Stor del av vår kost saknar immunstärkande bakterier

22 juni 2022 Medscape, The Journal of Nutrition

Vad vi äter påverkar de biljoner bakterier, svampar, virus och andra mikroorganismer som lever i våra tarmar och vår kost formar vad forskarna kallar vår tarmmikrobiom eller tarmflora. Mikroorganismerna i våra kroppar har inverkan på hur immunförsvaret fungerar och påverkar vår fysiska och mentala hälsa.

Forskare vet att vissa kostalternativ som fermenterad mat, yoghurt och icke-stärkelsehaltiga frukter och grönsaker hjälper till att skapa en hälsosam blandning av mikroorganismer i vår tarm.

Men en sak om tarmmikrobiomet har förblivit ett mysterium: Hur många immunstärkande mikroorganismer får människor i sig genom alla de varierade livsmedel de konsumerar?

För att ta reda på detta uppskattade forskarna antalet mikroorganismer per gram i mer än 9 000 olika livsmedel. Livsmedel med de högsta nivåerna av mikrober inkluderade produkter som är kända för att främja en hälsosam tarmflora som yoghurt, pickles och kimchi. Livsmedel med medelhöga mikrobnivåer inkluderade ett brett utbud av råa frukter och grönsaker.

Sedan, för att se hur många människor som åt mat välfyllda med mikroorganismer, tittade forskare på detaljerade kostdata för nästan 75 000 vuxna och barn som samlats in mellan 2001 till 2018.

Vår kost saknar immunstärkande bakterier

Sammantaget konsumerade 26 procent av vuxna och 20 procent av barn mat med höga halter av mikroorganismer i sina dieter, rapporterar forskare i The Journal of Nutrition.

”När vi tänker på mikrober i vår mat, tänker vi ofta på antingen livsmedelsburna patogener som orsakar sjukdom eller probiotika som ger en dokumenterad hälsofördel,” säger en av studiens författare Colin Hill, PhD, från APC Microbiome Ireland vid University of College Cork, Irland.

Men det är viktigt att också utforska kostmikrober som vi konsumerar i fermenterad och okokt mat, säger Hill.

”Det är relevant att uppskatta det dagliga intaget av mikrober hos individer i det moderna samhället som ett första steg mot en vetenskaplig utvärdering av kostmikrobers betydelse för människors hälsa och välbefinnande”, avslutar Hill.

Medscape

The Journal of Nutrition