynnar vår mikrobiom varierar en del från individ till individ, efter behov och av underliggande hälsoproblem. Tyvärr finns det ingen universallösning till tarmens välbefinnande.

En frisk tarm är avgörande för vår livskvalitet

Enligt National Institutes of Health (NIH) lider över 60 miljoner amerikaner av matsmältningssjukdomar, inklusive kronisk förstoppning, gallsten, pankreatit, refluxsjukdom, tarminfektioner, inflammatorisk tarmsjukdom (Crohns sjukdom, ulcerös kolit), irritable bowel syndrome (IBS), virussjukdomar med mera.

Att förstå hur man minimerar sjukdomssymtom och vidta åtgärder för att förbättra vår tarmhälsa kan dels förbättra livskvaliteten och dels minska stress och ångest. Ett sätt att minska de negativa effekterna av dålig tarmhälsa är att förstå hur man kan förbättra den.

Hur tarmen skyddar oss

Dessa tre barriärer i tarmen fungerar som ett skydd mellan kroppen och sjukdomsframkallande inkräktare:

Tarmepitelet fungerar som en del av vårt immunförsvar. Den består av ett enda lager av celler som försvarar oss mot dåliga saker som kommer in i tarmlumen.

Mikrobiotan syftar på de goda bakterierna och andra organismer som lever i harmonisk balans i vår mag-tarmkanal för att ta upp näring, bibehålla tarmhälsan och hjälpa till med nödvändiga processer.

Tarmslemhinnans immunsystem är vårt skydd i tarmen mot att sjukdomsframkallande bakterier tar sig igenom tarmväggen och in i kroppen samt säkerställer att immunsystemet känner igen de goda och skyddande bakterierna. 

Tarmepitelet

Tarmepitelet är en del av det medfödda immunförsvaret och fungerar som en del av kroppens första försvarslinje. Celler i tarmslemhinnan och i tarmväggarna bidrar till att ge en slemhinnebarriär mot inkräktare. Dessa celler blir aktiva när en parasit eller ett protein som vår kropp inte gillar försöker smyga förbi tarmarna och komma in i blodomloppet.

Cellerna i epitelet mobiliserar för att upprätthålla balans och säkerställa att försvaret förblir funktionellt. Detta kräver en noggrann balans mellan bakterierna och andra organismer som finns naturligt i vår tarm, maten vi äter som gynnar dessa organismer och vår allmänna hälsa och välbefinnande.

Mikrobiotan

Vår mikrobiota gynnar hela vår kropp. De organismer som lever i oss för att stödja normala fysiologiska funktioner är ovärderliga för vår hälsa. I gengäld ger kroppen näringsämnen och support för att upprätthålla balansen mellan dessa organismer, vilket skapar en symbiotisk relation.

De friska organismerna som lever i vår tarm är värda att bevara. De hjälper kroppen på flera sätt:

 • Hjälper till att bryta ner lösliga fibrer.
 • Producera näringsämnen som vitamin K, folat eller biotin.
 • Upprätthålla en frisk population av organismer för att förhindra skadliga bakterier.
 • Hjälper till att förhindra uppkomst av symtom som uppblåsthet, gasbildning och diarré.
 • Hjälper till att upprätthålla ett starkt immunförsvar.

Tarmslemhinnans immunsystem

Vårt immunsystem i tarmslemhinnan fungerar också som ett skydd mot inkräktare. Det förhindrar smittsamma organismer eller allergener från att ta sig in i samhället av mikroorganismer i tarmstrukturen. Det hjälper till att säkerställa att kroppen accepterar de organismer som finns i oss utan negativa effekter.

Samband mellan vårt hjärna och mage

Det handlar om hur vår tarm påverkar vår allmänna hälsa och välbefinnande.

Hela mag-tarmkanalen är kopplad till hjärnan och spelar en betydande roll i vårt immunförsvar. Nervceller klär vår tarmkanal från matstrupen till ändtarmen. Nervsystemet i magen samarbetar med de organismer som finns i vår tarm för att hjälpa till med att svälja maten, med matsmältningen, producera matsmältningsenzymer med mera.

När tarmens nervsystem och mikrobiotan inte fungerar tillsammans kan detta leda till humörförändringar, som irritabilitet, depression och ångest. Forskning pågår för att utvärdera nervsystemets roll i sambandet mellan hjärnan och tarmen.

Symtom på en ohälsosam tarm

En mage i obalans ser olika ut för alla. Vissa kan ha immunutlöst tillstånd som leder till ett överaktivt immunsvar i tarmen. Andra kan ha dålig motilitet (nedåtgående tarmrörelser) som bromsar maten från att snabbt passera mag-tarmkanalen och därmed misslyckas med att tillgodose organismerna i tarmen med rätt näringsämnen.

Stress kan utlösa besvärliga symtom. Antibiotika och andra mediciner påverkar den hälsosamma miljön i tarmen på ett negativt sätt.

Oavsett orsaken kan gastrointestinala sjukdomar vara plågsamma, orsaka ångest och andra psykiska problem. Man kan uppleva symtom som:

 • Uppblåsthet
 • Illamående
 • Diarre
 • Ofullständiga tarmrörelser
 • Halsbränna (sura uppstötningar)
 • Magkramper/buksmärtor
 • Kräkningar
 • Förstoppning
 • Överdriven gasproduktion (rapning/släppa väder)
 • Förändrad aptit

5 tips för en frisk mage

Vilka åtgärder kan du vidta för att säkerställa att din tarm förblir frisk? Fem grundläggande sätt för att stödja gastrointestinal hälsa:

1. Rör på dig
Att hålla dig aktiv och förhindra ett stillasittande liv hjälper till att förbättra tarmens rörlighet och andra hälsoresultat.

2. Undvik fetma
Att upprätthålla en god tarmhälsa är avgörande för att upprätthålla ett sunt immunförsvar. Fetma försvagar ditt immunförsvar eftersom fettvävnad (fettceller) ökar inflammation. Detta utlöser en kaskad av negativa effekter i kroppen, inklusive att förändra organismerna i din tarm.

3. Va observant på vad du äter
Detta betyder inte att du måste räkna varje kalori, men va uppmärksam på att det är lätt att handla och äta mat enligt rutin. Och den rutinen kan under år ha grundats på en ohälsosam kost. 

Du behöver äta en balanserad kost och få i dig de mineraler, vitaminer och andra näringsämnen din kropp behöver för att bygga en frisk tarm och en frisk hälsa.

4. Stress gör ont
Stress, särskilt kronisk, kan leda till förhöjda nivåer av kortisol (steroidstresshormon), vilket påverkar immunförsvaret och därmed din tarm negativt. Försök att stressa mindre. Vissa gör det genom dagliga meditationsövningar. Andra genom en löprunda. Eller läsa en bra bok.

5. Prioritera sömnen
Stress, ett försvagat immunförsvar, tarmhälsan och förmågan att stå emot infektioner börjar med en god natts sömn. God sömnkvalitet och tillräckligt många timmar är avgörande för att hjälpa dig att hålla din kropp i jämvikt.

Nutrition är nyckeln till ett hälsosamt liv

Specifika livsmedel har inte omnämnts här. Trots all forskning om kost, lämpliga näringsämnen och livsmedel som rekommenderas för att leva ett hälsosamt liv, finns det ingen konsensus om vad som krävs för att ha en hälsosam mikrobiom. Vissa studier tyder på att specifika probiotika (goda tarmbakterier) stöder tarmhälsa, medan andra säger att prebiotika (specifika fiberrika kolhydrater) är vägen att gå. Fördelarna med en fiberrik kost, med betoning på frukt och grönsaker är också viktigt.

Förutom att vi ska få i oss de dagliga näringsämnena, är andra faktorer inblandade i vad vi ska äta. Personer med tarmproblem är ofta begränsade i vad de kan äta eftersom vissa livsmedel utlöser diverse symtom. Så det handlar inte bara om vilken mat du ska äta, utan vad du kan äta, vad som fungerar för dig, vad som ger dig de näringsämnen du behöver och vad som hjälper dig att behålla en hälsosam vikt och livsstil.

På vissa sätt är du vad du äter, din gastrointestinala vigör avgör din sammantagna hälsa. En tarmflora i balans kan leda till ett hälsosamt liv. Nyckeln till att leva ett långt liv inkluderar att bibehålla en hälsosam kroppsvikt. Att äta frukter, grönsaker, proteiner och näringsrika kolhydrater som bygger upp snarare än bryter ned de organismer som finns i matsmältningssystemet, hjälper till att förbättra hälsan. Det minskar risken att utveckla infektionssjukdomar och andra livsstilssjukdomar. Det minskar också besvär som uppblåsthet, överskott av gaser, förstoppning och diarré.

Healthnews

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Betydelsen av hälsosam kost och livsstil hos 100-åringar

Betydelsen av hälsosam kost och livsstil hos 100-åringar

I denna genomgång av kost och livsstilsförändringar hos hundraåringar, tittade man efter faktorer som bidrar till en längre förväntad livslängd och ett långt hälsosamt liv. Man fann starka bevis för att både kost- och livsstilsförändringar är avgörande för att leva länge och framför allt för att nå hundraårsgränsen.

1. Förväntad livslängd och ett långt och hälsosamt liv

Den förväntade livslängden när vi föds och ett långt hälsosamt liv (”longevity”) är etablerade indikatorer på en befolknings hälsa och den ekonomiska och sociala utvecklingen i ett land.

Livslängden har ökat avsevärt sedan föregående århundrade. En person född 2014 förväntas att leva i genomsnitt 25 år längre än en person född 1900. 

År 1950 förväntades kvinnor leva till 71 års ålder och män till 66 år. Till 2014 hade medellivslängden ökat till 81 år för kvinnor och 76 år för män. Vad som är mer anmärkningsvärt är att andelen hundraåringar har ökat snabbare än vad medellivslängden har gjort och har fördubblats under de senaste tjugo åren.

Den här artikeln undersöker vilken betydelse kosten och livsstilen har för dom som lever tills dom är hundra år.

2. Viktiga faktorer för livslängden förutom kost och livsstil

Socioekonomisk utveckling, särskilt fler och bättre jobb och högre inkomster och tillhörande förbättringar av arbetsvillkor och utbildning, framsteg inom medicinsk teknik, vatten och sanitet samt massvaccination, och den utbredda tillgången på antibiotika har avsevärt minskat antalet dödsfall orsakade av infektionssjukdomar, särskilt bland spädbarn och barn, vilket ökar den förväntade livslängden.

Dessutom har tekniska genombrott inom vården för att behandla och förebygga hjärt-kärlsjukdomar och diabetes också bidragit till att förebygga tidiga dödsfall och förlänga den förväntade livslängden.

Vid 50 års ålder står de tre sjukdomarna – infektioner, hjärt-kärlsjukdom och diabetes – tillsammans för 23,7 färre förväntade levnadsår för kvinnor och 23,5 år för män om dom inte har anammat en hälsosam livsstil utan riskfaktorerna rökning, normal kroppsvikt, fysisk aktivitet, måttligt alkoholintag och bra kost. 

3. Hur mycket kunskap och hur mycket betydelse har naturen för ett långt hälsosamt liv?

En av huvudorsakerna till ett hälsosamt åldrande har att göra med den genetiska signaturen som är specifik för hundraåringar och som skiljer sig från åttioåringar som inte har dessa extraordinära egenskaperna.

Forskare har identifierat femtio gener med potential att reglera genprocesser och livslängd, och med starka bevis för vilken betydelse DNA-skador har på den förväntade livslängden. Genernas bidrag har grovt uppskattats till mellan 20% och 40%. Detta beror delvis på deras roll i metabola funktioner, inklusive insulinkänslighet och hälsosammare nivåer av blodfetter samt ärftlig immunitetsprofil.

Förutom bidraget från generna (20–40%), tycks diet och livsstil avsevärt bidra till ökad livslängd och den bestående fysiska funktionen för hundraåringar.

4. Betydelsen av hälsosam kost och livsstil hos hundraåringar

Vi förutsätter att en hälsosam kost och livsstil i kombination med att ha ett socialt nätverk och att leva i en sund livsmiljö kan interagera med generna och påverka vår hälsa och livslängd.

De så kallade blå zonerna – områden kända för att ha en hög förekomst av hundraåringar – är utspridda över hela världen, men de har vissa saker gemensamt: hälsosam kost, fysisk aktivitet (fritidssysselsättning eller dagliga fysiska aktiviteterna), ett starkt socialt nätverk och hälsosamma vanor och ett meningsfullt syfte i livet. 

Vid en undersökning av personer på Okinawa (Japan), var långvarig kalorirestriktion associerad med ökad livslängd och hälsosamt åldrande. Bevisen är starka och särskilt kosten har signifikant påverkat att man inte insjuknar i hjärt-kärlsjukdomar, eller i vissa former av cancer och diabetes. 

Det finns starka bevis för att medelhavsdieten har signifikanta effekter på att förebygga allvarliga komplikationer och dödsfall bland patienter med kardiovaskulär sjukdom. Intag av frukt och grönsaker kopplas till lägre risk för att dö.

Kosten är den viktigaste faktorn för sammansättningen, mångfalden och rikedomen av tarmmikrobiotan (mikroorganismerna i tarmen). Studier av tarmmikrobiotan hos hundraåringar har påvisat en speciell ”longevity” profil. Det är viktigt att undersöka hundraåringarnas genetiska, miljömässiga och kulturella bakgrunder, för att reda ut hur det mikrobiella ekosystemet i tarmen kan bidra till att förbättra äldre människors hälsa. Mikrobiomet är starkt förknippat med många livsstilsmarkörer, särskilt för kost och fysisk aktivitet.

Det finns också vetenskapliga bevis som stärker de positiva effekterna av träning på den fysiska kapaciteten och livslängden hos väldigt gamla människor. Att utföra fysisk aktivitet har i gruppen äldre visat sig vara associerat med 27% lägre risk för dödlighet jämfört med ingen fysisk aktivitet.

5. Slutsatser – hälsosam kost och livsstil hos 100-åringar

Nästan alla över 60 år drabbas av en kronisk sjukdom/tillstånd, från grå starr till komplexa hjärtproblem. Så hur kan vi identifiera vilka som är friska? 

I en nyligen genomförd studie visade ”hundraåringar generellt sett lägre sjuklighet och lägre belastning på både primärvård och sjukhusvård än åttioåringar och yngre, vilket tyder på ett bättre hälsotillstånd”. 

I en åldrande befolkning, både med ett ökande antal hundraåringar och en växande grupp med livsstilssjukdomar, måste hälsofrämjande åtgärder rikta in sig på att motivera individer att anta hälsosamma vanor som träning, meditation, en balanserad kost och social interaktion. Ur medicinsk synvinkel slipper hundraåringar inte undan fysiologisk nedgång eller åldersrelaterade sjukdomar, men det händer långt senare i deras liv.

Nutrients

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

10 sätt att förbättra tarmhälsan

10 sätt att förbättra tarmhälsan

Det finns många sätt man kan förbättra sin tarmhälsa på. Bland annat genom att ta probiotika, äta fermenterad mat, konsumera prebiotiska fibrer mm.

Tarmhälsa syftar på balansen av mikroorganismer som lever i magtarmkanalen. Att ta hand om och förbättra tarmhälsan och upprätthålla den rätta balansen mellan mikroorganismerna är avgörande för fysisk och mental hälsa, immunitet mm.

Dessa bakterier, jästsvampar och virus – som det finns miljarder av – kallas också för ”tarmmikrobiomet” eller ”tarmfloran”.

Många av dessa mikrober är positiva för vår hälsa, och vissa är till och med nödvändiga. Andra kan vara skadliga, särskilt när de förökar sig.

I den här artikeln listas 10 vetenskapligt stödda sätt att förbättra tarmmikrobiomet och förbättra den allmänna hälsan.

1. Ta PRObiotika och ät fermenterad mat

För att öka de nyttiga bakterierna i tarmen, eller probiotika som de också kallas, väljer vissa att ta probiotiska kosttillskott.

Dessa kan hittas i hälsokostbutiker, apotek och online.

Vissa undersökningar har föreslagit att intag av probiotika kan stärka en frisk mikrobiom, och att det kan förhindra tarminflammation och andra magtarmproblem.

Fermenterad mat är en naturlig källa till probiotika.

Att konsumera följande livsmedel regelbundet kan förbättra tarmhälsan:

 • fermenterade grönsaker
 • kefir
 • kimchi
 • kombucha
 • miso
 • surkål
 • tempeh

2. Ät PREbiotiska fibrer

Probiotika livnär sig på kolhydrater som inte kan brytas ned, som kallas prebiotika. Denna process leder till att nyttiga bakterier i tarmen förökar sig.

Forskning från 2017 antydde att prebiotika kan hjälpa probiotika att bli mer toleranta för vissa miljöförhållanden, inklusive pH- och temperaturförändringar.

Dom som vill förbättra sin tarmhälsa ska inkludera mer av följande livsmedel i sin kost, vilka är rika på prebiotika:

 • sparris
 • bananer
 • maskrosblad
 • vitlök
 • jordärtskocka
 • lök
 • fullkorn
 • purjolök

3. Ät mindre socker och sötningsmedel

Att äta mycket socker eller artificiella sötningsmedel kan orsaka tarmdysbios, vilket innebär en obalans mellan mikroorganismerna i tarmen.

En djurstudie från 2015 visade att den västerländska dieten, som har högt innehåll av socker och fett, påverkar tarmmikrobiomet negativt. Detta kan i sin tur påverka hjärnan och vårt beteende.

En annan djurstudie rapporterade att det artificiella sötningsmedlet aspartam ökar antalet dåliga bakteriestammar som är kopplade till metabola sjukdomar.

Metabol sjukdom avser en grupp tillstånd som ökar risken för diabetes och hjärtsjukdomar.

Forskning har också visat att när vi människor använder artificiella sötningsmedel så kan det påverka blodsockernivåerna negativt på grund av sötningsmedelns effekter på tarmfloran. Detta innebär att artificiella sötningsmedel kan öka blodsockret trots att det faktiskt inte är ett socker.

4. Minska stress

Att hantera stress är viktigt för många aspekter av hälsan, inklusive tarmhälsan.

Djurstudier har pekat på att psykologiska stressfaktorer kan störa mikroorganismerna i tarmarna, även om stressen bara är kortvarig.

Hos människor kan en mängd olika stressfaktorer påverka tarmhälsan negativt, inklusive:

 • psykisk stress
 • miljöpåverkan, såsom extrem värme, kyla eller buller
 • sömnbrist
 • störning av dygnsrytmen

Vissa stresshanteringstekniker inkluderar meditation, djupandningsövningar och muskelavslappning.

Att träna regelbundet, sova gott och äta en hälsosam kost kan också minska stressnivåerna.

5. Undvik att ta antibiotika i onödan

Även om det ofta är nödvändigt att ta antibiotika för att bekämpa bakterieinfektioner, är överanvändning ett betydande folkhälsoproblem som kan leda till antibiotikaresistens.

Antibiotika är också skadliga för tarmens mikrobiota och immunitet, och viss forskning rapporterar att även 6 månader efter avslutad medicinering saknar tarmen fortfarande flera arter av de nyttiga bakterierna.

Enligt Centers for Disease Control and Prevention (CDC) så är 30 % av alla antibiotikarecept i USA onödiga. 

Som ett resultat därav så rekommenderar CDC att patienter diskuterar alternativa behandlingar med sin läkare innan man påbörjar en antibiotikakur.

6. Träna regelbundet

Regelbunden träning bidrar till god hjärthälsa och viktminskning och upprätthållande av vikt. Forskning har också visat att det också kan förbättra tarmhälsan, vilket i sin tur kan hjälpa till att kontrollera vikten.

Att träna kan öka bakteriearternas mångfald. En studie från 2014 visade att idrottare hade en större variation av tarmbakterier än icke-idrottare.

Men idrottarna åt också en annan diet än kontrollgruppen, vilket kunde förklara skillnaderna i deras mikrobiom.

Riktlinjerna för fysisk aktivitet för vuxna är 150 minuters träning av måttlig intensitet varje vecka, tillsammans med muskelstärkande aktiviteter två eller fler dagar varje vecka.

7. Få tillräckligt med sömn

Tillräckligt med sömn av god kvalitet kan förbättra humör, kognition och tarmhälsa.

En djurstudie från 2014 visade att oregelbundna sömnvanor och störd sömn kan vara negativt för tarmfloran, vilket kan öka risken för inflammatoriska tillstånd.

Upprätt hälsosamma sömnvanor genom att lägga dig och gå upp vid samma tidpunkt varje dag. Vuxna bör sova minst 7 timmar per natt.

8. Använd alternativa rengöringsmedel

Precis som att antibiotika kan störa tarmmikrobiotan, så kan även desinficerande rengöringsmedel också göra det, enligt resultat från en studie. I en studie från 2018 analyserades tarmfloran hos över 700 spädbarn i åldrarna 3–4 månader. Forskarna fann att de som levde i hem där man använde desinficerande rengöringsmedel minst en gång i veckan hade dubbelt så stor risk att ha högre nivåer av Lachnospiraceae tarmmikrober, en typ som är förknippad med typ 2-diabetes och fetma.

Vid 3 års ålder hade dessa spädbarn ett högre kroppsmassaindex (BMI) än barn som inte exponerades för höga nivåer av desinfektionsmedel.

9. Rök inte

Rökning påverkar tarmhälsa såväl som hjärtats och lungornas hälsa. Det ökar också risken för cancer avsevärt.

En review artikel från 2018 där man tittade på studier som publicerats under en 16-årsperiod, visade att rökning förändrar tarmfloran genom att öka potentiellt skadliga mikroorganismer och minska nivåerna av nyttiga.

Dessa effekter kan öka risken för intestinala tillstånd, såsom inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).

10. Ät en vegetarisk kost

Studier har visat en signifikant skillnad mellan tarmmikrobiom hos vegetarianer och hos personer som äter kött.

En vegetarisk kost kan förbättra tarmhälsan på grund av att den innehåller höga nivåer av prebiotiska fibrer, och kött innehåller ingen prebiotika.

I en mindre studie på personer med fetma som följde en strikt växtbaserad kost och eliminerade alla animaliska produkter, inklusive kött, mejeriprodukter och ägg, under 1 månad, visade att deltagarna hade lägre nivåer av tarminflammation på grund av förändring av tarmmikroberna. De hade också gått ner i vikt.

Sammanfattning att förbättra tarmhälsan

Att bibehålla en frisk tarm bidrar till bättre övergripande hälsa och immunförsvar.

Genom att göra lämpliga livsstils- och kostförändringar kan människor förändra mångfalden och antalet mikrober i sin tarm till det bättre.

Positiva förändringar som man kan göra inkluderar att ta probiotika, följa en fiberrik växtbaserad kost och undvika onödig användning av antibiotika och även av desinficerande rengöringsmedel.

Andra enkla livsstilsförändringar man kan göra är att ge sig själv tillräckligt med sömn och att träna regelbundet.

Vissa personer bör dock prata med sin läkare innan dom gör några drastiska förändringar av sin kost. Det kan till exempel bero på att personer med colon irritabile (IBS) eller andra medicinska tillstånd, inte kan ta probiotika och kanske inte kan äta en fiberrik eller vegetarisk kost.

Medical News Today

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Prebiotisk kost påverkar hjärnans beslutsfattande vid val av mat

Prebiotisk kost påverkar hjärnans beslutsfattande vid val av mat

Abstrakt

Målsättning

Djurstudier har visat på att prebiotiska, växtbaserade näringsämnen kan förbättra homeostatiska hjärnfunktioner (de tre viktigaste homeostatiska mekanismerna är reglering av kroppstemperaturen, vätske- och elektrolytbalansen och reglering av blodsockernivåerna) och hedoniska hjärnfunktioner (njutningsfulla) genom förbättringar i kommunikationen mellan mikrobiom-tarm-hjärnan. Det är dock lite känt om dessa resultat kan överföras på människor. Därför undersökte man effekterna av högdoserad prebiotiska fiber på belöningsrelaterade livsmedelsbeslut i en randomiserad kontrollerad cross-over-studie (innebärande att grupperna testade båda / alla ingående varianter som undersöktes) och analyserade potentiella mikrobiella och metabola markörer.

Upplägg

59 överviktiga vuxna (19 kvinnor, 18–42 år, BMI 25–30) genomgick en MRT (Magnetkameraundersökning) före och efter 14 dagars intag av kompletterande inulin (prebiotika) 30 g/dag och motsvarande placebo. Kortkedjiga fettsyror (SCFA), gastrointestinala hormoner, glukos/lipid och inflammatoriska markörer analyserades i fastande blodprov. Tarmmikrobiota och SCFA mättes i avföring.

Resultat

Jämfört med placebo visade deltagarna minskad hjärnaktivering mot önskad matstimuli med högt kaloriinnehåll efter prebiotika (p <0,05). Medan värdena av de fastande blodproverna förblev i stort sett oförändrade, så visade avföringsproverna signifikanta förändringar i mikrobiomet mot ökad förekomst av bland annat SCFA-producerande Bifidobacteriaceae, och förändringar i mer än 60 förutbestämda funktionella signalvägar till hjärnan efter prebiotiskt intag. Förändringar i hjärnaktivering korrelerade med förändringar i mikrobiell överflöd av Actinobacteria och associerad aktivitet som tidigare kopplats till produktion av kortkedjiga fettsyror, såsom ABC-transportörmetabolism (reglerar fettmetabolismen).

Slutsatser – Prebiotisk kost påverkar hjärnans beslutsfattande

I denna proof-of-concept-studie testade man effekterna av en prebiotika på beslutsfattandet vid val av mat, på 59 personer med övervikt. Prebiotikan försvagade belöningsrelaterad hjärnaktivering när deltagarna fattade beslut om val av mat, och parallellt ledde det till betydande förändringar i tarmmikrobiotan (tarmfloran).  Medan fastande tarmhormoner, inflammatoriska markörer och kortkedjiga fettsyror i blod och avföring förblev oförändrade, observerade man att prebiotikan sänkte hjärnaktiveringen i belöningsområden kopplade till minskningar av fastande neuropeptide y (en peptid som fungerar som signalsubstanser i centrala och perifera nervsystemet, och tros ha flera funktioner, inklusive: att öka matintaget och lagra energi som fett, minska ångest och stress, minska smärtuppfattningen, påverka dygnsrytmen, minska frivilligt alkoholintag, sänka blodtrycket).

Gut

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Vad är tarmens mikrobiota och mikrobiom?

Vad är tarmens mikrobiota och mikrobiom?

Den mänskliga tarmens mikrobiota hänvisar till de biljoner mikrober (mest bakterier, men även virus, svampar mfl) som lever i tarmen. Mikrobiomet är miljön de lever i. De flesta mikrober i kroppen är goda, men de kan bli skadliga när de inte är i balans (när mikroorganismerna i mikrobiotan lever i relativ balans kallas detta tillstånd normobios. Men när denna balans rubbas, eftersom en eller flera mikroorganismer har växt sig för dominant jämfört med den andra arten, resulterar detta i ett tillstånd av dysbios). 

Människor använder ofta de två termerna mikrobiota och mikrobiom som om de betydde samma sak. Detta är dock felaktigt.

Mikrobiotan består av en mängd olika bakterier, virus, svampar och andra mikroorganismer som finns i en unik miljö, som matsmältningskanalen.

Mikrobiomet hänvisar till hela kroppens naturlig hemvist, inklusive mikroorganismer och dess omgivande miljö.

Den här artikeln utforskar skillnaderna mellan mikrobiotan och mikrobiomet.

Vad är det mänskliga mikrobiomet?

Varje människa härbärgerar mellan 10 miljarder och 100 miljarder mikrobiella celler i ett symbiotiskt förhållande. Viss forskning uppskattar att det finns cirka 10 gånger fler mikrobiella celler i kroppen än mänskliga celler, medan andra forskare hävdar att förhållandet är närmare 1:1.

Detta symbiotiska förhållande gynnar mikrober och deras värdar så länge som kroppen är i ett hälsosamt tillstånd. Uppskattningarna varierar, men det kan finnas över 1 000 olika arter av mikroorganismer som utgör den mänskliga mikrobiotan (tarmfloran).

Sammansättningen av den mänskliga biomen kan variera mycket mellan människor. Olika delar av kroppen kommer också att vara värd för olika mikrobiella samhällen.

Till exempel innehåller munhålan, könsorganen, huden, mag-tarmkanalen och luftvägarna många mikrobiella celler. Ändå kommer typerna och nivåerna och funktionerna att variera mellan de olika platserna.

Vad är tarmmikrobiotan?

Tarmmikrobiotan är en stor och komplex samling av mikroorganismer som höggradigt påverkar människors hälsa. Tidigare kallade man tarmmikrobiotan för mikrofloran eller tarmfloran.

Tarmmikrobiotan hjälper till med en rad funktioner:

 • ta upp energi från sönderdelad (spjälkad) mat
 • skyddar mot patogener (sjukdomsframkallande mikroorganismer)
 • reglerar immunförsvaret
 • stärker biokemiska barriärer i magen och tarmen

Förändringar i mikrobiotans sammansättning kan påverka dessa funktioner.

Även om det finns nyttiga bakterier i tarmen, finns det också skadliga bakterier som kan komma in i mag-tarmkanalen och orsaka infektion. Dessa infektioner inkluderar matförgiftning och andra mag-tarmsjukdomar som resulterar i diarré och kräkningar.

Varför är människans mikrobiota viktig?

Mikroorganismer är en integrerad del av människans liv och utför flera olika vitala funktioner. Faktum är att det finns ungefär 10 gånger fler bakterieceller än mänskliga celler i mag-tarmkanalen.

Forskning tyder på att bakteriepopulationens sammansättning och potentiella störningar har kopplingar till:

 • astma
 • autism
 • cancer
 • celiaki
 • diabetes
 • eksem
 • hjärtsjukdom
 • undernäring
 • multipel skleros (MS)
 • fetma

Nutrition

Förutom att absorbera energi från mat, är tarmmikrober viktiga för att hjälpa människor att ta upp näringsämnen. Tarmbakterier hjälper kroppen att bryta ner komplexa molekyler i exempelvis kött och grönsaker. Utan hjälp av tarmbakterier kan kroppen inte smälta växtcellulosa.

Tarmmikrober kan också använda sin metaboliska aktivitet för att påverka matbegär (cravings) och mättnadskänslan.

Mångfalden i en persons kost påverkar mångfalden i deras tarm.

Immunitet

Forskning pekar på att kroppens första exponering för mikrober kan inträffa före födseln.

Utan dessa tidiga mikrobiella ”gäster” skulle adaptiv immunitet (immunologiskt ”minne”) inte existera. Denna viktiga försvarsmekanism lär sig hur man reagerar på mikrober efter att ha träffat på dom. Detta möjliggör en snabbare och effektivare reaktion mot sjukdomsalstrande organismer.

En persons tarmmikrobiota utvecklas från den första mikrobiella exponeringen och når vanligtvis en komplett sammansättning vid 3-5 års ålder. Störningar av dessa tidiga exponeringar kan hämma utvecklingen av mikrobiotan. Drygt 70% av immunförsvaret sitter i tarmen.

Beteende

En persons tarmmikrobiota och hjärna kommunicerar ständigt med varandra. Tarm-hjärnaxeln påverkar i första hand tarmfunktionen.

Men forskare har också observerat kopplingar mellan tarmmikrobiotan och psykologiska störningar, såsom depression och ASD (Autism Spectrum Disorder).

Sjukdom

Forskning tyder på att bakteriepopulationer i mag-tarmkanalen spelar en roll för att utveckla tarmsjukdomar, inklusive inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) som Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Låg mikrobiell mångfald i tarmen har även kopplats till fetma och typ 2-diabetes.

Statusen av tarmmikrobiotan har också kopplingar till metabolt syndrom. Att ändra kosten genom att inkludera prebiotika (den näring som tarmbakterierna lever av – fibrer och stärkelse som inte bryts ned), probiotika (de goda tarmbakterierna, mjölksyrabakterier) och andra kosttillskott kan minska dessa riskfaktorer.

Att störa mikrobiotan med antibiotika kan också leda till sjukdomar, inklusive infektioner som blir resistenta mot antibiotika.

Mikrobiotan spelar också en viktig roll för att motstå överväxt av bakterier som kommer utifrån och som normalt inte ska finnas i tarmen, och som orsakar sjukdomar – de ”goda” bakterierna konkurrerar med de ”dåliga”, varav några till och med frisätter antiinflammatoriska föreningar.

Mikrobiomforskning

Enorma investeringar har gått till forskning om mikrobiella populationer i kroppen och deras genetik, för att utforska kopplingar till hälsa och sjukdomar.

National Institutes of Healths (NIH) Human Microbiome Project var ett storskaligt initiativ för att bedöma olika mikrobiomers sammansättningar på hälsa och om det finns identifierbart ”frisk” mikrobiom.

Projektet hjälpte till att etablera kopplingar mellan specifika mikrobiella sammansättningar och sjukdomar i befolkningen. Tack vare projektet kan forskare bättre förstå den genetiska sammansättningen av tarmmikrobiotan och etablera metoder för att klassificera och analysera deras varierande mikrobiella sammansättningar.

Den senaste utvecklingen inkluderar ytterligare bekräftelse på att infoga en ny stam i en befintlig mikrobiota med hjälp av viss näring utan att påverka mikrobiomens övergripande balans och funktion. Detta öppnar potentialen för probiotiska behandlingar och nya metoder för att analysera sammansättningen av tarmmikrobiotan.

Sammanfattning

Tarmmikrobiotan är systemet av mikroorganismer i en persons mag-tarmkanal. Mikrobiotan inkluderar många bakterier, svampar, virus och andra organismer. Tarmmikrobiotan existerar symbiotiskt i det mänskliga matsmältningssystemet och hjälper till att stödja upptag av energi, matsmältning och immunförsvaret.

Det finns många olika mikrobiota i kroppen, inklusive komplexa system oralt, vaginalt, i tjocktarmen och på huden. Den mänskliga mikrobiomet är den övergripande sammansättningen av all mikrobiota i kroppen.

Medical News Today

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Störd tarmflora - en orsak till depression?

Störd tarmflora – en orsak till depression?

Ny forskning antyder att störningar i energi- och fettmetabolismen är kopplad till depression, möjligen orsakade av samverkan mellan tarmmikrobiotan (tarmfloran – mikroorganismer som lever i matsmältningskanalen) och blodmetabolomet (”blodmetabolom” är en term som beskriver det fullständiga spektrumet av små molekyler, kända som metaboliter, som cirkulerar i blodet. Dessa metaboliter är produkter av kroppens metabolism, inklusive nedbrytning av näringsämnen som kolhydrater, proteiner och fetter, samt andra metaboliska processer som sker i kroppen. Genom att analysera blodmetabolomet kan man till exempel identifiera biomarkörer för sjukdomar, som kan användas för tidig diagnos och behandling).

Forskarna upptäckte att depression hade specifika metabola ”signaturer” bestående av 124 metaboliter som omfattade energi- och lipidvägar, varav några framför allt involverade citronsyracykeln (”citronsyracykeln” är en viktig del av cellens energiproduktion och är avgörande för många biologiska processer, inklusive muskelrörelse och hjärnfunktion). Dessa förändringar i metaboliter överensstämde med skillnader i sammansättningen av tarmmikrobiotan.

Forskarna fann att fettsyror och väldigt stora lipoproteiner förändrades i samband med den depressiva sjukdomsprocessen. Men HDL (High-density lipoprotein) och metaboliter i citronsyracykeln gjorde det inte.

”Eftersom vi väntar på att fastställa orsakssamband genom kliniska prövningar bör läkare råda patienter som lider av stämningsstörningar att förändra sin kost genom att öka intaget av färsk frukt, grönsaker och fullkorn, eftersom fibrerna är bränslet som berikar tarmmikrobiotan, och fler kortkedjiga fettsyror produceras för optimal funktion av kroppen”, berättade en av studiens forskare Najaf Amin, PhD, DSc, senior forskare vid Nuffield Department of Population Health, Oxford University, Storbritannien.

”Samtidigt bör patienter rekommenderas att minimera intaget av socker och processad mat, vilket är känt för att ha en omvänd effekt på tarmmikrobiotan och är förknippat med högre inflammation i kroppen,” sa Najaf.

Studien publicerades den 19 april i JAMA Psychiatry.

Depression är dåligt förstådd

Även om de flesta antidepressiva läkemedel riktar in sig på monoamin (exempel  på monoamina neurotransmittorer är dopamin, noradrenalin och serotonin), ökar bevisen för en mer komplex samverkan av flera ”vägar” som innefattar ett brett spektrum av metaboliska förändringar som omfattar energi- och lipidmetabolismen, skriver författarna.

Tidigare forskning visade en ”förskjutning” mot minskade nivåer av HDL (High-Density Lipoprotein) och ökade nivåer av VLDL (Very Low-Density Lipoproteins) och triglycerider bland patienter med depression.

Tarmmikrobiotan, som primärt regleras av kosten, ”har visat sig vara en viktig faktor för cirkulerande lipider (blodfetter), specifikt triglycerider och HDL, och som reglerar mitokondriefunktionen” (i cellerna finns små enheter (organeller) som alla har viktiga funktioner. En av dessa enheter är mitokondrier, som i första hand ser till att kroppen omvandlar lagom mycket energi för att vi till exempel ska kunna röra oss, växa och tänka men också har stor betydelse för kontrollen av cellernas utveckling och död), noterade forskarna. Patienter med depression är kända för att ha störningar i tarmmikrobiotan.

Tarmmikrobiotan kan ”förklara en del av förskjutningen i VLDL- och HDL-nivåer som observerats hos patienter med depression, och om de metaboliska restprodukterna kan användas som ett instrument för att dra slutsatser om sambandet mellan tarmmikrobiotan och depression.”

Najaf Amin benämner depression som ”en av de sämst förstådda sjukdomarna, då de underliggande mekanismerna är oklara.”

Stora genetiska studier ”har visat att betydelsen av genetik för depression är blygsam”, fortsatte hon. Å andra sidan tyder tidiga djurstudier på att tarmmikrobiotan ”potentiellt kan ha ett orsakssamband med depression.”

Flera studier har utvärderat tarmmikrobiotans påverkan på depression, ”men på grund av små urvalsstorlekar och otillräcklig kontroll av förvirrande faktorer var de flesta av resultaten inte reproducerbara.”

Genom att utnyttja kraften i UK Biobank studerade forskarna 58 257 individer som var mellan 37 och 73 år vid inkluderingen. Man analyserade olika metaboliter i blodet hos personer med depression. Personer som inte rapporterade depression vid studiestart användes som kontroller.

Peroner med livslång- och periodisk depression jämfördes med dessa kontroller (6 811 jmf 51,446 och 4 370 jmf 62,508).

Personer med livslång depression var något yngre än kontrollgruppen (median ålder 56 år jmf 58 år) och fler var kvinnor jämfört med kontrollgruppen (54% jmf 35%).

”Nya fynd”

I analysen visade sig metaboliska signaturer för depresion bestå av 124 metaboliter och kopplades till både energi- och lipidmetabolism.

Forskarna noterar att dessa ”nya fynd” inkluderade 49 metaboliter som är involverade i citronsyracykeln.

Resultaten avslöjade att fettsyror och VLDL förändrades i samband med sjukdomsprocessen. Å andra sidan gjorde inte HDL och metaboliterna i citronsyracykeln det.

”Av bakteriestammarna i tarmfloran visade släktet Eggertella statistiska bevis för ett orsakssamband.”

Dessa mikrober är involverade i syntesen av viktiga neurotransmittorer, såsom GABA (gammaaminosmörsyra – är den vanligaste hämmande signalsubstansen i centrala nervsystemet och är bland annat involverad i att flytta korttidsminnets information till långtidsminnet), butyrat, glutamat och serotonin, noterade hon.

Inga bevisade orsakssamband

I en kommentar till studien kallade Emeran Mayer, MD, professor i medicin vid G. Oppenheimer Center for Neurobiology of Stress and Resilience och UCLA Brain Gut Microbiome Center, det för den ”största, mest omfattande och bäst validerade associationsstudien hittills som ger ytterligare bevis på en koppling mellan tarmmikrobiotan hos personer med med depression”.

Men ”trots dessa resultat, tillåter inte studien oss ännu att dra slutsatsen om ett orsakssamband mellan tarmmikrobiella förändringar och depression”, säger Mayer, som inte var involverad i studien.

Medscape

JAMA

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Tarmfloran kan påverka vårt psykiska tillstånd

Tarmbakterier och depression – finns det någon koppling?

 • Depression är ett vanligt psykiskt tillstånd och en ledande orsak till funktionshandikapp runt om i världen, enligt Världshälsoorganisationen (WHO).
 • Forskning visar att tarmmikrobiota (tarmfloran) kan spela en roll vid depressiva sjukdomar.
 • Nu har forskare från Storbritannien och Nederländerna visat att 13 typer av bakterier som finns i tarmen är förknippade med depressionssymptom.

En nyligen publicerad studie i Nature Communications, visar hur tarmbakterier kan spela en roll vid depression genom produktion av signalsubstanser, som serotonin och glutamat.

Depression är en kronisk känsla av sorg, tomhet eller oförmåga att känna njutning. Orsakerna till depression är fortfarande inte helt klarlagda, men det är troligt att följande faktorer är inblandade:

 • ärftlighet
 • förändringar av signalsubstansnivåer i hjärnan
 • miljöfaktorer som exponering för trauma
 • psykologiska och sociala faktorer

Vilka fynd framkom i studien?

I denna studie undersökte forskare vid Oxford Population Health, tillsammans med forskare från Nederländerna, sambandet mellan sammansättningen och mångfalden av tarmfloran, med symtom på depression.

De undersökte data från 1 133 deltagare i Rotterdam-studien. Som en del i analysen kontrollerade de för livsstilsfaktorer och medicinering och korrigerade för eventuell snedvridning av datan. Till exempel inkluderade de bara individer som inte tog antidepressiva läkemedel. Detta för att undvika att mäta förändringar i tarmfloran som är en konsekvens av depressionen – eller medicineringen – snarare än en orsak.

Olika identifierade bakterier visade en möjlig inverkan i hur neurotransmittorer produceras i människor, särskilt de som är kopplade till depression, som glutamat.

Forskarna upprepade och validerade sedan dessa fynd genom att använda data från en annan observationsstudie, den så kallad HELIUS-studien.

Resultaten av denna forskning kan en dag leda till utvecklingen av nya behandlingar för sjukdomar som depression.

Bakteriernas roll

Dr. Najaf Amin, forskare vid Oxford Population Health och delaktig i studien, lyfte fram nyckelfynden och sa att forskargruppen har ”identifierat 13 typer av bakterier associerade med depression.”

”Eggerthella, Hungatella, Sellimonas och Lachnoclostridium är mer rikligt förekommande, medan Coprococcus, Lachnospiraceae UCG001, Ruminococcusgauvreauii-gruppen, Eubacterium ventriosum, Subdoligranulum, Ruminococcaceae(UCG002, UCG0003, UCG0005) och ”familjen” Ruminococcaceae, var mindre rikligt hos personer med tydliga symtom på depression”, specificerade hon. 

”Dessa bakterier är kända för att vara involverade i metabolismen av vissa nyckelmolekyler inklusive glutamat och butyrat genom vilka dessa bakterierna kan påverka depression.” säger Dr. Najaf Amin.

Vilken är den kliniska betydelsen?

Dr Amin säger att stora och noggrant genomförda studier om sambandet mellan tarmfloran och depression saknas. Enligt henne är den typen av studier det första steget mot att förstå uppkomst och utveckling av sjukdom, tillhandahålla biomarkörer och behandlingsmål för sjukdomen.

Eftersom tarmfloran i första hand bestäms av livsstilsfaktorer, i synnerhet kosten, skulle det kunna innebära när orsakssamband väl har fastställts, att behandlingen är så enkel som att modifiera kosten eller att använda probiotika,” konstaterade hon.

”Vidare är depression både en underdiagnostiserad och överdiagnostiserad sjukdom. En biomarkör kommer att möjliggöra ett objektivt mått för depression (som för närvarande saknas), vilket förbättrar diagnosen”, förklarade Dr. Amin.

Dr Neil Paulvin, New York, USA, som forskar på anti-åldrande och regenerativ medicin, men som inte var involverad i studien, säger att ”vi vet att mikrobiomet påverkar vår sinnesstämning”.

”Mikrobiomet producerar signalsubstanser som nana, serotonin och noradrenalin. Det här är en del av framtiden för mental hälsa, tillade han.

”Vi måste hitta den specifika sammansättningen av tarmbakterier som är bra respektive dålig för ångest. Exempelvis, vilka bakterier kan aktivera GABA (gamma-aminosmörsyra, en neurotransmittor) för att hjälpa vid ångest, vilka kan påverka serotonin för att hjälpa vid depression, och om fekal mikrobiota transplantation kommer att vara lösningen vid depression och ångest”, säger Dr Paulvin.

Dr. Paulvin betonade att ”det finns psykobiotika piller (probiotika som påverkar sinnesstämningen) som just är under utveckling.”

”Vi sammanställer nu informationen för att utveckla program i framtiden,” sa Dr. Paulvin.

Glutamatöverföring i hjärnan – Tarmbakterier och depression

Dr James Giordano, Professor i neurologi och biokemi vid Georgetown University Medical Center, som inte var involverad i studien, kommenterade att ”det här är en mycket välgjord studie som kontrollerade för flera potentiellt störande faktorer, och på så sätt påvisade rollen för vissa tarmbakterier att generera kemiska modulatorer som är kända för att ha både direkta och indirekta effekter på hjärnans kemi som är involverad i kognitiv och emotionell funktion.”

”Dessa tarmbakterier, Eggerthella och Eubacterium ventriosum, har visat sig producera butyrat – en viktig prekursormolekyl (prekursor är ett utgångsämne/förstadie som kan användas för framställning av ett annat ämne som verkar i kroppen) till GABA, en signalsubstans som fungerar som kontroll av glutamat,” förklarade han.

”Dessutom visade det sig att dessa arter producerar serotonin, som har direkta effekter på det enteriska nervsystemet, ENS (ENS – är en del av det autonoma nervsystemet och som styr funktioner i mag-tarmkanalen), tarm-hjärn axeln, och på dessa sätt kan de påverka serotoninnivåer och aktivitet i hjärnan, vilket i sin tur är viktigt för kognitiva, emotionella och beteendemässiga funktioner”.

Kan vi förändra tarmmikrobiotan?

Dr Amin noterade att ”det är möjligt att ändra sammansättningen av dessa grupper av bakterier. Det är möjligt genom användning av prebiotika och probiotika. Till exempel kan de butyratproducerande bakterierna förändras genom konsumtion av fiberrik kost, t.ex. färsk frukt, fullkorn och grönsaker.”

Dr Giordano höll med och berättade att ”ett viktigt meddelande från studiens resultat är att tarmhälsa via stabiliteten i tarmmikrobiomet är viktigt för att upprätthålla hjärnfunktioner som är involverade i tanke, sinnesstämning och beteende.”

”Den ökande kunskapen om tarmmikrobiomet och tarm-hjärnans axel stärker att försiktig användning av pre- och probiotika kan vara av värde för att upprätthålla både tarm- och hjärnhälsa”, avslutade han.

Medical News Today

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Tidsbegränsad fasta med ett ätfönster på 8-10 timmar

Tidsbegränsad fasta effekt på åldrande och cancer

 • Tidsbegränsat ätande (intermittent fasta / periodisk fasta) begränsar när människor kan äta under dagen, till ett ”fönster” på mellan 8 till 10 timmar.
 • Bevisade fördelar med tidsbegränsningen inkluderar positiv effekt på sömn, övervikt och fetma, blodsockerreglering, hjärtfunktion och tarmhälsa.
 • I en nyligen genomförd studie på möss fann man att tidsbegränsad ätning har en påverkan på gener i flera vävnader, inklusive tarmen och hjärnan.
 • Studien lägger också till bevis för att tidsbegränsad ätning kan främja livslängden och ha positiv effekt mot cancer.

Tidsbegränsat ätande innebär en regelbunden, 24-timmarscykel av att äta och fasta, med måltider strikt begränsade till samma 8–10 timmars fönster varje dag.

Tidsbegränsat ätande är en form av intermittent fasta (IF) där människor kan äta vad de vill under en bestämd period men måste fasta under resten av tiden.

Forskare tror att tidsbegränsat ätande förbättrar hälsa och välbefinnande genom att förstärka kroppens naturliga dagliga cykel av vila och aktivitet. Men hur det fungerar på molekylär nivå har varit oklart.

En ny studie på möss visar att tidsbegränsat ätande påverkar genaktiviteten i 22 olika vävnader i kroppen, inklusive hjärnan, hjärtat, lungorna, levern och tarmen.

”Våra resultat öppnar dörren för att titta närmare på hur denna näringsintervention aktiverar gener involverade i specifika sjukdomar, såsom cancer,” säger en av författarna till studien Satchidananda Panda, Ph.D., ordförande för Rita och Richard Atkinson vid Salk Institute for Biological Studies i La Jolla, Kalifornien, USA.

Forskarna presenterade sina resultat i Cell Metabolism.

Tidsbegränsat ätande: Vilka är fördelarna?

En review artikel från 2022 konstaterar att pilotstudier på människor tyder på att hälsofördelarna med tidsbegränsat ätande inkluderar förbättringar av fetma, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Fastandet kan också förbättra sömn och mental hälsa.

Dessutom fann en ny studie på möss att ätmönstret till och med kan ha anti-cancereffekter.

Avgörande är att hälsofördelarna med tidsbegränsat ätande jämfört med att äta när som helst under dagen verkar gälla oavsett totala kalorier eller typer av mat som konsumeras.

Kimberly Gomer, RD, dietist vid Body Beautiful Miami Florida, USA, säger att tidsbegränsat ätande kan minska hungern som ett resultat av lägre insulinsvar och därmed leda till viktminskning.

”Jag har sett intermittent fastande som ett extremt effektivt verktyg för mina patienter som behöver gå ner i vikt,” och ett stort plus är att det motverkar förhastade mellanmål, vilket är ett problem för många, säger hon.

”Naturligtvis måste vad som äts övervägas, särskilt av dem som har diabetes,” säger hon.

Tidsbegränsad ätning förändrar genernas uttryck

I denna studien fick en grupp möss äta när de ville, medan en andra grupp bara hade tillgång till mat under en 9 timmarsperiod.

Båda grupperna åt motsvarande en västerländsk diet och konsumerade samma antal kalorier totalt sett.

Efter 7 veckor tog forskarna prover från 22 organ och hjärnregioner varannan timme under en 24 timmarsperiod.

Proverna inkluderade vävnad från mage, tarmar, lever, lungor, hjärta, binjure, hypotalamus, njure och hjärna.

Jämfört med kontrollgruppen förändrade tidsbegränsat ätande det övergripande genuttrycket (hastigheten med vilken gener genererar proteiner) eller den rytmiska aktiviteten hos cirka 80% av alla musgener.

Effekter på dygnsrytmen

Dieten med tidsbegränsat ätande förstärkte kroppens dygnsrytm (över alla vävnader som studerades i musmodellen), som innefattar våra naturliga cykler av vila och aktivitet.

”Dygnsrytmer finns överallt i varje cell”, förklarar Prof. Panda.

”Vi fann att tidsbegränsat ätande synkroniserade dygnsrytmen till två stora vågor: en under fasta och en annan precis efter att ha ätit”, säger han.

”Vi misstänker att detta gör att kroppen kan koordinera olika processer”, tillade han.

Intressant nog minskade tidsbegränsat ätande aktiviteten hos gener som spelar en roll vid inflammation samt ökade aktiviteten hos generna som är involverade i autofagi – återvinning av gamla och skadade celldelar.

”Ökad autofagi (endast under fasteperioden) är känd för att förbättra hälsan genom att förebygga och hantera åldersrelaterade sjukdomar och öka hälsan,” sa prof. Panda.

Ökad inflammation och minskad autofagi är välkända kännetecken för biologiskt åldrande.

Potentiella fördelar för skiftarbetare – Tidsbegränsad fasta effekt på åldrande och cancer

Även om skiftarbete är oundvikligt för många människor, är det förknippat med en ökad risk för fetma, diabetes, hjärtsjukdomar och cancer som ett resultat av störningar i kroppens dygnsrytm.

I teorin kan tidsbegränsat ätande hjälpa till att återställa dessa rytmer och öka skiftarbetarnas hälsa och välbefinnande.

I en nyligen genomförd studie fann Prof. Panda och hans kollegor att tidsbegränsat ätande förbättrade den fysiska och mentala hälsan hos brandmän som arbetar regelbundna 24 timmarsskift.

Men den här typen av diet kommer sannolikt att vara fördelaktigt för alla, sa prof. Panda, inte bara för skiftarbetare.

Fördelar med tidsbegränsat ätande hos människor: Forskning pågår

Enligt Prof. Panda så har den stora majoriteten av vuxna i USA ett ”oberäkneligt” ätmönster, med måltider, mellanmål och söta drycker som konsumeras under mer än 12 timmar varje dag.

”Tidsbegränsat ätande är känt för att förbättra tarmfloran, leverhälsan, blodsockerregleringen, muskelfunktion (ökad uthållighetskapacitet), sömnkvalitet, kognitiv funktion och motståndskraft mot infektionssjukdomar”, säger prof. Panda.

”Så det gäller för alla att hålla sig friska och uppnå sin bästa fysiska och känslomässiga nivå,” tillade han.

Författarna konkluderar:

”Vår studie kommer att fungera som en viktig resurs för att förklara effekterna av tidsbegränsat ätande i prekliniska djurmodeller av kroniska metabola störningar, neurodegenerativa sjukdomar och cancer, som motiverar till fortsatta och framtida studier för utvärdera effektiviteten av tidsbegränsat ätande för att förebygga och hantera kroniska sjukdomar.”

Prof. Panda säger att det finns många pågående studier om fördelarna med tidsbegränsat ätande på människor, inklusive mer än 150 studier som undersöker effekterna på:

 • övervikt
 • diabetes typ 2
 • hypertoni
 • högt kolesterol
 • hjärtsjukdom
 • cancer

Begränsningar av djurmodeller vid studier med tidsbegränsat ätande

Författarna noterar att studien har vissa begränsningar.

I synnerhet omfattade forskningen endast unga hanmöss. Forskarna skriver att tidsbegränsat ätande är känt för att påverka fysiologin olika beroende på försökspersonens ålder och kön.

Dessutom är möss nattaktiva och äter på natten, vilket kan begränsa tillämpbarheten av fynden på människor.

”Många av fördelarna som observerades hos möss som ett resultat av tidsbegränsat ätande verkar kunna realiseras hos människor,” sa Dorothy Sears, Ph.D, professor i medicin vid UC San Diego School of Medicine.

”Men bevisen är fortfarande i ett mycket tidigt skede, och stöds främst av små, men lovande randomiserade studier. Större studier är på gång”, konstaterar hon.

Medical News Today

Cell Metabolism 

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.